Nedílnou součástí kontaktního zateplovacího systému jsou cementové lepicí a stěrkové tmely k vytváření výztužné vrstvy v zateplovacích systémech.