Zesilovací systémy na bázi uhlíkových vláken se vyznačují vynikajícím výkonem a spolehlivostí. Navíc nabízí nákladově a časově vysoce efektivní alternativu k tradičním vyztužovacím systémům.

Od osmdesátých let dvacátého století, kdy byly uhlíkové zesilovací prvky vyvinuty, se neustále vyvíjí různé metody, návrhy postupů a alternativy pro využívání tohoto druhu vyztužování konstrukcí, v současnosti i díky novým řešením pro zpevňování prvků. Tyto nové možnosti vyžadují složité výpočetní postupy, což může být v mnoha situacích pro manuální návrh velmi obtížné.

Pro návrh moderního řešení dodatečného konstrukčního zesilování Sika vyvinula spolehlivý výpočetní program. Program Sika CarboDur® slouží jako pomůcka pro navrhování dodatečně instalovaných externích výztuží ve formě lamel a tkanin z uhlíkových vláken. Slouží pro zesilování staticky i dynamicky zatížených budov a inženýrských konstrukcí jako jsou např. mosty, nosníky, stropy a stěny.

Sika CarboDur® FRP Design Software

byl vyvinut jako uživatelsky přívětivý, profesionální návrhový nástroj, který poskytuje specializovaným projektantům příležitost k samostatnému navrhování optimálního řešení dodatečného vyztužování pomocí prvků z uhlíkových vláken, podle místně dostupného sortimentu výztužných prvků: 

Sika® CarboDur® lamely pro externí aplikace nebo aplikace blízko pod povrch zesilovaného prvku (NSM).
SikaWrap® FRP (fiber reinforced polymer) tkaniny z uhlíkových vláken.
Sika® CarboDur® BC Rods – uhlíkové tyče.
Sika CarboStress® systém pro předepínání výztužných lamel.
Sika CarboShear L - tvarový profil ke lamelové tvarovky pro využití jako smyková výztuž.

Free Sika CarboDur software for advanced structural design

Složité výpočty v minimálním čase

na základě mezinárodních stavebních předpisů: ACI 440.2R-17 a ACI 318-14, TR55 a EUROCODE 2 a dalších místních předpisů:

 • Sloupy vystavené normálovému zatížení a normálovému zatížení současně s namáháním na ohyb.
 • Vyztužené nebo předpjaté nosníky namáhané na ohyb.
 • Zvýšení pevnosti ve smyku u nosníků/sloupů.
 • Stanovení požární odolnosti prvku (k dispozici pro Eurokódy).

Výhody softwaru

 • Dostupný v českém jazyce.
 • Uživatelsky příjemné prostředí.
 • Zjednodušený systém vstupných dat a podrobná navigace v průběhu kalkulace – informace jsou zobrazovány na obrazovce společně s pomocnými nákresy a tipy.
 • Bezplatné užívání pro Sika zákazníky (potřebná jen registrace).
 • Rozšířené funkce: ověření protipožární situace, ověření lepeného spoje, kompletní časti nosníků, různé typy betonářských ocelí.
 • Automatická aktualizace po připojení na internet.

Stáhněte si zdarma novou verzi „Sika® Carbodur® FRP software“

Na konci roku 2019 vyšla nová verze softwaru. Program vypadá stejně, avšak jsou v něm důležité úpravy technických dat. V případě, že máte starou verzi výpočtového programu, tento nelze automaticky aktualizovat a je třeba jej odinstalovat. Nový program, verzi 6.0, si můžete stáhnout a nainstalovat zde.

Přečtěte si prosím pozorně následující text:

Tento software a výsledky získané z jeho použití jsou určeny výhradně pro použití profesionálními uživateli s odbornými znalostmi v oblasti zamýšleného použití.  Uživatelé musí provést nezávislé ověření výsledků před každým použitím a vzít v úvahu stav místa a aplikační podmínky, produktové listy a produktovou literaturu, nejnovější technické poznatky, stejně jako místně platné normy a předpisy.

Přečetl/a jsem, rozumím a souhlasím s výše uvedenými ustanoveními, což potvrzuji kliknutím níže:

Software je poskytován zdarma. Program je dostupný po dobu 2 týdnů jako „volná“ zkušební verze. Pro dlouhodobé používání a archivaci dat je třeba software aktivovat. Aktivační kód zasíláme bezplatně automaticky po odeslání vyplněného formuláře. Případné dotazy můžete zaslat na emailovou adresu: [email protected]

Postupy výpočtů použité v tomto programu vychází z věstníku Mezinárodní federace pro konstrukční beton – fib, číslo 14: „Návrh a využití externí lepené, vláknem zesílené polymerní výztuže pro konstrukce ze železobetonu.“ Doplňkové a pomocné výpočty jsou převzaty z evropské technické směrnice odpovídající české technické normě „ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí“ a také „ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.“

Potřebujete poradit?

Tomáš Jarolím

Obchodně technický zástupce

Region Morava

Dokumenty ke stažení

Manuál k software obsahuje:

 • návod na instalaci a aktivaci programu
 • návod na používání programu
 • průvodce procesem návrhu zesílení

Komplexní řešení pro zesilování konstrukcí:

 • přehled systémů Sika CarboDur® a SikaWrap®
 • zesilování sloupů, nosníků, předpínané lamely
 • opravy škod, zvýšení odolnosti, redukce a prevence vzniku trhlin

Příklady použití při opravách konstrukcí:

 • sloupy, stožáry, sila, komíny, věže
 • mosty, nosníky, trámy
 • obytné budovy, parkovací domy

Videa: práce se software

 

Zesílení sloupů: normálové zatížení + ohyb

Výpočet zesílení sloupu o obdélníkovém průřezu, který je vystaven současně normálovému zatížení a namáhání na ohyb.

 

Zesílení sloupů: normálová zatížení

Výpočet zesílení sloupu o kruhovém průřezu, který je vystaven osovému zatížení.

 

Zesílení nosníku ve smyku

Výpočet smykového zesílení T-nosníku pomocí uhlíkových tkanin SikaWrap®.

 

Zesílení železobetonových nosníků v ohybu

Výpočet zesílení dvojitého předepnutého T-nosníku lepenými uhlíkovými lamelami, dodatečně předepnutými pomocí zařízení Sika® CarboStress.

 

Zesílení železobetonových nosníků v ohybu (pomocí NSM výztuže)

Výpočet ohybového zesílení železobetonového  T-nosníku namáhaného záporným ohybovým momentem, pomocí vlepených uhlíkových (NSM) výztuží umístěných blízko povrchu zesilovaného prvku.

 

Zesílení předpjatých nosníků

Výpočet ohybového zesílení T-nosníku namáhaného pozitivním ohybovým momentem, pomocí na povrch lepeného laminátu (EBR).