Budoucnost společnosti Sika není závislá pouze na volbě správné strategie. Je postavena především na důvěře a oddanosti svých zaměstnanců. Cesta společnosti za celosvětovou vůdčí pozicí je založena na podnikové filosofii a tzv. Duchu společnosti Sika (the Sika Spirit).

Naše hodnoty & Principy

Sika Spirit je synonymem pro silný žebříček hodnot a principů, které tvoří DNA naší společnosti. Podnikovou kulturu, která je základem budoucího úspěchu, vyjadřuje pět základních pravidel managementu:

  1. Zákazník na prvním místě
  2. Odvaha pro inovace
  3. Udržitelný rozvoj & Integrita
  4. Důvěra ve schopnosti & Respekt
  5. Řízení pro výsledky
 

Zákazník na prvním místě

Sika věnuje velké úsilí udržení nejvyšší kvality svých produktů a služeb. Jejím závazkem pro inovace je uspokojit potřeby současné poptávky a zároveň předvídat požadavky budoucí. Veškerá řešení jsou navržena tak, aby zaručila úspěch u zákazníků a vytvořila dlouhotrvající oboustranně výhodná partnerství, nikoliv pouze krátkodobý profit. Tento postoj je zdůrazněn heslem společnosti "Stavíme na důvěře."

Jsme velmi hrdí a vděční, že každodenní plnění našich závazků vedlo ke vnímání 100 let starého symbolu - trojúhelníku Sika, jako synonyma pro výkon, kvalitu a spolehlivost po celém světě.

Obrázek: Dlouhá historie inovací společnosti Sika vedla k bezkonkurenčním úspěchům a na mnoha trzích získala uznání technologického leadera

Odvaha pro inovace

Úspěch společnosti Sika je založen na dlouhotrvající tradici inovací. Jádrem činnosti společnosti je řízení inovací a zaměření na vývoj kvalitních produktů a nejlepších řešení pro zákazníky. Sika dokonce zavedla instituci procesní tvorby výrobků, aby mohla průběžně vyvíjet nové produkty, systémy a řešení pro lepení, tmelení, tlumení, zesilování a ochranu na svých cílových trzích.

Sika investuje do technologických center a laboratoří po celém světě. Tím získává výhodu globální partnerské sítě s dodavateli a vědci a zároveň řeší konkrétní potřeby zákazníků na lokální úrovni.

Udržitelnost & Integrita

Sika nahlíží na otázku rozvoje podnikání s dlouhodobou perspektivou a jedná s respektem a odpovědností vůči svým zákazníkům, akcionářům i zaměstnancům. Při naší práci klademe důraz na bezpečnost, kvalitu, životní prostředí, spravedlivý přístup, sociální angažovanost, odpovědný růst a tvorbu hodnot.

Udržitelnost je klíčovou složkou inovačních aktivit společnosti. Sika plánuje zvýšenou trvanlivost a úsporu materiálů i energie ve stavebnictví i průmyslových aplikacích. Sika se vytrvale snaží přispívat k úsporám spotřeby zdrojů ve vlastní výrobě i na straně obchodních partnerů, kteří důvěřují výrobkům značky Sika. Iniciativy a pokrok společnosti Sika v otázkách udržitelnosti se řídí pokyny organizace Global Reporting Initiative.  

Kids at Project Inspire Tanzania
Obrázek: Sika Tanzanie podpruje “Projekt Inspire,” iniciativu, která se snaží rozšířit kariérní možnosti mladé generace

Při tom všem je na prvním místě bezpečnost. Prospěch a zdraví zaměstnanců a partnerů společnosti Sika je podmínkou jejího úspěchu. Vytváření bezpečného pracovního prostředí je vždy hlavní prioritou.

Sika podněcuje sociální a ekonomický rozvoj ve všech zemích a komunitách, kde působí. Aktivně podporuje sociální projekty v místních organizacích pomocí nadace Romualda Burkarda. Jako člen iniciativy OSN Global Compact se Sika zavázala k provádění kroků pro globální udržitelný rozvoj.

Sika neslevuje na bezúhonnosti a má nastaveny vysoké etické standardy práce. Etický kodex společnosti Sika definuje normy a pravidla chování pro společnost a všechny její zaměstnance.

Employees from Sika Chile
Obrázek: Sika Chile, Team Construction

Důvěra ve schopnosti & Respekt

Sika věří ve schopnosti a podnikavého ducha svých zaměstnanců. Podporuje důvěryhodné a respektující pracovní vztahy a nevyužívá formální autority. Zaměstnanci společnosti pracují v partnerských vztazích mezi sebou, se svými zákazníky, dodavateli i ostatními zúčastněnými stranami.

Pracovní klima je plné aspirace i inspirace. Sika povzbuzuje své zaměstnance, aby navrhovali a rozvíjeli nové nápady. Deleguje rozhodování a odpovědnost na danou kompetenční úroveň.

Společnost se snaží ponechat organizační jednotky co nejsamostatnější a vytváří plochou organizační strukturu se širším rozsahem kontroly. Vysokou prioritu přikládáme školením a rozvoji zaměstnanců. Snažíme se vychovávat vlastní vedoucí pracovníky a při povýšení se zaměřujeme nejdříve na interní kandidáty.

Řízení pro výsledky

Sika se může pyšnit neustálým dosahováním vynikajících výsledků na svých trzích. Vytrvale následuje svou vizi, cíle a upřednostňuje dlouhodobý pohled.

Věří v individuální odpovědnost. Jasně a konkrétně přiděluje funkce a projekty. Za celkový zisk nebo ztrátu zodpovídá generální manažer. Sika má transparentní ukazatele svého finančního výkonu a definovanou strategii rozvoje. Hodnocení výkonu je založeno na velikosti tržního podílu, růstu tržeb, ziskovosti a efektivitě vloženého kapitálu.