28/10/2020
Průmyslová lepidla a tmely Inovace Technologie

PowerCure pro Transportation

Sika dodává systémy lepení a tmelení pro dopravní průmysl. Jsou k dispozici jako 1komponentní "booster" řešení nebo produkty pro systém PowerCure. Tyto výrobky dosahují stejného konečného výkonu, bez ohledu na to, zda byly vytvrzeny vzdušnou vlhkostí nebo pomocí Sika Booster®. Při použití je vhodné tyto produkty kombinovat. Například Sikaflex®-268 + Booster je ve většině případů nejúspornějším řešením v aplikacích velkého rozsahu. Sikaflex®-268 PowerCure je však ideální pro liniové aplikace, kde je vyžadována nižší spotřeba. Čerpadlové systémy nejsou v těchto případech použití finančně výhodné.

Sikaflex®-268 PowerCure

Urychlované lepidlo/tmel s vynikajicí odolností proti povětrnostem a vymývání. Používá se pro montáž panelů a skel v dopravním průmyslu, zejména u kolejových vozidel.

Jednosložkové polyuretanové lepidlo/tmel je aplikováno pomocí speciálního dávkovače do značné míry nezávisle na klimatických podmínkách a vytvrzuje v trvalý elastomer.

Sikaflex®-268 PowerCure má vynikající odolnost proti povětrnostem a unikátní odolnost proti široké škále čisticích prostředků.

Sikaflex-268 PowerCure
 • urychlované vytvrzování
 • odolnost proti širokému spektru čisticích prostředků používaných v kolejové technice
 • vhodný pro lepení i tmelení
 • vynikající odolnost povětrnostem
 • excelentní zpracovatelnost a zahlazovatelnost
 • bez rozpouštědel, PVC

Sikaflex®-271 PowerCure

Vysoce výkonné lepidlo na čelní sklo. Při automatické instalaci skla drží čelní sklo na svém místě díky rychlému vývoji pevnosti a přilnavosti.

Jednosložkové urychlované polyuretanové lepidlo obzvláště určené pro aplikace lepení skel. Lepidlo je vyrobeno pro PowerCure systém a aplikováno pomocí speciálního dávkovače.

Sikaflex®-271 PowerCure je speciálně navržen pro aplikace, kde je nutné rychlé vybudování síly a přilnavosti v krátké době. Je vhodný pro přímé zasklívání na montážních linkách a pro opravy.

Vibrometr
 • urychlovaný lepicí systém
 • rychlé vytvoření adheze, rychlé vytvrzení a vybudování sil
 • rychlost vytvrzení téměř nezávislá na klimatických podmínkách
 • krátký odtrh
 • excelentní zpracovatelnost
 • bez rozpouštědel, PVC

PowerCure - přesnost čerpadla ve vašich rukou

Powercure Dispenser Gun

Sika PowerCure systém kombinuje výhody jedno- a dvousložkových lepicích systémů zcela novým a komfortnějším způsobem. PowerCure přináší přesnost a výkon čerpadla pro nanášení lepidel a tmelů na menších plochách. Je ideálním řešením pro prostory, které jsou těžce dosažitelné čerpadlem.  Od samého počátku byl projekt vyvíjen v součinnosti s jeho budoucími uživateli a vytvořen pro práci za jakýchkoliv podmínek.

Systém PowerCure se skládá z nového aplikátoru lepidla (PowerCure Dispenser), vysoce účinného dynamického mixéru a nového úspornějšího řešení balení (unipack). Je slučitelný se všemi technologiemi lepení včetně SMP, polyuretanových a silikonových lepidel.