Sikaflex®-406 KC

Polyuretanový samonivelační vysoce výkonný tmel

Sikaflex®-406 KC je 1-komponentní samonivelační urychlovaný elastický těsnicí tmel s vysokou mechanickou a chemickou odolností. Rychlého a homogenního vytvrzení v celém objemu tmelu je dosaženo přidáním Sikaflex®-406 KC Booster. Sikaflex®-406 KC je speciálně navržen pro elastické utěsnění spár mezi kolejnicemi, přilehlými povrchy a výrobky Icosit KC.

  • Kapacita pohybu ± 25%
  • Nízké namáhání okrajů spáry
  • Velmi vysoká mechanická a chemická odolnost, např. na naftu a tryskové palivo
  • Zapuštěné a prosypané spáry lze vystavit provozu po 3 hodinách