Vzhledem k obrovskému množství betonových konstrukcí, které nás denně obklopují, je snadné považovat beton za samozřejmost, která nám umožňuje žít v naší rozvíjející se městské krajině. Stejně jako my, i beton potřebuje údržbu. Působí na něj zatížení a vlivy každodenního života.

Ke zhoršení stavu betonu může dojít v důsledku koroze, poškození konstrukce, pronikání vody, seismické činnosti nebo z mnoha dalších důvodů. Léta výzkumu a desítky let praktických zkušeností umožnily společnosti Sika vyvinout zcela komplexní řešení pro obnovu a sanaci betonových konstrukcí. Poradenství a podpora pro zákazníky společnosti Sika je bezkonkurenční, od konceptu až po úspěšné dokončení na stavbě. To vše na základě více než 100 let zkušeností s velkými i malými projekty po celém světě.

Sika je společností s největším počtem oceněných projektů oprav betonu na světě
84
ocenění ICRI* získala v průběhu 16 let.

*Mezinárodní institut pro beton a opravy (ICRI - The International Concrete and Repair Institute) uděluje od roku 1997 ocenění za nejlepší projekty v oblasti oprav betonu.

Hlavní příčiny poruch betonu a důvody jejich oprav

Zhoršování kvality betonu je z velké části způsobeno:  

Chemická degradace, např. působení chemických látek, alkalické reakce kameniva, působení bakterií.

Koroze výztuže, např. karbonatace, chloridy, bludný elektrický proud.

Mechanické působení, např. náraz, přetížení, pohyb, zemětřesení, výbuch.

Fyzikální poškození, např. působení mrazu a tání, tepelné pohyby, smršťování, otěr, opotřebení

Základní příčiny, např. špatná konstrukce, konstrukční chyby, nedostatečná údržba.

Důvody pro opravu betonu:

Výměna poškozeného betonu

Obnovení strukturální integrity

Obnovit estetický vzhled

Obnovit geometrický tvar

Obnovit trvanlivost

Výrobky a systémy pro mnoho aplikací opravy betonu

Opravy a renovace betonových budov a infrastruktury jsou důležitým procesem - pomáhají nám zajistit udržitelný přístup ke stavbě - prodlužují životnost konstrukce a zabraňují demolici a rekonstrukci. Volba vhodné strategie sanace, která vychází z hlavní příčiny poruchy betonu, může také výrazně zlepšit celkové vlastnosti konstrukce. Společnost Sika má široké portfolio výrobků a systémů pro řešení mnoha požadavků na opravu betonu.

1. Ochrana výztuže proti korozi a spojovací můstek
Applying Concrete Repair Bonding Primer

Základní nátěry na ochranu proti korozi a vytvoření spojovacího můstku se používají ke zvýšení přilnavosti opravných malt na stávající cementové nebo ocelové podklady a k zajištění dodatečné ochrany oceli výztuže proti korozi, zejména v oblastech s nízkým krytím betonu a v přítomnosti chloridů. Obnažené pruty výztužné oceli by měly být řádně připraveny a chráněny antikorozní suspenzí, aby zlepšil proces opravy.

Výhody:

 • Připraveno k použití, snadná aplikace
 • Nastavitelná konzistence
 • Aktivní inhibitory koroze pro vyšší ochranu
 • Aplikace ručně nebo strojně

Produkty Sika

2. Opravné malty
Application of concrete repair mortar to restore bridge structure

Opravné malty jsou speciálně navrženy pro obnovení nebo nahrazení původního průřezu a funkce poškozeného betonu. Pomáhají opravit vady betonu, zlepšit vzhled, obnovit celistvost konstrukce, zvýšit odolnost a prodloužit životnost stavby.   

Opravné malty na betonu Sika jsou vhodné pro sanační práce, opravy odlupujícího se a poškozeného betonu ve všech typech konstrukcí včetně budov, mostů, infrastruktury a nosných konstrukcí.

Výhody:    

 • Snadné míchání a nanášení
 • Předem připravené balení pro zajištění kvality, stačí přidat vodu
 • Vysoké mechanické vlastnosti
 • Lze překrýt vyrovnávacími maltami Sika
 • Lze stříkat nebo nanášet ručně
 • K dispozici jsou opravné malty na bázi čistého cementu, cementu, modifikovaných polymerů a epoxidu

Produkty Sika 

3. Výplň pórů a vyrovnávací malta
Application of concrete repair mortar to restore balcony structure

Pokud je třeba beton natřít nebo vyrovnat, je třeba použít speciální malty, které vyplní povrchové póry. Výplně pórů a vyrovnávací malty Sika jsou tenkovrstvé potěry určené k opravě drobných defektů, například k opravě pórů a voštinového betonu.

Výhody:

 • Snadné míchání a nanášení
 • Předem připravené balení pro zajištění kvality, stačí přidat vodu
 • Lze překrýt ochrannými nátěry Sika
 • Lze stříkat nebo nanášet ručně

 

Produkty Sika

4. Ochrana betonu
Application of Sikacryl concrete protection system on a residential building

Nejčastější příčiny koroze ocelové výztuže v betonu jsou způsobeny karbonatací nebo pronikáním chloridů s vodou. Pochopení hlavní příčiny koroze oceli je základem nejúčinnější strategie oprav a ochrany.

Společnost Sika nabízí celou řadu produktů, které zabraňují další korozi ocelové výztuže tím, že vhodně chrání beton v jejím okolí. Naše systémy protikorozní ochrany umožňují flexibilitu při výběru nákladově nejefektivnějších a nejvhodnějších řešení pro potřeby vašeho projektu.

 

 

Produkty Sika

Řešení společnosti Sika pro opravy betonu mají mnoho výhod

 • Nabízíme všechny potřebné produkty pro odborně kvalitní opravu a ochranu betonu.
 • K dispozici jsou speciální výrobky a systémy pro použití v mnoha typech konstrukcí a pro opravy betonu v různých aplikačních, klimatických a expozičních podmínkách.
 • Společnost Sika poskytuje rozsáhlé nezávislé testování s příslušnými atesty a certifikáty pro všechny materiály. To poskytuje maximální jistotu všem, kteří se na těchto náročných projektech podílejí.
 • Naše řešení jsou plně v souladu se zásadami a metodami definovanými v evropských normách EN 1504. Zahrnují systémy pro opravy poškozeného betonu a defektů betonu a také pro opravy poruch způsobených korozí ocelové výztuže.

Podívejte se na některé z dokončených projektů společnosti Sika v oblasti opravy betonu

Řešení společnosti Sika pro opravy betonu se již po desetiletí používají na mnoha renovačních projektech po celém světě, od fotbalových stadionů přes mosty na podporu infrastruktury až po tunely a budovy, ve kterých žijeme a pracujeme.

Concrete silo before concrete repair mortar renovation

Oprava sil v Libanonu - před opravou

Concrete silo after concrete repair mortar renovation

Oprava sil v Libanonu - po opravě

Cassell Coliseum sport center buttress structure during concrete repair renovation with worker on scaffold

Rekonstrukce Cassell Coliseum, Virginie, USA - před rekonstrukcí

Cassell Coliseum sport center buttress structure after concrete repair renovation

Rekonstrukce Cassell Coliseum, Virginie, USA - po rekonstrukci

TOP značky

Sika MonoTop®
Sikacrete®
Sikagard®
Sika® FerroGard®
SikaTop®
SikaTop® Armatec®