24/02/2022

Sikaflex®-11 FC Purform® je vyroben z nejnovější generace polyuretanu Purform.

Kliknutím na níže uvedený nástroj se dozvíte
o všech víceúčelových funkcích nového Sikaflex®-11 FC

1. Oblíbený již více než 50 let

Sikaflex®-11 FC 50 year anniversary balloon with tool shelf
Sikaflex®-11 FC  je již více než 50 let oblíbeným multifunkčním nástrojem profesionálů pro těsnění a lepení ve stavebnictví.

Sikaflex®-11 FC  se celosvětově prodává ve více než 100 zemích do projektů různých rozměrů.

Nový Sikaflex®-11 FC Purform® navazuje na tento odkaz a zajistí jeho pokračování.

2. Technologie, která vydrží

Worker man applying Sikaflex® joint sealant at concrete building joint

Sikaflex®-11 FC získává svou všestrannost díky technologii, ze které je vyroben: polyuretanu!
Polyuretan nabízí nejlepší rovnováhu vlastností pro všeobecné těsnění a lepení ve stavebnictví.
Trvale pevný spoj nebo trvale těsná spára jsou souhrnem vlastností, jako jsou přilnavost, pevnost, pružnost, hydrolýza, odolnost proti chemikáliím a UV záření, odolnost proti odtržení a mnoho dalších.
Díky jedinečné mikrostruktuře polyuretanu, která se skládá z polymerní sítě s tvrdými a měkkými segmenty, může polyuretan všechny tyto požadavky nejlépe splnit.
Ostatní technologie, jako jsou STP/MS, akryláty nebo silikony, mohou mít specifické výhody, ale celkově pro odolné a trvanlivé těsnění a lepení existuje jen jedna – polyuretan.

3. Nová generace polyuretanu

Illustration of Sika Purform® polyurethane technology close up spirals

Sikaflex®-11 FC Purform®  je vyroben z nové generace polyuretanu. Purform® je zkratka pro "Pure", "Polyurethane" a "Performance". Společnost Sika vyvinula novou polyurethanovou technologii s novým pre-polymerem, který uvádí na trh pod značkou Purform®. Purform® je vysoce výkonný polyuretan s velmi nízkým obsahem volných monomerů diizokyanátů. Pre-polymery Purform® umožňují vyrábět výrobky s vysokým výkonem, které zároveň nemají označení nebezpečí*, a snižují expozici uživatele na naprosté minimum.

Jedinečná kombinace tvrdých a měkkých segmentů v jeho polymerech vytváří vysoce pevná lepidla, a vysoce flexibilní těsnicí materiál. Inovovaný Sikaflex®-11 FC Purform® přesvědčí rychlejším vytvrzováním, zvýšenou odolností a menším vystavením obsahu monomerního diisokyanátu ve srovnání s jeho  předchůdcem Sikaflex®-11 FC+.

4. Věřte technickým vlastnostem

Close up of Sikaflex® 11-FC Purform® primer sample in lab testing with tool
Sikaflex®-11 FC Purform  je jednosložkové polyuretanové elastické lepidlo a tmel v jednom.  
 • Čas vytvoření povrchové kůže: 70 min. (23°C, 50 % r.v.)
 • Rychlost vytvrzení: 3 – 4 mm za 24 hod. (23°C, 50 % r.v.)
 • Pevnost ve smyku  (23°C, ocel): 0,5 MPa       
 • Modul pevnosti v tahu, 100 %, 23°C: 0,6 MPa
 • Prodloužení při přetržení: 400 %
 • Odolnost vůči přetržení: 8 N/mm (běžné MS a silikony mají odolnost kolem 4 N/mm)
 • Tvrdost: 32 Shore A (23°C)   

Certifikace:

 • EN 15651-1
 • EN 15651-4
 • ISO 11600

Bezpečnost, udržitelnost: 

 • Bez rozpouštědel a s velmi nízkým obsahem monomerů
 • EC1PLUS, A+, M1, atd. 

5. Široká škála aplikací

Sikaflex®-11 FC Purform® lze použít v různých oblastech stavebních aplikací, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

Kliknutím na obrázek níže se o těchto aplikacích dozvíte více.

1. Lepení lehkých prvků

Sikaflex®-11 FC Purform® má určitou počáteční přilnavost, takže lehké předměty, jako jsou tabulky s čísly, ozdobné prvky, označení atd., lze lepit bez dočasného upevnění, což znamená, že lepidlo udrží předmět na místě až do vytvrzení.


Lepení dekorativních prvků je mnohem jednodušší a bezpečnější než mechanické upevňování, kdy i vrtání otvorů může poškodit podklad, nehledě na hluk a nepořádek způsobený prachem z vrtání.

2. Spoje okolo oken / obvodové spáry

Pro těsnění spoje mezi cihlovo-cementovou, dřevěnou nebo betonovou konstrukcí a rámem okna. Všechny tyto materiály mají velmi rozdílné tepelné roztažnosti, které lze překlenout flexibilním tmelem. Špatně utěsněné může vést k energetickým ztrátám a vlhkým místům v okolí okna, na kterých se mohou objevit například plísně.

3. Těsnění v interiéru, bez trhlin

Spáry v interiéru mohou během výstavby (vysychání) nebo ročních období vykazovat značné pohyby (suchý vzduch v zimě z vytápění způsobuje smršťování dřeva, vlhký vzduch v létě - bobtnání dřeva).

Sikaflex®-11 FC Purform® je bezpečný pro použití v interiéru, protože splňuje nejpřísnější normy pro těkavé organické látky, jako jsou EC1 PLUS, A+, M1 atd. a má velmi nízký obsah monomerů.

4. Spáry

Právě ve spárach je vaše budova nejvíce ohrožena vniknutím vody! Pouze elastické těsnicí materiály, jako je Sikaflex®-11 FC Purform®, mohou kompenzovat pohyb a vibrace, průběžné smršťování a nedokonalosti a nerovnosti mezi stavebními bloky.

Spára není mezera, kterou je třeba nějak vyplnit; spára je klíčovým prvkem vaší stavby a nesprávné těsnění na tomto zranitelném místě povede k nákladným škodám způsobeným vnikáním vody.

5. Pružné lepení okenních parapetů

Pružné lepení má přednost před pevným lepením nebo upevňováním v případech, kdy mají stavební bloky rozdílné tepelně roztažné vlastnosti, povrchy jsou drsné nebo jsou vystaveny působení vody (např. montáž kovového parapetu na cihlovocementový podklad).

Elastický lepicí tmel Sikaflex®-11 FC Purform® vyrovná rozdílnou tepelnou roztažnost, nerovnosti, protože se nanáší v silných vrstvách, a utěsní a zabrání vnikání vody mezi stavební bloky. Pro trvanlivé řešení zvolte Sikaflex®-11 FC Purform®.  

6. Těsnění a lepení odvodňovacích trubek a žlabů

Jedná se o příkladnou aplikaci lepení a těsnění. Lepidlo drží trubky nebo prvky žlabů pohromadě a zároveň je také vzájemně utěsňuje a vyrovnává pohyb a tlumí vibrace.

Sikaflex®-11 FC Purform® je skutečným multifunkčním nástrojem pro těsnění a lepení.

7. Lepení a těsnění obvodových plášťů a terénních prvků

Pružné lepení je kouzelným slovem pro bezproblémový obvodový plášť. Elastický lepicí tmel, jako je Sikaflex®-11 FC Purform® trvanlivě spojuje prvky pláště se stěnou tím, že vyrovnává nerovnosti a tepelný pohyb.

Elastický lepicí tmel také utěsňuje prvky, čímž zabraňuje pronikání vody mezi plášti a stěnou a poškození podkladní vrstvy vlivem vlhkosti.

8. Podlahové spáry

Pro hydroizolaci mezi betonovou dlažbou řezané spáry, pohybové spáry nebo spojovací spáry mezi různými podklady - tmel musí odolávat pohybu, povětrnostním vlivům a mechanickým a chemickým vlivům.

Podlahové spáry jsou náročné a penetrace stěn spáry je předpokladem pro trvanlivé a těsné spáry.

9. Lepení a těsnění schodiště

Při lepení na podklad stejného charakteru a s podobnou tepelnou roztažností, jako je beton, je běžným řešením lepidlo na dlaždice. Tuto úlohu však může splnit i lepidlo Sikaflex®-11 FC Purform®.

Lepicí tmel, nanesený ve formě silných „housenek“, vyrovná nerovnosti, tlumí vibrace a zajišťuje hydroizolaci.   

10. Spáry betonových konstrukcí

Betonové desky mají omezené rozměry kvůli problémům se smršťováním a praskáním. Proto vždy existují spáry, které je třeba mezi betonovými deskami utěsnit. Šířka spár se také mění v důsledku tepelného pohybu betonových desek.

Proto může takové spáry trvale utěsnit pouze elastický a odolný tmel. Vzhledem k tomu, že tmely Sikaflex® jsou k dispozici v několika barvách, spáry se přirozeně začlení do struktury.