24/05/2022

Sikaflex® PRO-3 Purform® je nejmodernější spárovací tmel nové generace pro podlahy a stavební konstrukce se správně vyváženými vlastnostmi pro dosažení nejlepších celkových výsledků díky vlastnostem, výhodám a přínosům technologie Purform®.

Puzzle_Sikaflex-Pro-3_Unipack_simple

Sikaflex® PRO-3 Purform® je připraven na potřeby zítřka, díky nové polyuretanové technologii Sika Purform®. Inovovaný tmel poskytuje vynikající mechanické vlastnosti spolu s dobrou přilnavostí, výbornou odolností proti povětrnostním vlivům a vysokou chemickou odolností a mnoho dalšího, aby poskytl trvanlivé, vysoce výkonné těsnění spár v podlahách a inženýrských stavbách. Produkt byl navržen tak, aby měl správně vyvážené vlastnosti pro vynikající výsledky v průběhu aplikace, výkon a trvanlivost.

Kliknutím na žluté odrážky ve skládačce níže se dozvíte více o produktu Sikaflex® PRO-3 Purform®.

1. Polyuretanová technologie Purform

Technologie Sika Purform® staví na silných stránkách polyuretanu a dává našim inženýrům nástroje k vytváření nových produktů Sikaflex® s vysokým výkonem a velmi nízkým obsahem volných monomerů diizokyanátů.

Sikaflex® PRO-3 Purform® je nejmodernější spárovací tmel nové generace pro podlahy a stavební konstrukce se správně vyváženými vlastnostmi pro dosažení nejlepších celkových výsledků díky vlastnostem, výhodám a přínosům technologie Purform®.

Sikaflex® PRO-3 Purform® zaujme rychlejším vytvrzováním a zvýšenou trvanlivostí, navíc nebarví, má zvýšenou kompatibilitu s podkladem a velmi nízký obsah monomerního diizokyanátu.

Purform polyurethane technology

2. Aplikace

Sikaflex® PRO-3 Purform® je nyní první volbou pro výkon, kvalitu a trvanlivost. Typické konstrukce a aplikace pro utěsnění vodorovných spár pomocí Sikaflex® PRO-3 Purform® sahají od parkovacích ploch až po kanalizační zařízení, stejně jako podlahy ve skladech, výrobních a zpracovatelských prostorech, dokonce i v čistých prostorách díky svým velmi nízkým emisím.

Kromě pohybu mohou být tyto spoje vystaveny povětrnostním vlivům, mechanickým nárazům a působení chemických látek. Sikaflex® PRO-3 Purform® poskytuje jedinečnou rovnováhu vlastností.

3. Aplikační vlastnosti

Sikaflex® PRO-3 Purform® má vynikající aplikační vlastnosti, které jsou nezbytné pro produktivní pracovní tempo s dobře vypadajícími spárami. Profesionálové používající Sikaflex® PRO-3 Purform® oceňují:

 • Nízkou sílu potřebnou k aplikaci, která umožňuje snadnou a efektivní aplikaci.
 • Nesedá, takže těsnicí hmota zůstává tam, kde je nanesena.
 • Krátký vlas, což znamená méně nepořádku a žádné ztráty času při čištění.
 • Nelepivý povrch, díky čemuž se snadno opracovává a dosahuje se vizuálně atraktivní povrchové úpravy.
 • Nízký zápach a velmi nízký obsah těkavých organických látek, což umožňuje bezpečnou aplikaci a použití v interiéru.

4. Mechanické vlastnosti

Nejtrvanlivějšího a nejspolehlivějšího utěsnění spár obvykle nedosahuje výrobek s nejvyšší specifickou chemickou odolností, odolností proti UV záření nebo schopností přenášet dynamické namáhání. Obecně platí, že nejlepších výsledků dosahují výrobky, které nabízejí nejlepší kompromis pro aplikaci, výkon a trvanlivost!

Sikaflex® PRO-3 Purform® má jedinečně vyvážené vlastnosti, které mohou zajistit potřebné přizpůsobení dynamickému namáhání s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, odolností proti povětrnostním vlivům a chemikáliím, stejně jako dobrou kompatibilitu s podkladem a velmi nízké emise.

 • Odolnost proti dynamickému namáhání: ± 50 % (ASTM C 719) a třída 25 HM (ISO11600).
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům: 10 cyklů (ISO 19862), žádné viditelné trhliny po 5000 hod. QUV
 • Vysoká odolnost proti přetržení: 9 N/mm (ISO 34)
 • Vynikající kompatibilita: nezanechává skvrny na mnoha přírodních kamenech.
 • Vysoká chemická odolnost: Pohonné hmoty a kapalné chemikálie (DIN EN 14178-6)
 • Externí certifikace od renomovaných zkušeben: EN15651-4, EN 14188-2, ASTM C920 atd.
 • Nejnižší ekologický dopad: Velmi nízký obsah monomerů. Nejvyšší EHS certifikace EC1 Plus, A+, M1.

5. Chemická odolnost

Těsnicí materiály pro podlahové spáry jsou vystaveny působení chemických látek. Například:

 • Úniky nebezpečných kapalin z vozidel, jako jsou pohonné hmoty a oleje.
 • Čisticí a dezinfekční prostředky, které obsahují mýdlo nebo silně kyselé či zásadité kapaliny, nebo dokonce rozpouštědla.
 • Organické kyseliny po mnoha neznámých chemických kombinacích probíhajících v čistírnách odpadních vod.

Sikaflex® PRO-3 Purform® to všechno zvládne!

Pro stanovení vlivu chemických látek na těsnicí spárovací hmoty je definováno několik metod a zkušební metoda popsaná v normě EN 14187-6 je považována za metodu, která poskytuje úplné a realistické výsledky měření. Při zkouškách se vzorky H (podklad-těsnicí hmota-podklad) ponoří na definovanou dobu do definovaných zkušebních kapalin a poté se protáhne o 100 %.

Vzorky si musí zachovat funkčnost, zůstat pružné a nesmí dojít k jejich adheznímu nebo koheznímu porušení. Spáry jsou systémem podkladu a tmelu, a proto musí být tento systém posuzován společně jako celek. Celkový obrázek z výsledků zkoušek podle normy EN 14187-6 ukazuje, že Sikaflex® PRO-3 Purform® má vynikající chemickou odolnost pro mnoho aplikací a pro mnoho oblastí použití.

6. Odolnost proti povětrnostním vlivům

Těsnicí materiály pro spáry musí bezpečně vyhovovat předpokládané úrovni pohybu spár a zároveň mohou být cyklicky vystaveny povětrnostním vlivům, větru a dešti, sněhu a ledu, vysokým a nízkým teplotám, slunečnímu UV záření a dalším specifickým aspektům prostředí, jako jsou mořské soli a průmyslové znečišťující látky atd. To vše má vliv na trvanlivost těsnicího materiálu v provozu a v průběhu jeho stárnutí.

Spoje utěsněné technologií Sikaflex® PRO-3 Purform® jsou velmi spolehlivé a mají dlouhou životnost na základě osvědčené polyuretanové technologie Sikaflex®, která je nyní ještě lepší díky technologii Purform®.

Polyuretanové tmely Sikaflex® zůstávají trvale pružné a elastické a netvrdnou ani po letech provozu. Jiné technologie utěsňování spár mají tendenci po vytvrzení dále tvrdnout, čímž se nakonec stanou tvrdými a méně pružnými, takže jsou náchylné k poruchám. Polyuretan Sikaflex® Purform® je vytvořen z nových prepolymerů Purform®, což znamená, že tato nová generace Sikaflex® PRO-3 Purform® má vynikající výkon a dlouhodobou stabilitu i v horkých a vlhkých podmínkách.

Ve společnosti Sika věnujeme velké úsilí tomu, abychom poskytovali spolehlivá a trvanlivá řešení, a proto naše výrobky opravdu důkladně testujeme. Provádíme například dlouhodobé mechanické zkoušky po skladování v nejnepříznivějších podmínkách nebo cyklické prodlužování a stlačování při současném vystavení UV záření a mnoho dalšího.

beauty concept skin aging. anti-aging procedures, rejuvenation, lifting, tightening of facial skin, restoration of youthful skin anti-wrinkle

7. Udržitelnost

Spolehlivé a dlouhotrvající těsnicí materiály pro spárovací hmoty představují udržitelnost v praxi, což polyuretanové výrobky Sikaflex® dokazují již po mnoho desetiletí. Přerušení, úsilí a náklady na sanaci škod způsobených pronikáním vody přes spáry nejsou naopak udržitelné.

V zájmu zdraví a bezpečnosti zákazníků společnosti Sika usilujeme o snížení množství škodlivých chemických látek v našich výrobcích. I když uvážíme, že jakákoli taková expozice při utěsňování spár je jen minimální, použití polyuretanu Sikaflex Purform® nám umožňuje ji v těchto vysoce výkonných výrobcích ještě více snížit.

Sikaflex® PRO-3 Purform® splňuje nejpřísnější normy pro těkavé organické látky (EC1 Plus, A+, M1), neobsahuje rozpouštědla a obsah volných monomerních diizokyanátů je hluboko pod limity stanovenými nařízením REACH 2023.

Menší dopad, větší udržitelnost

8. Certifikáty

Certificate logo

Sikaflex® PRO-3 Purform® se používá převážně proto, že jej v projektech specifikují architekti, inženýři a další projektanti a zadavatelé, kteří rozumí požadavkům svých klientů na výkon a trvanlivost. Pro tyto lidi jsou důležité důkazy, což znamená výrobky se všemi potřebnými schváleními a certifikáty podle příslušných norem, plus snadný přístup k odborné technické podpoře a referencím, které poskytuje například společnost Sika.

Sikaflex® PRO-3 Purform® má mnoho certifikátů o schválení a splňuje všechny příslušné hlavní normy. Společnost Sika také poskytuje technickou podporu, jakou mohou poskytnout pouze globální společnosti, a to jak firemní, tak místní odborníky, kteří jsou k dispozici pro poradenství a podporu ve firemních i místních zkušebnách, aby na základě svých dlouholetých zkušeností s těsnicími materiály našli ta nejlepší řešení.

EN

 • Klasifikace: EN 15651-1 25 F HM EXT-INT CC
 • Klasifikace: EN 15651-4 PW 25 HM EXT-INT CC
 • Zálivky a vložky do spár: EN 14188-2
 • Zálivky za studena: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikalií: EN14187-6

ISO

 • Zkoušky pro nekonstrukční tmel podle ISO 11618:2018-08 Komunikace pro chodce
 • Budovy a občnské stavby - Tmely - Trvanlivost po urychleném vlivu povětrnosti: ISO 19862
 • Stanovení barvení: ISO 16938-1
 • Tahové vlastnosti, přídržnost, změna objemu podle ISO 11600 F třída 25 HM

ASTM

 • Klasifikace: ASTM C920 Class 50
 • Stanovení barvení: ASTM C1248-4

VOC

 • EC1Plus, A+, M1, LEED v4 & bez rozpouštědel