Před stavbou domu bychom si měli ujasnit, ze kterého materiálu a proč budeme stavět zdi. S výběrem zdiva souvisí i výběr zdicí malty a interiérové omítky a v neposlední řadě i fasády.

Před stavbou domu bychom si měli ujasnit, ze kterého materiálu a proč budeme stavět zdi. Není to až tak otázka nákladů na stavbu, hrubá stavba činí zhruba desetinu ceny kompletního domu. Je ovšem základem jeho kvality. S výběrem zdiva souvisí i výběr zdicí malty a interiérové omítky a v neposlední řadě i fasády.


Malty pro zdění jsou určené k ukládání, spojování a spárování, pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách, zatížených a nezatížených zděných konstrukcích, omítané i lícové zdivo. Zdicí malty můžeme rozdělit dle následujících kritérií:

Produkt Pojivo Min. pevnost v tlaku, MPa Typ zdiva Nosné zdi Výplňové zdi Příčky Použití

SikaMur-103 Duo

vápenocementové

2,5

běžné

Ne

Ano

Ano

zdění, omítání

SikaMur-105 Zdicí

vápenocementové

5

běžné

Ano

Ano

Ano

zdění

SikaMur-110 Zdicí

cementové

10

běžné

Ano

Ano

Ano

zdění, postřik pod jádrové omítky

SikaMur-120 Porobeton

cementové

5

pórobeton

Ano

Ano

Ano

zdění

SikaMur-181 Licova

cementové

5

lícové cihly

n/a n/a n/a

zdění, spárování