Stavební inženýrství se obecně zabývá konstrukcemi, údržbou a opravou všech typů užitných a infrastrukturních
projektů. Všechny tyto projekty obsahují spáry a spoje, které musí být řádně utěsněny a chráněny.

Běžné typy stavebních projektů

Sika Solutions for Bridges
Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura zahrnuje silnice, dálnice a železnice spolu s mosty a tunely, doky a přístavy, dále letiště a související stavby stanic a terminálů a další konstrukce a zařízení.

Waste water treatmant plant in Zurich, Switzerland
Liniové stavby

Liniové stavby jsou ty, které tvoří energetický a vodohospodářský průmysl, jako jsou přehrady a elektrárny a jejich distribuční a přenosové sítě – voda od nádrží na pitnou vodu po čistírnu odpadních vod. 

View inside silo containment structure looking up at sky
Zpracovatelský a výrobní
průmysl

Inženýrské stavby se používají také v průmyslových zpracovatelských a výrobních odvětvích - od těžebního průmyslu až po potravinářské závody a další.

Vysoce výkonné prvky

 

Ochrana před přírodními živly

Ve stavebnictví je těsnění spár mnohem více než jen uzavření mezer v konstrukci – jde o bezpečné, pevné a odolné propojení a utěsnění vysoce výkonnými produkty. 

Řešení Sika pro těsnění spár jsou široce využívána ve všech typech stavebních konstrukcích – ve veřejných i soukromých infrastrukturách, užitných i jiných stavebních konstrukcích pro rezidenční, komerční, volnočasové i výrobní aktivity. Těsnicí produkty Sika na podlahové, konstrukční i silniční spáry jsou vyhlášeny svou chemickou a mechanickou odolností, jakožto i vysokou odolností a dlouhou životností.

 

Sika se o váš projekt stará tam, kde je nejzranitelnější

Díky zkušenostem Sika a široké škále těsnicích tmelů Sikaflex®, Sikasil® a dalších specializovaných produktů se vyhnete všem možným problémům s těsněním spár vaší stavby.

Použití spárových těsnicích systémů Sika je rozhodnutí založené na kompetencích v oblasti konstrukčních návrhů, jistotě a práce s důvěryhodným partnerem v oblastech, kde jsou stavební konstrukce nejzranitelnější a mají tendenci selhávat. Právě z těchto důvodů jsou tmely a lepidla Sika první volbou pro stavební projekty po celém světě.

Nahlédněte do řešení těsnění spár společnosti Sika pro stavební projekty

Road roundabout with trees and grass
Highway road in Poland with forest and sunset
Epoxy Grouting of Zürich Airport
Car on outdoor parking garage made with Sikafloor coating system
Floor joint in warehouse floor
Fixing tram rail wiht epoxy grouting
Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland
Channels and drains used in industrial flooring
Doctor and nurse walking through hospital with wall and floor coatings

1. Silniční a chodníkové spáry

U projektů z oblasti infrastruktury (dopravních staveb) je rychlé dokončení stavebních prací a opětovné zprovoznění dopravy klíčovým požadavkem, zvláště pak v případě rekonstrukcí. Uzavření dopravy na delší časový úsek je vždy problém, který se v dnešní husté dopravě ještě prohlubuje – ať už jde o křižovatku, kruhový objezd, letištní odbavovací plochu či tramvajovou linku.  

Rychlé vytvrzení pomocí systému Sikaflex®-406 KC

Plné zprovoznění dopravy a běžných služeb musí být obnoveno tak rychle, jak je to jen možné – ideálně během pouhých několika hodin – aby mohla vozidla projíždět plynule bez zdržení.

Rychlého vytvrzení u Sikaflex®-406 KC je dosaženo jednoduchým přidáním boosteru, rovněž známého jako urychlovač. Použití Sikaflex®-406 KC společně se Sikaflex®-406 KC Booster představuje optimální řešení pro bezpečné, spolehlivé těsnění spár u všech projektů v oblasti spár v silnicích i chodnících.

Hlavní použití:

  • Spojovací spáry mezi ocelí, betonem, granitem, asfaltem a tramvajovými kolejnicemi
  • Dilatační spáry na silnicích a letištních plochách, parkovištích, dálnicích i pěších zónách
Výhody systému Sikaflex® Booster Technology

S technologií Sikaflex® booster:

  • Rychlost vytvrzení se neodvíjí od rozměrů spáry – tmel homogenně tvrdne zevnitř, nikoli pouze směrem zvenku dovnitř jako většina vytvrzovacích systémů.
  • Vhodný pro aplikaci v suchých podmínkách i nízkých teplotách díky tomu, že tmel tvrdne nezávisle na atmosférické vlhkosti.
  • Není citlivý na vlhkost / při aplikaci vlhkost toleruje, čímž je zajištěno, že se systém vytvrdí bez vzduchových bublin.
  • Méně chyb při míchání – tmel vždy kompletně homogenně vytvrdne.
  • Citlivý k životnímu prostředí a bezpečný při použití – booster je dodáván jako pasta na bázi vody.
Výhody těsnicích systémů Sikaflex® pro silnice a chodníky

Těsnicí systémy Sikaflex® pro silnice a chodníky nabízí mnoho výhod:

Rychlé vytvrdnutí a obnovení dopravy
Robustní struktura
Vysoká mechanická i chemická odolnost
Vysoká kapacita pohybu > 25%
Dlouhá životnost
Samonivelace pro snadnou aplikaci
Dostupné v černé a betonově šedé barvě

Certifikáty
EN15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
EN 14188-2
Testy na chemickou odolnost
EC1PLUS, A+, LEED v4

Urychlete si práci

Dávkovač na podlahové krytiny SikaBond® Dispenser 1800 je navržen tak, aby zvýšil produktivitu a zlepšil ergonomii při aplikaci samonivelačních tmelů do horizontálních spár. Dávkovač je ideální pro použití při pracích středního rozsahu, jako jsou spáry v parkovacích budovách, pěší zóny a projekty rekonstrukcí.

Road roundabout with trees and grass

2. Spáry na betonových dálnicích

Beton se při vytvrzování smršťuje. Při konstrukci jakékoli betonové cesty se dá nekontrolovatelnému praskání v důsledku smršťování zabránit výřezem pravidelných spár do tvrdnoucího betonu. Tyto pilou vyřezané spáry musí být utěsněny, aby se do podstruktury betonu nedostala voda a soli. Mimo těchto spár, jež mají malou kapacitu pohybu především díky dopravě, se zde rovněž používají dilatační spáry, které jsou navrženy tak, aby přejímaly teplotní roztažnost betonové vozovky.

Spárové těsnicí systémy Sika pro silnice a dálnice jsou široce využívány v těchto formovaných a vyřezávaných spárách nejen na betonových dálnicích, ale také u jiných zpevněných oblastí jako jsou letištní plochy, náměstí a mnohem více.

Výhody spárového těsnění Sika pro dálnice

Splňuje dálniční normy
Systémy odolné vůči vodě a UV záření
Těsnicí tmely s ultra nízkým modulem

Osvědčení a certifikace:

ASTM C920, class 100/50
ASTM D 5893
Schváleno mnoha americkými silničními úřady

Highway road in Poland with forest and sunset

3. Spáry na přistávacích drahách

Oblasti přistávacích drah a dalších letištních ploch jsou vysoce frekventované a zatěžované plochy. Těsnění spár v těchto oblastech je velmi náročné jak pro aplikátora, tak i pro těsnicí materiál samotný, neboť musí obstát v extrémních povětrnostních podmínkách, hustém provozu, dále také teplotní roztažnost jednotlivých materiálů, důsledky mechanického čištění a působení chemických látek, jako jsou oleje, hydraulické kapaliny a rozmrazovací prostředky.

Sika nabízí  pro spáry na přistávacích drahách (konstrukční, spojovací i dilatační) řešení pomocí Sikaflex®. Naše řešení je samonivelační, což je nezbytné, protože spáry dosahují délky mnoha kilometrů a obvykle se aplikují strojově.

Vhodné řešení - Sikaflex®-406 KC

Sikaflex®-406 KC je díky své robustnosti a dlouhé životnosti jedničkou pro mnoho správců letišť. Jelikož opravy přistávacích drah a jejich spár obvykle probíhají celou noc, rychlé obnovení provozu je naprostou nutností. Spáry vytvořené pomocí Sikaflex®-406 KC a boosteru mohou být znovu uvedeny do provozu po 2-3 hodinách, to je často právě včas na to pustit první letadlo, které přistane nebo odlétne z letiště.

Toto řešení je ideální pro ranveje, pojezdové dráhy, přistávací plochy a podlahy hangárů, kde Sika dokáže nabídnout vhodné prostředky pro zajištění odolného, dlouhotrvajícího a spolehlivého těsnění spár.

Výhody systému spárového těsnění pro letištní plochy  Sikaflex®-406 KC:

Snadná, bezpečná aplikace
Rychlá oprava spár
Ochrana před podzemní i tekoucí vodou
Robustní, odolné a dlouhotrvající řešení
Dostupné v několika barvách

Osvědčení a certifikace:
EN15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
EN 14188-2
Klíčová součást federální normy USA SS-S-200E
Testy chemické odolnosti
EC1PLUS, A+, LEED v4

Epoxy Grouting of Zürich Airport

4. Spáry parkovacích budov

Parkovací domy jsou často zhotoveny z betonu. Stejně jako u všech konstrukcí je i zde nutné zajistit jejich vodotěsnost správným utěsněním. Spáry jsou vystaveny všem možným pohybům a vibracím, mechanickému působení dopravy a mechanickému čištění, silným povětrnostním podmínkám v nejvyšších patrech, chemickému působení soli a jiných rozmrazovacích látek, a stejně tak i občasnému úniku oleje či paliva.

Sika nabízí kompletní řešení pro parkovací budovy včetně přísad do betonu, systémů podlah, pasivní požární ochrany, prefabrikovaných panelů a spárových tmelů.

Řešení těsnění spár pro parkovací domy

Sikaflex® PRO-3 (jednosložkový PU) nebo Sikaflex®-406 KC (jednosložkový PU s boosterem) představují dvě nejlepší řešení těsnění spár pro tyto aplikace.

Již mnoho let zajišťují dlouhotrvající a odolnou ochranu spár v parkovacích domech po celém světě. Oba produkty vykazují výbornou kombinaci robustních aplikačních vlastností, silné adheze, vysoké kapacity pohybu (pružnosti) a odolnosti proti poškození i skvělou odolnost proti povětrnostním podmínkám a působení chemikálií – díky tomu jsou první volbou aplikačním firem.

Výhody těsnicích tmelů Sika pro parkovací domy:

Odolnost proti mechanickému poškození
Voděodolnost
Vysoká kapacita pohybu (pružnost)
Dodávány v různých barvách
Kompatibilní s hydroizolačními systémy Sikafloor® pro vícepatrové parkovací domy

Certifikace:
EN15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
EN 14188-2
Testy chemické odolnosti
EC1PLUS, A+, LEED v4

Car on outdoor parking garage made with Sikafloor coating system

5. Spáry ve výrobních a skladovacích halách

Na podlahových plochách skladů, továren a jiných průmyslových zařízení jsou primární řezané spáry umístěny a navrženy tak, aby se přizpůsobovaly smrštění během tvrdnutí betonu a kompenzovaly pohyb během přirozené expanze a kontrakce v betonové struktuře.

Tyto podlahové spáry jsou utěsněny a uzpůsobeny s ohledem na očekávanou roztažnost. Utěsněné podlahové spáry jsou schopny bránit prostupu kapalin a nečistot, které by se tak dostaly do betonové podstruktury.

Řešení těsnění spár pro sklady a továrny

Řada produktů Sikaflex® nabízí vysoce kvalitní tmely pro rozličné podlahové spáry v průmyslových provozech.

Pro spáry s vysokou frekvencí pohybu a zatížení způsobené převážně vysokozdvižnými vozíky nabízí Sika výkonný Sika® FloorJoint systém, který lze integrovat do celé škály průmyslových podlažních systémů Sika.

Výhody těsnicích tmelů Sika pro průmyslové plochy

Optimální rovnováha odolnosti a kapacity pohybu
Vysoká chemická odolnost
Pevné, odolné a bezpečné
Dostupné v různých barvách
Vysoká mechanická odolnost
Kompatibilní a snadno implementovatelné do průmyslových podlahových systémů Sika

Certifikace:
EN 15651-4 
EN 14188-2

Floor joint in warehouse floor

6. Spáry v kolejových svršcích

Vibrace a hluk z kolejí lze efektivně redukovat uložením kolejnicových pražců do elastických stlačitelných polyuretanových tmelů. Takto uložené koleje jsou rovněž izolovány vůči bludným proudům ovlivňujících jejich okolí a potencionálně urychlujících korozi oceli.

Systémy Sika Icosit® jsou naprostou novinkou a udělaly ze společnosti Sika lídra trhu na poli oddělených, pevně upevněných kolejnicových nástaveb. V konstrukčních oblastech s limitovanou instalační výškou mohou tyto pokročilé systémy Sika poskytnout kompaktní, hmotnostně úsporné a nenákladné řešení.

Výhody spárovacích systémů Sika pro kolejové svršky

Díky tmelům Sika Icosit® jsou kolejové svršky často propojeny s přilehlými betonovými či asfaltovými cestami využívajícími Sikaflex®-406 KC. Jejich robustnost je chrání před povětrnostními podmínkami, pěším provozem i provozem motorových vozidel, díky čemuž představují odolnější a dlouhodobější řešení ve srovnání s asfaltovými systémy, které v zimě křehnout a v létě kapalní.

Výhody:
Snadná a bezpečná aplikace
Rychlá kompletace a obnovení dopravy, zvláště pak v případě rekonstrukce
Vysoká odolnost po celou dobu životnosti
Kompatibilní a implementovatelné na systémy pro upevnění kolejnic
Černá a betonově šedá barva

Certifikace:
EN 15651-4 
EN 14188-2

Fixing tram rail wiht epoxy grouting

7. Spáry na silážních a zádržných plochách

Oblast okolo nádrží je většinou tvořena speciální ochrannou konstrukcí z vyztuženého betonu. Tyto konstrukce zadržují chemikálie v případě úniku či průsaku do nádrží. Spáry v takovýchto konstrukcích musí být utěsněny tmely s chemickou odolností (často vůči uhlovodíkům), aby nedošlo k průsaku do podloží a podzemních vod.

Naše polysulfidové tmely SikaTank® a polyuretanové tmely Sikaflex® se vyznačují vysokou chemickou odolností vůči uhlovodíkům.

Typické použití a výhody

Typické aplikace:
Primární a sekundární zadržovací nádrže a plochy
Obložení hrází
Vhodné pro těsnění v okolí čerpacích stanic
Vhodné pro mnoho dalších chemických úložišť a transferních zařízení

Výhody:
Chrání půdu i podzemní vody před úniky
Odolnost proti fosilním palivům i jiným chemikáliím
Snadné použití a dlouhodobá odolnost

Sikaflex® pro nádrže a sila

Tmely Sikaflex® se používají pro těsnění nádrží a sil. Jsou široce využívány jako těsnění pro segmentové nádrže, které jsou pomocí segmentů z nerezové oceli, uhlíkové oceli či smaltované oceli uloženy na místo. Tmely potřebují dlouhý tzv. otevřený čas, neboť výstavba takových sil vyžaduje čas, musí se vyznačovat vysokou odolností proti poškození (segmenty se totiž po instalaci pohybují) a vysokou chemickou odolností k organickým kyselinám.

Takováto sila nalezneme ve zpracovatelských závodech, v zemědělských zařízeních a elektrárnách na biomasu. Ukládané kapaliny zahrnují vodu, silážní šťávy, zbytky potravin či tekutá hnojiva.

Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland

8. Spáry v potravinářských závodech

Stejně, jako je výběr správné výrobní technologie a podlahy nezbytné k úspěchu potravinářského závodu, je pro jeho úspěch klíčový také výběr správných podlahových a nástěnných tmelů a jejich správná instalace. Podlaha, stěny i systém těsnění spár musí být integrovány a plně kompatibilní coby kompletní povrch, aby se zajistilo jejich efektivní těsnění a zabránilo se tak úniku nebezpečných látek do připravovaných potravin či pracovního prostředí.

Sika nabízí kompletní řadu kompatibilních systémů, včetně podlahových systémů a nezbytných těsnicích tmelů splňující nejnovější evropské a mezinárodní požadavky, které jsou vhodné pro použití v těchto průmyslových odvětvích. Některé konkrétní těsnicí systémy Sikaflex® byly navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější hygienické a čistící požadavky v oblasti potravinářského průmyslu.

Výhody systému Sikaflex® pro těsnění spár v potravinářském průmyslu a výroby nápojů

Celá škála osvědčení a certifikací
Vysoká chemická odolnost
Žádná migrace chemikálií v případě kontaktu s potravinami
Odolný vůči čisticím prostředkům a kartáčům
Odolný vůči provozu malých kol dopravních prostředků
Odolný vůči vlhkosti a tvorbě plísní
Dostupný v různých barvách
Kompatibilní s průmyslovými podlahovými systémy Sika

Osvědčení a certifikace:
EN 1186 
EN 13130
EN CEN/TS 14234 (ISEGA certifikát)
Osvědčení FDA 

Channels and drains used in industrial flooring

9. Spáry v čistých provozech

Požadavky, jež musí těsnicí tmely splnit, aby mohly být použity v čistých místnostech, se většinou stahují k obsahu VOC (těkavým organickým látkám). Výpary během tvrdnutí a během životnosti nelze tolerovat, jelikož by měly dopad na produkované zboží – ať už jde o elektroniku, léky či potraviny. Kromě emisí VOC zahrnují další požadavky:

  • Vzduchotěsné napojení, neboť čisté místnosti obvykle fungují s lehkým přetlakem
  • Jemný a hladký povrch, jenž brání usazování nečistot
  • Odolnost vůči čisticím prostředkům, které mohou být zvláště agresivní, zvláště pak ve zdravotnickém či farmaceutickém prostředí

 

Sikaflex® PRO-3 byl aplikován do mnoha čistých místností po celém světě určených pro výrobní a zdravotnická zařízení, například operační sály.  

Výhody těsnicích tmelů Sika pro čisté místnosti

Rozsáhlá mezinárodní i národní osvědčení
Nejnižší uvolňování těkavých organických látek (VOC)
Odolné vůči mechanickému poškození, včetně dopravních prostředků s malými koly
Dostupné v mnoha barvách
Kompatibilní s podlahovými systémy Sikafloor® a nátěrovými systémy stěn Sikagard® pro čisté místnosti

Certifikace:
Cleanroom suitable materials by Fraunhofer IPA CSM Germany
SEAGATE test na uvolňování plynů (CN)

Doctor and nurse walking through hospital with wall and floor coatings

Key Brands

Sikaflex®
Sikasil®
SikaTank®