Výroba transportbetonu je v současnosti v ČR nejvýznamnějším segmentem výroby betonu. Není jiná oblast, kde by byly kladeny tak široké a často až protichůdné požadavky na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. Tyto potřeby je nutné uspokojit z lokálních zdrojů a za velmi rozdílných klimatických a dopravních podmínek, často za naprosto rozdílných způsobů ukládání a zpracování čerstvého betonu. Přes tyto okolnosti je kladen velmi vysoký důraz na kvalitu a maximální ekonomickou efektivnost.

Sika poskytuje širokou škálu přísad do betonu s inovativními možnostmi pro návrh betonové směsi, ať už jde o podstatné snížení obsahu vody ve směsi (např. pomocí Sika® ViscoCrete), použití ekonomičtější směsi nebo dosažení dostatečné počáteční pevnosti. Přísady do betonu Sika vám pomohou čelit výzvám současného stavebnictví a moderních technologií výroby betonu.

výroba betonu Sika
transportbeton - příměsi do betonu Sika