Na výrobu prefabrikovaných výrobků jsou kladeny vysoké požadavky. Pro výrobce i zákazníky je velmi důležité kontinuální zpracování a inovace v oblasti vývinu počátečních pevností a kvality povrchu. Zásadními faktory pro dosažení požadované kvality betonu jsou:

návrh receptury betonové směsi

vhodný postup zpracování a ukládání betonu

následné ošetřování betonového prvku

Moderní architektura a stavebnictví využívající prefabrikované betonové prvky vyžadují univerzalitu od výroby mokré prefabrikace až po montáž na místě. Sika jako dodavatel kompletního sortimentu splňuje veškeré požadavky a nabízí rozmanitá řešení pro celý proces výroby a výstavby betonových prefabrikátů. 

betonové prefabrikáty vyrobené pomocí betonových směsí Sika
betonové prefabrikáty vyrobené pomocí betonových směsí Sika