Tmely a lepidla Inovace Technologie Inovace

Polyuretany jsou přední technologií pro tmely a lepidla, a to z mnoha důvodů. U většiny specifikací předčí polyuretanová lepidla a tmely jiné technologie, jako jsou SMP a silikony. Udržitelné a dlouhotrvající těsnění spár a lepení v sobě spojuje více aspektů, od aplikačních vlastností přes mechanické vlastnosti až po odolnost vůči vlivu životního prostředí. Celkově jsou polyuretany technologií, která prokazatelně nejlépe splňuje vaše požadavky, protože nabízí skvělou rovnováhu vlastností.

Společnost Sika vyvinula novou polyuretanovou technologii s novým pre-polymerem, který uvádí na trh pod značkou Purform®. Lepidla a tmely Sikaflex® a SikaTack® vyrobené z pre-polymerů Purform® mají, kromě dalších specifických výhod, také velmi nízký obsah volného monomerního diizokyanátu. Technologie Purform® umožňuje uživatelům těžit z jedinečného výkonu, bez nutností školení o bezpečnosti a ochraně zdraví podle nařízení REACH. Expozice uživatelů chemickým látkám je tak snížena a omezena na naprosté minimum.

Z videa se dozvíte v čem je Purform® výjimečný

Osvědčené vlastnosti

Pevnost

Pouze polyuretany splňují vysoké pevnostní a modulové specifikace požadované v automobilovém průmyslu.

 

Udržitelnost

Zvýšení životnosti konstrukcí v důsledku ochrany spár proti zatékání, úprava podkladu a tím snížení možnosti odlepení v důsledku praskání.*

Pružnost

Polyuretany poskytují vyšší průtažnost při nízkém napětí a lepší míru regenerace než řešení pomocí SMP. Jsou nepostradatelné pro hydroizolaci obvodových plášťů budov.

Bezpečnost práce

Tmely a lepidla jsou bez značení nebezpečnosti. * Expozice pracovníků chemickým látkám je snížena na minimum. Nevyžadují se žádná bezpečnostní školení.

Trvanlivost

Polyuretany mají vynikající odolnost vůči vlivům prostředí, jako je vlhkost, chemické látky a mechanické nárazy, a mohou být formulovány tak, aby byly vysoce odolné vůči UV záření.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Platí pouze pro vybrané produkty

Purform® - je lepší POLYURETAN

Purform® je čistý

Pre-polymery Purform® umožňují vyrábět výrobky s vysokým výkonem, které zároveň nemají označení nebezpečí*, a snižují expozici uživatele na naprosté minimum.

Na rozdíl od silikonů nebo výrobků SMP nedochází při vytvrzování k emisím škodlivých látek, jako je napřiklad metanol.

 

Purform® je polyuretan

Purform® je vysoce výkonný polyuretan. Jedinečná kombinace tvrdých a měkkých segmentů v jeho polymerech vytváří vysoce pevná lepidla, ideální pro použití v automobilovém průmyslu. Je to vysoce flexibilní těsnicí materiál, který lze použit i ve stavebnictví.

V obou případech jsou produkty odolnější a mají dlouhou životnost, a to i v náročných podmínkách.

Purform® je nejnovejší technologie

Díky výrobě vlastních prepolymerů může společnost Sika navrhovat produkty tak, aby splňovaly specifické požadavky. Například na tmely, které nešpiní, nepraskají, nežloutnou nebo řešení pro lepení na specifické podklady.

 

 

 

S Purform® společnost Sika inovuje polyuretan – už tak dobrá technologie se stává ještě lepší. Plná kontrola společnosti Sika nad výrobou od pre-polymeru až po finální složení umožňuje jedinečné kombinace vlastností našich lepidel a tmelů Sikaflex® a SikaTack®. Proto je technologie Purform® od společnosti Sika schopna překonat běžná omezení lepidel a tmelů.

Technologie Purform® dále vytváří spolehlivé a trvanlivé řešení pro vysoké požadavky na výkon a zároveň eliminuje nežádoucí monomerní složky. S Purform® můžete využívat jedinečné výhody polyuretanů, při dalším snížení expozice uživatelů na minimum. Produkty na základě technologie Purform® nevyžadují zvláštní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví podle nařízení REACH.

Lepidla a tmely Purform® kombinují nejlepší mechanické vlastnosti s vynikající přilnavostí k široké škále materiálů, vynikající trvanlivostí i v náročných podmínkách a prvotřídní odolností proti UV záření. Ve srovnání s alternativními technologiemi tmelů a lepidel, jako jsou silanem modifikované polymery (SMP), silikony, akrylátové disperze nebo polysulfidy, vyvažují polyuretany lépe různé aspekty vašich specifikací a potřeb.