Výrobci prefabrikovaných prvků ze zavlhlého betonu produkují velké množství betonových výrobků s vysokou kvalitou povrchu a dlouhou životností. Výběr vhodné kombinace procesů a technologií betonu vede k efektivní výrobě prefabrikovaných výrobků ze zavlhlého betonu v různém tvarovém a barevném provedení a různých povrchových úpravách.