2019
Dobšice

Vinařství je zakomponováno do malebné jihomoravské krajiny poseté vinicemi. Architekti při navrhování budovy čerpali inspiraci z typických moravských vinných sklepů regionu.
 

Plocha 3 900 metrů čtverečních je tvořena třemi vzájemně propojenými provozy: výrobním prostorem, administrativním zázemím a návštěvnickým centrem s přilehlou degustační místností. Zvenku jsou zajímavě řešeny schody vedoucí k šikmé, pochůzné střeše návštěvnického centra, což vytvořilo amfiteátr mezi veřejným prostorem a výrobními budovami. Majitel ho plánuje využít jako komunitní prostor, kde bude pořádat kulturní akce, včetně divadelních představení a oslav vinobraní.

Fotograf: Alex Shoots Buildings, www.alexshootsbuildings.com

Tvar celé budovy inspirovala krajina, která ji obklopuje, svahy okolního terénu a úhledné řady révy na vinici. Hlavní myšlenkou je motiv vinných řádků, jež se přenáší dovnitř budovy v podobě konstrukčního systému. V reprezentativní degustační místnosti se vinice a archetypální klenutá místnost, připomínající vinné sklepy v této oblasti, protínají kolmo. Účelem je, aby návštěvník zaměřil pohled na vinici a dál… Vinice je vidět přes skleněnou fasádu, jenž tvoří jednu stěnu prostoru pro ochutnávku vín. Budova je orientována na jih, aby přijímala co nejvíce přirozeného světla.

Fotograf: Alex Shoots Buildings, www.alexshootsbuildings.com

Ke spolupráci byl přizván současný umělec Patrik Hábl, který betonové klenby přetvořil na umělecké dílo. Použité barvy odrážejí barvy prostředí, v němž se vinařství nachází.

Výroba vína je soustředěna ve dvou vodorovných budovách, vinařství tak působí dojmem lehkosti ve vztahu k přírodě. Na rozdíl od jiných výrobních prostor, nejsou fermentační místnosti osvětleny přirozeně, protože by to výrazně ovlivnilo teplotu a následně i kvalitu vína.

Investor: Vinařství LAHOFER, a.s.
Architekt: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.; Babka & Šuchma s.r.o.
Generální dodavatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o. 
Subdodavatelé: BRESTT STAVBY a.s., TBG BETONMIX a.s. 

Stavba byla úspěšně dokončena na konci roku 2019 a od 1.6.2020 je otevřená pro širokou veřejnost. Veřejná funkce budovy ve formě amfiteátru má potenciál změnit dosavadní turistickou mapu jižní Moravy. 

Stavba získala cenu: Cena hlavního mediálního partnera časopisu STAVEBNICTVÍ v soutěži Stavba roku 2020.

 

Řešení Sika:

Na základě požadavku architekta na pohledové betony byly navrhnuty receptury s přísadami Sika.

Sika® ViscoCrete 4035 – superplastifikátor pro transportbeton. Umožňuje dosáhnout požadovanou konzistenci betonu i při nízkém vodním součiniteli, účinného ztekucení betonu pro snadnou pokládku, zvýšení hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností. Zvyšuje odolnost betonu vůči karbonataci a zvyšuje soudržnost betonu.

Sika® LPS A 94/25 – provzdušňující přísada do betonu, lze použít v kombinaci se superplastifikátorem pro dosažení betonů odolných proti mrazu a posypovým solím.

Sika® Plastimet BV-40 – plastifikační přísada do betonu na bázi modifikovaného lignosulfátu. Je vhodná pro výrobu betonu pro vyztužené nebo předepjaté konstrukce.

SikaPlast®-501 W CZ – univerzální superplastifikační přísada pro transportbeton, která umožňuje prodloužit dobu dopravy a zpracovatelnosti betonu. Speciálně vyvinuta pro podlahové betony.

Pro zvýšení pohledovosti betonu byl použit speciální odbedňovací olej Sika TR 15 potlačující póry.

Fotograf: Alex Shoots Buildings, www.alexshootsbuildings.com