Naše dopravní infrastruktura - silnice, chodníky, pěší zóny, mosty a železnice - se musí vyrovnat s rostoucí dopravou a rozvojem měst. Prostoje na těchto základních infrastrukturách, ať už kvůli nové výstavbě nebo údržbě, způsobují zpoždění a odklony vedoucí k dopravním přetížením. Trvanlivá a rychlá stavební řešení pomáhají tento negativní dopad minimalizovat.

Řešení pro městské lokality

Společnost Sika je dodavatelem stavebních řešení a rekonstrukcí pro silnice, ulice, terénní úpravy a městské projekty. Kliknutím na obrázek níže se dozvíte více o tom, ve kterých oblastech může společnost Sika vyřešit vaše potřeby.

1. Poklopy šachet a inženýrských sítí

Poklopy šachet a inženýrských sítí jsou ve městech průchodem do podzemní infrastruktury, která zahrnuje energetickou, kanalizační, vodovodní a komunikační síť. Není neobvyklé, že tyto poklopy jsou umístěny pod dopravně zatíženými plochami - v takovém případě může vysoké dynamické zatížení vést k poškození uložení poklopu a tím k nebezpečným nerovnostem na vozovce. Aby se zabránilo dopravním zácpám, nabízí společnost Sika rychlá řešení, která lze aplikovat mezi různé materiály, dobře se vyrovnávají s okolním asfaltem a jsou vhodná pro nízké teploty.

Řešení Sika

Sika® FastFix-138 TT rychle tuhnoucí podklad a upevňovací malta pro práce na údržbě silnic

Aplikátoři, kteří se specializují na opravy poklopů šachet nebo inženýrských sítí, musí často opravovat i vnitřní části šachet. Podívejte se na řešení společnosti Sika pro kanalizace a čistírny odpadních vod.

Řešení společnosti Sika pro čistírny odpadních vod a kanalizace (AJ): Sika's sewage and waste water treatment plant solutions.

Cementitious Grouting with Sika FastFix

2. Pojížděné zpevněné plochy

V současné době se dlažba pro dopravní komunikaci často používá jako architektonický prvek v městské zástavbě. S rostoucím dopravním zatížením a delší životností bylo nutné zvolit nový přístup k materiálům a systémovým konstrukcím. Proto společnost Sika navrhla kompletní řadu malt a výrobků určených pro pokládku dlažebních kostek na komunikacích. Tato nabídka je v souladu s platnými normami a je založena na provázaném systému pokládkových malt, spárovacích malt a doplňkových výrobků pro přechodové zóny. Příkladem použití jsou dilatační, pohybové a dělící spáry a instalace městského mobiliáře.

Řešení Sika

Sika® FastFix-134 CZ rychle tuhnoucí malta pro pokládku dlažby a kamene

Sika® FastFix-133 CZ cementová výplňová malta pro spárování různých typů dlažebních prvků 

Sikaflex®-406 KC polyuretanový samonivelační vysoce výkonný tmel

Sikadur®-31+  strukturální epoxidové lepidlo pro lepení obrubníků nebo městského mobiliáře

Illustration of broom application of Sika® FastFix mortar on cobblestone street

3. Nepojížděné zpevněné plochy

Pokládka dlažby pro nepojížděné plochy se od zón s automobilovým provozem liší uvažovaným zatížením na plochu a požadavky na zpracování. Ke zhutnění systému jsou zapotřebí vibrační desky. Aplikace je snadná a cenově výhodná. Pro dlouhodobou trvanlivost a estetické provedení je třeba věnovat zvláštní pozornost spárám mezi dlažebními kostkami, aby odolávaly vegetaci, vymývání materiálu, bodovému zatížení (např. vysokými podpatky) a dalším vlivům.

Řešení Sika

Sika® FastFix-134 CZ rychle tuhnoucí malta pro pokládku dlažby a kamene

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

4. Upevnění kolejnic

Systém dopravy se v moderním světě změnil. Například v centru města máme nové tramvajové tratě, které musí být dobře přizpůsobeny dopravním omezením, a také vzájemně propojené křižovatky, které vyžadují dokonalé řešení spojení různých typů podkladů (např. asfaltových, betonových) a ocelových kolejnic.
Společnost Sika vyvinula specifickou řadu výrobků, které se aplikují mezi a pod kolejnice a asfalt, dlažební kostky nebo betonové vozovky, čímž lze také snížit hluk a vibrace způsobené provozem tramvají.

Illustration of tram track rail fixing at landscaped area

5. Těsnění pohyblivých spár

Pohybové nebo dilatační spáry v dlažbě se obvykle umísťují v rozmezí přibližně 5 x 5 metrů. Používají se v dopravně přístupných místech pro automobilovou dopravu, pro vlakové nebo tramvajové koleje nebo pro materiálové či zónové přechody (napojení na domy, šachty apod.). Tyto spáry musí být často utěsněny, aby byly chráněny proti hromadění vlhkosti a proti vlivům mrazu a tání a zároveň umožňovaly pohyb.

Řešení Sika

Sikaflex®-406 KC elastický tmel na spáry s možností přidání urychlovače
Sikaflex® PRO-3 tixotropní elastický tmel na spáry

Sikaflex-406 KC postup aplikace
Sealing connection joints between concrete and concrete

6. Upevnění mobiliáře

Silniční a železniční infrastruktura vyžaduje upevnění sloupů pro napájení, pro veřejné osvětlení a dopravní značky, zastávky veřejné dopravy, stojany na kola a další prvky. Rekreační zóny a zelené plochy vyžadují lavičky a také patníky nebo ploty k vymezení ploch. Billboardy se upevňují z komerčních důvodů a vodovodní přípojky, jako jsou hydranty, jsou instalovány z bezpečnostních důvodů nebo kvůli horkému počasí. Všechny tyto prvky spadají do kategorie městského mobiliáře. Společnost Sika je schopna nabídnout řadu výrobků a malt vhodných pro rychlé a trvanlivé upevnění mnoha takových prvků.

Řešení Sika

Sikadur®-31+ epoxidové lepidlo pro lepení sloupů, značek, svítidel nebo městského mobiliáře

Lepidlo "Vše v jednom" Sikadur-31+
Jak aplikovat lepidlo "Vše v jednom" Sikadur-31+?
Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

7. Antigraffiti nátěr

Méně asfaltu ve městech, krásná čistá prostranství, zvýraznění nádherných staveb - to je v několika slovech rostoucí touha lidí žijících ve městech po návratu k přírodním krásám.

Pro zachování vzhledu těchto různých městských prvků a jejich ochranu před vandalismem, graffiti nebo nevyžádanou reklamou (např. letáky) vyvinula společnost Sika trvanlivý antigraffiti nátěrový systém. Je mimořádně účinný, snadno se čistí a je ohleduplný k životnímu prostředí - k odstranění graffiti stačí pouze voda. Už žádné nákladné a nevzhledné restaurátorské práce na nádherných památkách, podchodech a fasádách budov. Podívejte se na video níže. 

Řešení Sika

Sikagard®-850 Clear  Anti-graffiti nátěr

Sikagard®-850 Primer, Sikagard®-850 Activator  Anti-graffiti primery

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

8. Dilatační spáry mostovky

Mostovku je třeba oddělit od navazující vozovky a sloupů, aby bylo možné zohlednit tepelnou roztažnost a smršťování, seismické pohyby, dynamické zatížení a další pohyby mostu. Toho se dosáhne zhotovením dilatační spáry mostovky.

Tyto spáry musí často také zabránit pronikání rozmrazovacích chemikálií nebo jiných korozivních látek do podkladu. Jsou velmi exponované a jsou jedním z prvních prvků, které mohou na mostě selhat, což může vést k nebezpečným dopravním nehodám a dlouhým dopravním zácpám. Včasná a rychlá oprava dilatačních spár je proto pro zlepšení komfortu městské zástavby zásadní.

Řešení Sika

Použití Sika® FastFix-138 TT pro opravu dilatačních spár mostovek umožňuje rychlý návrat do provozu (během několika hodin) a snadnou aplikaci i při nízkých teplotách.

Illustration of bridge deck expansion joint at pavement with car driving over

Udržitelná urbanizace

Smooth finished concrete sidewalk at transport station in Brisbane, Australia with guides for blind, palm trees and yellow tiled sculpture

Rekreační zóny ve městech s rostoucím počtem obyvatel vyžadují dlouhodobá řešení estetického vzhledu, kombinace různých materiálů, tlumení hluku a ochrany proti vandalismu.  

Společnost Sika nabízí řešení pro všechny typy projektů v oblasti městské zástavby, krajinné zeleně a železniční dopravy, aby tyto prostory byly příjemné, uživatelsky přívětivé a mnohem udržitelnější než v minulosti. Slibujeme, že se vyplatí podívat se na řešení, která společnost Sika nabízí.