2022
Ostrava

Cílem projektu bylo zhotovení pružného uložení kolejí na ŽB tramvajovém mostě. Požadavkem investora pro použitý materiál byl útlum hluku a vibrací přenášených provozem tramvají do mostní konstrukce.

Stávající řešení využívalo předem vyrobené tvarovky s vibroizolačními vlastnostmi – ty mají standardní pevně danou výšku a při předchozích aplikacích je bylo nutné podkládat.

Na základě požadavku generálního dodavatele a aplikační firmy bylo stávající řešení nahrazeno materiálem Sika® Icosit® KC 340/7.

1. Hydroizolace ŽB mostovky je zajištěna pochozí/pojížděnou hydroizolací.

 

2. Po navrtání kotev a jejich zalití do kotevního materiálu byly kolejnice výškově a směrově ustaveny.

 

3. Výška mezi ŽB deskou a podkladnicí se pohybovala mezi 3-4 cm.

 

4. Kolem patky se vytvořilo bednění. Vnitřní povrch bednění byl ošetřen odbedňující přísadou Sika Pasty Wax-818 na bázi čistého vosku.

 

5. Prostřednictvím otvoru v patce se aplikovala zálivka Sika® Icosit® KC 340/7, snadno přímo z obalu.

6. 12 hodin po dosažení min. 80 % konečné pevnosti Shore A se mohly patky odbednit a kolejnice plně zatížit.

Aplikační video

 

Po cca 1 týdnu od odbědnění patek byla tramvajová trať zatížena podbíječkou.