Před stavbou domu bychom si měli ujasnit, ze kterého materiálu a proč budeme stavět zdi. S výběrem zdiva souvisí i výběr zdicí malty a interiérové omítky a v neposlední řadě i fasády.

Před stavbou domu bychom si měli ujasnit, ze kterého materiálu a proč budeme stavět zdi. Není to až tak otázka nákladů na stavbu, hrubá stavba činí zhruba desetinu ceny kompletního domu. Je ovšem základem jeho kvality. S výběrem zdiva souvisí i výběr zdicí malty a interiérové omítky a v neposlední řadě i fasády.
Malty pro zdění jsou určené k ukládání, spojování a spárování, pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách, zatížených a nezatížených zděných konstrukcích, omítané i lícové zdivo. Zdicí malty můžeme rozdělit dle následujících kritérií:

Zdicí malty dle pojiva
  • Vápenné malty – pro zdění historických staveb
  • Vápenocementové malty – pro běžné zdění: SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí
  • Cementové malty – s požadavkem na vyšší pevnost: SikaMur®-110 Zdicí, SikaMur®-181 Lícová, SikaMur®-120 Porobeton

Zdicí malty dle typu zdiva
  • Malty pro běžné zdivo (zdicí malty) – plné i lehčené cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.: SikaMur®-110 Zdicí, SikaMur®-120 SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí
  • Malty pro přesné zdění z tepelně izolačních pórobetonových tvárnic: SikaMur®-120 Porobeton
  • Malty pro zdění a spárování lícových cihel (lícová malta): SikaMur®-181 Lícová

Zdicí malty dle použití ve stavbě
  • Nosné zdi: SikaMur®-110 Zdicí, SikaMur®-120 SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí
  • Výplňové zdi: SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-110 Zdicí, SikaMur®-120 SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí
  • Příčky: SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-110 Zdicí, SikaMur®-120 SikaMur®-103 Duo, SikaMur®-105 Zdicí