14/10/2020
Průmyslová lepidla a tmely Technologie Inovace

Inovace pro automobilový průmysl

Společnost Sika má speciální centra pro testování akustiky, kde experti provádějí virtuální i fyzické testy, analyzují výsledky a navrhují řešení pro specifické aplikace s optimálním poměrem hmotnosti a výkonu.

SPOLUPRACUJTE S NÁMI OD ZAČÁTKU PROJEKTU

Sika nabízí odzkoušené a inovativní řešení pro vnitřní i vnější lepení, které našim partnerům umožňuje urychlovat a zefektivňovat výrobní procesy. Podporujeme naše zákazníky, aby vytvářeli stabilní a bezproblémový dodavatelský řetězec pro OEM.

Díky spolupráci na moderních akustických systémech již od raných fází projektů, Sika pomáhá svým zákazníkům zlepšovat globální projekty na vysokou úroveň a vyrábět produkty, které vyhovují bezpečnostním a mnoha specifickým požadavkům.

Centra pro testování akustiky se nacházejí v Evropě a USA. Mají rozsáhlé možnosti pro zkoušky vlastností materiálů: pohlcování zvuku, tlumení vibrací a transmisní ztráty zvuku. Hluk a vibrace produkované vozidlem jako celkem nebo jednotlivými subsystémy mohou být navíc hodnoceny v řadě hemi-anechoických místností a dozvukových komor.

Dynamometr

DYNAMOMETR

Nejdůležitějším článkem Akustického testovacího centra je dynamometr podvozku vozidla umístěný v hemi-anechoickém prostředí, kde může být provedeno kompletní NVH (noise, vibration, harshness) testování vozidla.

Aby bylo možné prokázat skutečný jízdní výkon, lze testování provést v interiéru s různými simulovanými povrchy vozovek, nebo venku na vyhrazené zkušební dráze.

Vibrometr

Vibrometr

Pro přesné měření vibrací jednotlivých dílů vozidla používají testovací centra scanovací laserový vibrometr. Účinnost akustických bariér karoserie se posuzuje na základě měření přístroje využívajícího proudění vzduchu.

Pro podporu vývoje nových produktů a unikátní projekty zákazníků jsou zde navíc k dispozici další speciální zařízení pro subjektivní analýzy a hodnocení kvality akustiky.

ELEKTROMOBILY: VÝZVA PRO DESIGN A ZVUKOVOU IZOLACI

Velké změny v automobilovém průmyslu přinášejí velké výzvy. Lehké konstrukce, konstrukce z mnoha různých materiálů a statické změny nutné k přizpůsobení uložení baterie volají po zcela nových řešeních. Důležité je také vyřešení zvukové izolace interiéru. Vzhledem k tomu, že roste počet elektronických součástek a používají se výkonnější baterie, je nezbytné řízení tepla, izolace a protipožární ochrany.

Akustická testovací centra Sika navrhují koncepty pro automatizaci montáží přizpůsobené výrobním procesům zákazníků.

 

Řešení Sika

SikaSeal® & SikaBaffle®

SikaBaffle tlumení hluku

Produkty SikaSeal® a SikaBaffle® využívají lehké, předem tvarované, lisované, protlačované a vysekávané části uvnitř primární struktury vozidla, aby účinně blokovaly běžné cesty přenosu hluku. Skupiny produktů SikaSeal® a SikaBaffle® jsou založeny na termoplastických a elastomerních sloučeninách. Aktivují se teplem a expandují uvnitř dutin karoserie vozidla.

SikaDamp®

SikaDamp - akustické vlastnosti automobilů

SikaDamp® je široká řada produktů na bázi elastomerů, bitumenu nebo butylu, které lze spojit s hliníkovou vrstvou. Jedná se o produkty nejvyšší třídy, které mají nejlepší poměr hmotnosti a kvality a zároveň poskytují špičkové tlumicí vlastnosti. Produkty SikaDamp® mohou být aplikovány kdykoliv během montážího procesu nebo při lisování, dokonce i na mastné povrchy.

Více o systémech (EN)