Úspěch společnosti Sika je zároveň úspěchem Tvým

Ve společnosti Sika máme firemní kulturu založenou na těchto hodnotách: odvaha pro spolupráci, vytrvalost a inovace. Očekáváme mnoho, ale také máme co nabídnout: naším cílem je ocenit výkon a obětavost nejen prostřednictvím platu za odvedenou práci ale i prostřednictvím sociálního zabezpečení. 

Stavíme na hodnotách

Zákazník na prvním místě, odvaha pro inovace, udržitelný rozvoj a integrita, zodpovědnost a respekt, řízení pro výsledky - to jsou zásadní prvky společnosti Sika.

Tyto hodnoty a zásady jsou referenčním bodem pro celou globální pracovní sílu a jsou pevně zakotveny ve všech společnostech Sika. Naše kultura důvěry, transparentnosti a otevřenosti má tedy pevný globální základ. 

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Prostor pro rozvoj

Naším cílem je vytvořit prostor pro rozvoj talentů. Ikdyž očekáváme od zaměstnanců plnění dlouhodobých cílů, akceptujeme požadavek na flexibilitu ve změně pozice, možnost mezinárodní kariéry a týmové práce ve skupině Sika.

Technical Meeting

Solidnost a spolehlivost

Sika se neustále úspěšně rozvíjí a rozšiřuje. Pevný základ vytvořili Kaspar Winkler a Dr. Fritz Schenker, kteří ukázali průkopnického a podnikavého ducha. I dnes panuje odvaha pokračovat v inovacích v kombinaci se sílou vytvrvat, sjednotit korporátní růst společně s udržitelným rozvojem. Sika věnuje mimořádnou pozornost také zajištění udržitelného rozvoje v oblasti lidských zdrojů.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Individuální odpovědnost

Nejvýraznější charakteristikou zaměstnanců je schopnost práce za současného vnímání sociální odpovědnosti: k posunu vpřed je třeba respektovat odlišné názory a přizpůsobit se strategickým cílům. Je vaším cílem nejen dokonale splnit úkoly, ale přinést výsledky ve správný čas? Pak je Sika tím správným místem pro Vás.

Pracovní atmosféra

Snažíme se o dokonalost. Sika podporuje otevřené prostředí v němž se mohou zaměstnanci rozvíjet v závislosti na jejich odborné kvalifikaci a osobních schopnostech - podporujeme atmosféru, ve které se může rozvíjet výkon, inovace a vzájemný respekt, prostředí, které naplňuje zaměstnance tím, že mohou dělat to, co funguje a má cíl.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Otevřená komunikace a moderní komunikační nástroje

Zavázali jsme se k otevřené, cílené a jednoduché komunikaci. Organizační struktura společnosti Sika je doplněna kooperativním stylem řízení, který zaručuje účast příslušných pracovníků u přijímání rozhodnutí.

Do svých komunikačnch kanálů jsme přidali moderní nástroje - sociální sítě a sociální intranet SikaWorld, díky kterému se nám daří šířit a sdílet informace se všemi zaměstnanci. Digitální média ve společnosti Sika přispívají k vytváření a šíření skutečných znalostí a používají se v průběhu náborového procesu, školení zaměstnanců a každodenní komunikace. 

Sika Logo on Building

Značka Sika 

Značka Sika je na celém světě uznávána jako synonymum pro inovace, kvalitu a služby. Kombinace našeho loga Sika a motta „Stavíme na důvěře“ se ukázala jako cenné aktivum během naší globální expanze. Naše logo ujišťuje zákazníky z celého světa, že dostanou produkty a služby v kvalitě společnosti Sika.