Urbanisté jsou nuceni rozšiřovat místní veřejnou dopravu a železniční systémy tak, aby se vyrovnali s rychlému rozvoji měst. Dlouhodobá životnost, elektrická odolnost a nenáročná údržba jsou přitom nezbytné. Zvyšují se také požadavky na snížení vibrací a hluku v systému upevnění kolejnic, což činí z pružných, objemově stlačitelných zálivkových hmot efektivní řešení. 

Systémové řešení a znalosti

Fixing tram rail wiht epoxy grouting

 

Společnost Sika poskytuje technickou podporu v každé fázi železničního projektu konzultantům, provozovatelům a dodavatelům.

Optimální a inovativní řešení společnosti Sika pro pokládání kolejí snesou nejrůznější expozice a podmínky pro maximální zatížení náprav až do 25 tun.

Způsoby upevnění kolejnic a zálivky

V závislosti na konstrukci je kolejnice podepřena pružným opěrným bodem s diskrétním upevněním nebo souvislým kolejnicovým základem s vloženými kolejnicemi. Kliknutím na jednotlivé typy níže se dozvíte více informací.

Illustration of discrete fixation rail track for rail fixing grout and anchoring
Illustration of embedded rail track for rail fixing grout and joint sealant

1. Podkladnicové uložení kolejnic

Close up view of discrete rail fixation for train track on Oborniki Bridge in Poland

Při podkladnicovém uložení se kolejnice montuje na podkladní desky připevněné k zemi v různých vzdálenostech v závislosti na zatížení.

Společnost Sika poskytuje pro podkladnicové uložení kolejnic zálivky a chemické kotvy.

Kliknutím na obrázek níže se dozvíte více.

Rail fixing train track tunnel
Kotvy pro upevnění kolejnic

Protože je tento systém upevnění kolejnic založen na chemických a mechanických materiálech, nedochází k předpětí podkladu, jako je tomu u expanzivních mechanických kotev. Ideálně se hodí pro aplikace s vysokým zatížením, zejména v případě podkladnicového uložení.

Společnost Sika nabízí tři varianty chemických kotev:
Sikadur® 32+ (suché a matné vlhké betonové podklady) - aplikace litím
Sika AnchorFix®-3030 (suché a matné vlhké betonové podklady) - aplikace míchací špičkou a disperzrem
Sika Icosit® KC 220/60 TX (suchý betonový podklad) - aplikace litím

Zálivky pro upevnění kolejnic

Bez ohledu na typ a velikost základových desek lze pro všechny případy přímého upevnění - koleje bez podsypu, speciální kolejové práce, koleje v tunelech a na mostech a za určitých okolností i koleje bez kotevních šroubů - použít flexibilní zálivku.

Společnost Sika nabízí zálivky pro různé podmínky:

 • Icosit® KC 340/4 se používá pro diskrétní fixaci s maximálním provozním zatížením produktu do 3 MPa.
 • Icosit® KC 340/7 se používá pro diskrétní fixaci s maximálním provozním zatížením produktu do 4 MPa. Univerzálnost těchto výrobků umožňuje jejich použití pro všechny druhy ocelových základových desek, kotevních šroubů a kolejnic.

2. Žlábkové uložení kolejnice

Rail fixing tram track embedded into cobblestone street in Zurich, Switzerland

Při kontinuálním podlepení nebo zapuštěném upevnění kolejnice je kolejnice zapuštěna do podkladu, čímž vzniká souvislá, nepřerušovaná kolejnice. To se běžně používá u městských tramvajových tratí.

Společnost Sika dodává zálivku, pružné těsnění spár a lepidla pro zapuštěné kolejnice.

Kliknutím na obrázek níže se dozvíte více.

Workers installing rail fixing grout in tram depot in Oerlikon, Switzerland
Zálivky pro upevnění kolejnic

Společnost Sika nabízí zálivkové malty pro upevnění kolejnic pro různé podmínky:

 • Icosit® KC 340/45 - maximální provozní zatížení produktu až do 2 MPa
 • Icosit® KC 340/65 - maximální provozní zatížení produktu až do 4 MPa
Lepidla pro výplňové bloky

Společnost Sika nabízí lepicí materiály pro upevnění výplňových bloků:

 • Icosit® KC 330 FK rychle tuhnoucí dvousložkový tixotropní (odolný proti průhybu) pružný polymer na bázi polyuretanu.
Těsnění spár

Sika zajišťuje pružné tmelení spár mezi kolejnicemi a přilehlými povrchy:

 • Sikaflex®-406 KC jednosložkový samonivelační elastický těsnicí tmel pro spáry s vysokou mechanickou a chemickou odolností, určený zejména pro spáry mezi kolejnicemi, přilehlými povrchy (asfalt) a pro použití s výrobky Icosit® KC.
 • Sikadur®-32+ dvousložkový základní nátěr na beton (suché a matné vlhké betonové podklady) a ocel; na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a speciálních plniv, odolný proti vlhkosti, určený pro použití při teplotách od +10 °C do +30 °C; povrchová odolnost nátěru Sikadur®-32+ (4,335 GΩ) splňuje požadavky normy EN 50122-2 (0,8-8,8 GΩ).
 • Icosit® KC 330 (Sika  Primer-115) jednosložkový základní nátěr připravený k použití na suché betonové a ocelové podklady.

Proč použít Icosit® KC flexibilní polyuretanové zálivky pro upevnění kolejnic

Zálivky na bázi polymerní pryskyřice Icosit® KC 340 společnosti Sika jsou vyrobeny z pružného dvousložkového polyuretanu. Jsou necitlivé na vlhkost a jsou určeny jako vibrace pohlcující, zatížení nesoucí, flexibilní zálivková hmoty pro podkladnicové uložení, žlábkovém uložení kolejnice a vestavěné (žlabové) uložení kolejnice (ERS).

Řada Icosit® KC si získala celosvětové ocenění pro individuální, dlouhotrvající přímou fixaci kolejnic k pevným podkladům, jako je beton a ocel. Začleňuje se do nejrůznějších konstrukcí kolejiště - v diskrétním i kontinuálním upevnění, zapuštěné nebo plovoucí kolejnice, tramvajové tratě s travnatým krytem, pro železniční, lehké kolejové, tramvajové tratě a instalace jeřábových drah.

Tiché a hladké tratě pro klidný městský život

Rail fixing tram moving fast through Bahnhofstrasse street at night in Zurich, Switzerland
Účinná redukce hluku a vibrací
 • Pružná mezivrstva pro optimální snížení přenosu hluku a vibrací, tj. tlumení vibrací, litá na místě po vyrovnání, aby se eliminovaly dutiny pod kolejnicí a zajistilo se souvislé a homogenní upevnění.
 • Zvýšení komfortu a plynulého provozu vlaků, známé také jako "tiché koleje".
 • Vhodně zvolená tvrdost pro daný typ kolejových vozidel, Shore A, zajišťuje primární snížení hluku snížením vibrací a sekundárního hluku, čímž se zvyšuje komfort a plynulost jízdy vlaku a umožňuje splnit požadavky norem. Tato vlastnost rovněž zajišťuje správnou míru průhybu kolejnic.

 

Výhody pružných PU zálivek Sika na upevnění kolejnic

Black vector icon piggy bank with money

 

 

Vysoká trvanlivost a nízké náklady na údržbu
Jak je to možné?
 • Nosnost - odolnost vůči dynamickému zatížení a trvalé vyrovnání kolejnic pro zajištění stability trati.
 • Vyrovnání nevyhnutelných tolerancí mezi kolejnicí a betonovým nebo ocelovým podkladem.
 • Dlouhodobá odolnost proti vodě a většině čisticích prostředků umožňuje dlouhou životnost použitého prostředku v mycích stanicích.
 • Krátkodobá (minimálně 3 dny) odolnost proti: minerálním olejům, motorové naftě, pohonným hmotám, rostlinným a živočišným tukům; umožňuje dlouhou životnost použitých materiálů v případě kolejí integrovaných s povrchem vozovky.
 • Extrémně nízké (téměř nulové) náklady na údržbu a dlouhá životnost díky výše uvedeným bodům.
Black vector icon versatility cross arrows pointing in all 4 directions

 

 

Univerzálnost
Proč tomu tak je?
 • Vhodné pro všechny typy kolejnic (např. 60R1, 60R2, 49E1 atd.).
 • Existují vybrané varianty materiálů pro betonové a ocelové podklady v závislosti na aplikaci (tramvajové, vlakové, podzemní a nadzemní atd.).
Black vector icon engineer man head with hard hat tie

 

 

Zvýšená bezpečnost s nízkým rizikem
Řekněte mi více
 • Zvýšená bezpečnost a maximální výkon díky vynikajícím parametrům výrobků Sika Icosit® KC.
 • Vysoké hodnoty elektrického odporu, které chrání před účinky bludných proudů.
Black vector icon chart gears efficiency

 

 

Snadná aplikace
Jak je to možné?
 • Ruční aplikace nebo
 • Strojní aplikace - vysoce ekologické a ekonomické řešení díky menšímu množství odpadu a kratšímu času potřebnému k aplikaci.

Certifikovaná kvalita zaručuje bezpečnost

Výrobky řady Icosit® KC musí před uvedením na trh projít rozsáhlým interním testováním na sofistikovaném zařízení v reálných podmínkách.

Kromě toho jsou rozsáhlé testy v terénu doplněny nezávislými zkušebnami třetích stran, jako jsou Technická univerzita v Mnichově, Univerzita v Calgary (Kanada), AEA Rail Technology (Velká Británie), Univerzita v Louvain (Belgie), Univerzita v Györu (Maďarsko) a mnoho dalších. Německé dráhy (DB) zařadily společnost Sika do kategorie "Q1", což znamená dodavatel nejvyšší kvality. Na schválené konstrukce upevnění kolejí pružnou maltou řady Icosit® KC spoléhá i mnoho dalších železničních úřadů.

Pro doplnění zkušebních zpráv o dlouhodobé zkušenosti z provozu bylo z mostu Heinrichsheim v Bavorsku v Německu odstraněno dokonale neporušené 28 let staré diskrétní provedení přímé fixace zálivkou Icosit® KC. Technická univerzita v Mnichově vypracovala diagram průhybu zatížení (pružiny). Ve srovnání s odpovídajícím diagramem z kontroly kvality v době instalace v roce 1971 vykazoval po 28 letech pouze 6% ztrátu pružnosti (+/- 10% výrobní tolerance) - důkaz vynikající životnosti.
 

Blue test book from Technical University of Munich for rail fixing
Obrázek: Zkušební kniha Technické univerzity v Mnichově
"Důvěryhodné systémy ve zkoušce obstojí."
Testing equipment for Sika Icosit rail fixing
Obrázek: Produkty Sika Icosit® KC procházejí rozsáhlým interním testováním
Testing equipment for Sika Icosit rail fixing