Kompletní sortiment pro zateplení fasády budov. Sika nabízí 3 certifikované skladby zateplovacích systému ETICS. Rádi vám poradíme s výběrem.

Zateplovací systém ETICS

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) je v České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů budov.
Tepelně-technické parametry zajišťuje vrstva tepelné izolace, která může být v zateplovacích systémech tvořena z většiny tuhých tepelných izolací na trhu

Zateplovací systémy Sika ThermoCoat
  • Je to nejjednodušší a nejúčinnější způsob tepelné izolace obvodových zdí budovy při renovaci.
  • Přes obvodové zdi uniká až 35% tepla z objektu.
  • Zateplení vede ke snížení spotřeby energie o 30 – 50%.
  • Zlepšení tepelné pohody v interiéru - zdravé bydlení bez řas hub a plísní.
  • Omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • Zásadní zlepšení vzhledu domu a zvýšení jeho hodnoty.

Pro zateplovací systém ETICS by měl být vždy zpracován prováděcí projekt, který definuje úpravu nebo případnou sanaci podkladní konstrukce, technologii ETICS, a to včetně tloušťky a materiálu tepelné izolace, typu omítky, způsobu a hustoty kotvení, v neposlední řadě také řešení všech konstrukčních detailů na fasádě.
Z hlediska dlouhodobé životnosti zateplovacího systému ETICS a jeho bezvadné funkce je třeba pamatovat na to, že jde o stavební výrobek složený z jednotlivých komponentů, přesně definovaná sestava, která je dodána v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele – tzv. sestava „kit“. Dodavatel má takový systém odzkoušený jako celek a deklaruje vlastnosti systému složeného s daných komponent. Je chybou provádět nebo nechat si montovat zateplení složené z komponent nakoupených zvlášť u různých dodavatelů.

Sika nabízí 3 certifikované skladby zateplovacích systému ETICS (mají Evropské technické posouzení ETA dle ETAG 004):

Řešíte renovaci fasády nebo novostavbu domu? Potřebujete poradit s výběrem materiálu, systémovou skladbou nebo cenovou nabídkou? Kontaktujte naše odborně technické zástupce, kteří se vám rádi budou věnovat.