Sika® Plastiment® BV-40

Plastifikační přísada do betonu

Sika® Plastiment® BV-40 je univerzální plastifikační přísada do betonu a malt v tekuté formě na bázi modifikovaného lignosulfonátu.

Sika® Plastiment® BV-40 je vysoce účinný plastifikátor s rychlou adsorpcí na povrch pojiva za současného vzniku elektrokinetického potenciálu a následnému odpuzování jednotlivých pojivových zrn. Díky tomuto mechanismu Sika® Plastiment® BV-40 umožňuje dosáhnout:
  • Požadovanou konzistenci betonu, i při nízkém vodním součiniteli, a nezávisle na druhu použitého cementu
  • Účinné ztekucení betonu umožňující jeho snadnou pokládku
  • Nízkých vodních součinitelů betonu, tím zvýšení jeho hutnosti, snížení nasákavosti a dosažení vyšších pevností
  • Omezení smrštění betonu díky snížení vodního součinitele
  • Zvýšenou odolnost betonu vůči karbonataci
  • Zvýšenou soudržnost betonu
Sika® Plastiment® BV-40 neobsahuje chloridy, ani žádné jiné látky, které mohou podporovat korozi výztuže, a je proto vhodný pro výrobu betonu určeného pro vyztužené či předepjaté konstrukce.