Sikadur®-52 Injection Normal

Epoxidová, nízkoviskózní injektážní pryskyřice

Sikadur®-52 Injection Normal je 2-komponentní injektážní pryskyřice na bázi epoxidových pryskyřic, bez rozpouštědel, nízko-viskózní.
Typ N (= Normální zpracovatelnost) pro podklady s teplotou mezi +5°C a +30°C.
Typ LP (= Dlouhá zpracovatelnost) pro podklady s teplotou mezi +25°C a +40°C.

  • Bez rozpouštědel
  • Vhodný pro vlhké i suché podmínky
  • Použitelný i za nízkých teplot
  • Dvě verze pro různé klimatické podmínky (Normal a Long Potlife)
  • Tvrdnutí bez smršťování
  • Vysoké mechanické pevnosti a přídržnost
  • Vysoká tvrdost, ale ne křehkost
  • Nízká viskozita
  • Aplikovatelné pomocí jednokomponentní pumpy