2019
Hořešovice
Popis projektu

Most 7–031a z roku 1992 u obce Hořešovice je součástí silnice I/7 mezi Slaným a Louny. Tato komunikace spojuje Prahu s Chomutovem a dále s hraničním přechodem Hora Sv. Šebestiána. Poslední známá intenzita dopravy z roku 2016 udává přes 10 tis. vozidel za den. Technicky se jedná o dvoutrámový most o sedmi polích s horní mostovkou, který překlenuje Zlonický potok a silnici III/23733 v délce 252 m. Diagnostikou byly zjištěny poruchy, které se týkají zatékání do konstrukce a s tím spojená degradace betonu a koroze výztuže.

V rámci celé rekonstrukce byla mimo jiné navržena sanace nosné konstrukce a výměna hydroizolace mostovky.

Navržené řešení

Součástí projektu bylo také zainjektování trhlin uvnitř konstrukce. To bylo provedeno materiálem Sikadur-52 Injection. Po přípravě povrchů betonu a výztuže byl aplikován materiál Sika MonoTop-910 N jako ochrana výztuže a spojovací můstek. Pro doplnění konstrukčního betonu a hrubou reprofilaci zde byla použita hrubá sanační malta SikaRep CZ, která je vyztužena vlákny. K celoplošnému sjednocení povrchu se aplikovala jemná sanační malta Sika MonoTop-620. Správná sanační skladba je zakončena ochranným nátěrem, který je odolný klimatickým vlivům a zabraňuje výraznému prostupu CO2 do konstrukce. V tomto případě byl použit akrylátový nátěr Sikagard-675 W Elastocolor.

Postup prací

Zatímco sanace konstrukce probíhala kontinuálně na celém mostě, výměna hydroizolace tu byla rozdělena na dvě etapy z důvodu zachování kyvadlového provozu. Po provedení nové nabetonávky byla na obrokovaný povrch aplikována pečetící vrstva Sika Ergodur-500 Pro. Následně byly na mostovku nataveny asfaltové hydroizolační pásy Paraplast AC 50 pod vozovku a Parabit AL+V S35 pod římsy. Tyto asfaltové pásy dodala společnost KVK Parabit.

Sanace nosné konstrukce a spodní stavby
  • Sika MonoTop-910N
  • SikaRep CZ, Sika MonoTop-620
  • Sikagard-675 W Elastocolor RAL 7032, cca 5660 m2
  • Sikadur-52 Injection
sanace nosné konstrukce mostu
Hydroizolace mostovky, cca 3150 m2
  • Sika Ergodur-500 Pro
  • KVK Parabit – Paraplast AC 50
  • KVK Parabit – Parabit AL+V S35

 

hydroizolace mostovky - asfaltové pásy KVK Parabit
sanace mostu hořešovice