1910: Vše začalo výrobkem Sika-1 a stavbou Gotthardského tunelu

Založení společnosti Sika

Základní kámen naší společnosti položil Kaspar Winkler v roce 1910. Vynalezl Sika-1, rychle tuhnoucí hydroizolační přísadu do malty, která byla použita k hydroizolaci Gotthardského tunelu. To umožnilo švýcarské železniční společnosti elektrifikovat důležité spojení mezi severní a jižní Evropou.


Poptávka po inovacích

Podnikatelský duch Kaspara Winklera zareagoval na rostoucí globální potřebu jeho převratných směsí a založil dceřiné společnosti po celém světě. Již po roce 1930 měl 15 poboček, které si budovaly postavení na trzích stavební chemie v Evropě, Argentině, Brazílii a Japonsku.

Kaspar Winkler, zakladatel Sika
Obrázek: Kaspar Winkler, zakladatel Sika
Milníky 1910 - 1935: Stavba Gotthardského tunelu
Hydroizolace Hudsonského tunelu
Obrázek: Hydroizolace Hudsonského tunelu

Po náročných prvních letech přišel zlom, když švýcarské federální železnice provedly úspěšné pokusy s těsnicí přísadou Sika-1 k hydroizolaci úseků tunelu v hoře Gotthard. Utěsnění bylo nezbytné, aby zde mohly projíždět elektrické vlaky. Švýcarské národní železnice v následujících letech zaizolovaly produktem Sika celkem 67 tunelů.

Rozvoj

Po tomto úspěchu zkusil Kaspar Winkler štěstí v zahraničí. Uvědomil si, že potřebuje manažera s mezinárodními zkušenostmi a proto najal Ředitele pro zahraniční obchod, který v letech 1926-1928 založil pobočky v Anglii, itálii a Francii.

Ředitel však nechtěl být pouhým zaměstnancem - chtěl se stát partnerem. Díky chytrým opatřením si zajistil, že nemůže být ze společnosti propuštěn. Obě strany spolu vedly několikaletý spor, který byl ukončen arbitrážním rozdělením v roce 1932.

V roce 1928 se do výkonné rady společnosti připojil Winklerův zeť, Fritz Schenker, který začal usilovat o celosvětovou expanzi. Do roku 1935 měla Sika zastoupení v Evropě, Jižní Americe a Asii.

Milníky 1935 - 1970: Boom a krize
Fritz Schenker (třetí zprava) na návštěvě v Santiago de Chile, říjen 1959
Obrázek: Fritz Schenker (třetí zprava) na návštěvě v Santiago de Chile, říjen 1959

S 2. světovou válkou přišly zlé časy, společnostem Sika se však dařilo pokračovat v práci.

S příchodem Romualda Burkarda došlo ve Švýcarsku ke druhé generační změně. V době mezi jeho nástupem v roce 1953 a úmrtím jeho tchána Fritze Schenkera v roce 1971, Burkard postupně přebíral vedení skupiny. Sika byla později kótována na švýcarské burze.

Když však koncem 60. let došlo k přehřátí ekonomiky, dostala se Sika do vážné krize. Společnost se ocitla na hraně platební neschopnosti.

Milníky 1970 - 1990: Na nové trhy... a Sika Spirit
Lepidlo Sikaflex bylo použito pro lepení čelního skla BMW řady 7 na konci 80. let
Obrázek: Lepidlo Sikaflex bylo použito pro lepení čelního skla BMW řady 7 na konci 80. let

Silná recese 70. let posílila tzv. Ducha Sika (Sika Spirit). V těchto těžkých dobách vznikla idea společného ducha všech zaměstnanců Sika, která vyjadřovala, jak osobně cítí zaměstnanci zodpověnost za svou práci a za celou společnost, stejně jako za solidaritu a optimistickou atmosféru ve firmě. Sika Spirit tvoří DNA společnosti až do dnešních dnů.

V 80. letech si Sika otevřela dveře do nového odvětví podnikání. Vyvinula univerzální lepidlo Sikaflex pro automobilový průmysl, čímž se odklonila od své tradiční cesty stavební chemie. S produkty Sikaflex a nově uvedenými maltami vstoupila Sika na správnou cestu do budoucnosti.

Další důležitou skupinou produktů, která napomohla k překonání krize byly výrobky pro odvětví "Renovace a údržba." Tato produktová řada byla speciálně vyvinuta za účelem snížení závislosti společnosti v budoucnosti výhradně na odvětví stavebnictví. Na trhu "Renovace a údržba" působíme dodnes.

Milníky 1990 - 2010: Rychlý růst
Svařování hydroizolačních fólií Sikaplan®
Obrázek: Svařování hydroizolačních fólií Sikaplan®

Sika prožila dekádu nejrychlejšího růstu. Mezi lety 1990 a 1995 bylo založeno 16 nových dceřiných společností. Obrat se zvyšil ze 2 miliard CHF na více než 4,6 miliard, jejichž významnou část přineslo 36 převzatých společností mezi lety 2000 a 2008. Během tohoto období se zvýšila pracovní síla z 8.000 na 13.000 zaměstnanců.

Technologie Sika ViscoCrete umožnila čerpat beton až do nejvyšších podlaží 180 m vysoké budovy "Turning Torso" ve švédském Malmö a dát betonové fasádě povrch hladký jako sklo.
Obrázek: Technologie Sika ViscoCrete umožnila čerpat beton až do nejvyšších podlaží 180 m vysoké budovy "Turning Torso" ve švédském Malmö a dát betonové fasádě povrch hladký jako sklo.

Od základů po střechu

Od roku 2000 Sika soustředí svoji činnost na lepení, tmelení, tlumení, zesilování a ochranu v projektech od základů až po střechu. V těchto technologických oborech usiluje společnost Sika o vedoucí postavení na trhu.

Technologické centrum Sika v Zurichu, Švýcarsko
Obrázek: Technologické centrum Sika v Zurichu, Švýcarsko
Sika Technology Center

MILNÍKY OD ROKU 2010: Nepřetržitý růst a inovace

Středem zájmu Strategie společnosti Sika je růst. Svých cílů dosahuje různými cestami: od roku 2015 provedla Sika 20 akvizic, založila 11 nových dceřiných společností a otevřela 37 nových výrobních závodů. Úspěšně zavedla koncept cílových trhů (Target Market ) a sleduje megatrendy, které táhnou její růst.

Jedním z důležitých pilířů růstové strategie jsou inovace. Po celém světě je rozmístěno 20 Globálních Technologických Center, které již vytvořily 333 nových patentů.

Sika se zavázala plnit cíle udržitelného rozvoje. Strategie udržitelnosti společnosti se úspěšně rozběhla a překročila většinu svých cílů již v roce 2015. Sledování a měření plnění cílů udržitelného rozvoje je od roku 2013 prováděno na základě pokynů organizace Global Reporting Initiative (GRI).  

V květnu 2017 vstupuje Sika na Swiss Market Index (SMI), přední index švýcarské burzy, který obsahuje 20 nejlepších společností Blue Chip ve Švýcarsku. Tento velký úspěch je důležitým milníkem historie společnosti Sika, který byl možný pouze díky úspěšné strategii růstu a cílenému řízení výkonu.

V květnu 2018 podepsala rodina Burkardů se společnostmi Sika a Saint-Gobain dohody, které vyřešily jejich spory ve prospěch všech zúčastněných stran.

V květnu 2019 dokončila Sika akvizici společnosti Parex. Jedná se o největší akvizici v historii společnosti, díky níž Sika dále posiluje své světové vedoucí postavení v oblasti stavebních chemikálií.