Sika® ViscoCrete®-4035

Univerzální a vysoce účinný superplastifikátor pro transportbeton

Sika® ViscoCrete®-4035 j5 je univerzální, velmi účinný superplastifikátor na bázi polykarboxylátů (PCE), vhodný pro výrobu transportbetonu – nižších i vyšších pevnostních tříd.

Sika® ViscoCrete®-4035 je univerzální vysoce účinný superplastifikátor s rychlou adsorbcí na povrch cementových zrn, kombinující sterický a elektrostatický mechanismus účinku. Díky těmto mechanismům Sika® ViscoCrete®-4035 umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu, i při nízkém vodním součiniteli, a nezávisle na druhu použitého cementu
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  • Nízkých vodních součinitelů betonu tím zvýšení jeho hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností
  • Omezení smrštění betonu díky snížení vodního součinitele
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
  • Zvýšenou soudržnost betonu
Sika® ViscoCrete®-4035 neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.