11/05/2020
Fasády Omítky Sika ThermoCoat® ETICS Zateplování budov Obvodové pláště budov Jak na to?

Nejrozšířenější technologií zateplování budov je tzv. systém ETICS (vnější tepelně izolační kompozitní systém). V čem jsou jeho výhody a jak postupovat?

Zpracování projektové dokumentace je základ

Montáž systému ETICS vyžaduje zpracování dokumentace, která obsahuje minimálně identifikační údaje o zateplovaném objektu, jednoznačnou specifikaci materiálů s počtem a dimenzí jednotlivých složek zateplení, statické, tepelně technické a požárně technické posouzení navržené skladby a výkresovou dokumentaci. Technickou podporu pro projektanty zajistí přímo výrobce. Jednotlivé komponenty systému ETICS musí projít schválením.

dokumentace k zateplování budov

Komponenty systému ETICS

Výběr kvalitního dodavatele

V České republice jsou odborníci z tohoto odvětví sdruženi v tzv. Cechu pro zateplování budov. Zvolte ideálně výrobce, který je jeho součástí. Snadno tak zjistíte, zda má potřebná osvědčení na jednotlivé komponenty nebo na celý systém. Skvělou volbou jsou systémy společnosti Sika CZ označené jako Sika ThermoCoat®, které vám zaručí opravdovou kvalitu.

Jak postupovat v 9 krocích

 1. Zjistěte stav a připravte podklad. Při jeho kontrole můžete objevit například trhliny, zvýšenou vlhkost podkladu, znečištění podkladu nebo jeho nesoudržnost. Ke každému problému existuje doporučené opatření k odstranění.
 2. Následují přípravné práce, tj. zaměření polohy stávajícího vedení ve fasádě a odstranění konstrukčních prvků, které by mohly způsobovat vznik tepelných mostů nebo zatékání do ETICS.
 3. Důležitou fází je montáž soklové (zakládací) lišty, jejíž rozměr odpovídá tloušťce desky tepelné izolace. Do podkladu se kotví pomocí zatloukacích hmoždinek, které jsou od sebe vzdáleny v rozmezí 300 – 500 mm. Pro izolant z EPS nebo MW musí být minimálně 250 mm nad úrovní přilehlého terénu. 
 4. Dále přichází na řadu lepení tepelně-izolačních desek z fasádního pěnového polystyrenu (EPS) nebo z
  minerální vlny s podélnou orientací vláken (MW). K lepení se používá tenkovrstvá cementová malta. 5. Poté se provádí mechanické kotvení tepelně-izolační vrstvy hmoždinkami. Jejich počet, typ a rozmístění v ploše určuje kotevní plán, který vychází z ČSN 73 2902. 
 6. Následuje provedení základní (výztužné) vrstvy, která je vytvořena nanesením tenkovrstvé cementové malty , do které se vtlačí tkanina ze skelných vláken po celé ploše. Musí být řádně vypnutá a bez záhybů.
 7. Pod omítku přijde penetrace. Ta se aplikuje s minimálním odstupem  48 hodin (dle klimatických podmínek) od dokončení základní vrstvy. A protože je systémovou součástí navazující konečné povrchové úpravy, je nutné použít penetraci i omítkovinu od stejného výrobce.
 8. Předposledním krokem je konečná povrchová úprava. V nabídce najdete rýhovanou, zatíranou nebo škrábanou omítku. V poslední době se čím dál vyšší oblibě těší také minerální omítky.
 9. Zbývají už jen dokončovací práce. Detaily prostupů a návaznosti na okolní konstrukce musí vyloučit vznik tepelných mostů a zatékání srážkové vody do souvrství ETICS.

 

lepení pěnového polystyrenu - zateplování budov
lepení pěnového polystyrenu - zateplování budov
lepení pěnového polystyrenu - zateplování budov