Chemické kotvy jsou ideální pro aplikace s vysokým zatížením, protože výsledné zatížení je téměř vždy vyšší než samotný podkladový materiál. Jelikož je systém založen na chemických a mechanických komponentech, nedochází k žádnému namáhání předpětím, jako je tomu u expanzivních mechanických kotev. Chemické kotvy jsou proto ideálním řešením pro upevnění blízko okrajů a pro skupinové kotvení.

Chemické kotvy mají oproti mechanickým kotvám nesporné výhody

  • plné usazení kotvy v kotvicím lepidle
  • ochrana proti korozi díky úplnému zapuštění kotvy
  • lepší poměr ceny a výkonu
  • vyšší flexibilita z hlediska délky závitové tyče a výztuže v závislosti na zatížení
  • nedochází k expanzi - žádné praskání podkladu
  • spojovací efekt mezi podkladem/chemickou kotvou/závitovou tyčí - platí také pro porézní podklady
  • vysoce zesíťovaný duromer (polymer, který je zesíťovaný a rozkládá se při zahřátí na definovanou teplotu) - což znamená, že má vynikající nosnost

 

Chemické kotvy nabízejí flexibilitu. K čemu jsou vhodné?

  • Kotvy s malou roztečí
  • Kotvy s malou vzdáleností od okraje
  • K dispozici je mnoho typů kotev s různými průměry a různou hloubkou vrtání.

Příklady použití

Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete bridge structure with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Satellite dish anchored into concrete wall with Sika AnchorFix anchoring adhesive

Instruktážní videa pro realizaci kotvení pomocí chemických kotev Sika AnchorFix

Beton / zdivo z plných cihel
Zdivo z dutých cihel
Vlepování výztuže

Výkonný a spolehlivý výpočetní software pro chemické kotvy Sika AnchorFix®

Sika AnchorFix® Calculation Software for chemical anchors

Výpočtový software Sika AnchorFix® pro chemické kotvy (závitové tyče a výztuže) vychází z evropských a amerických norem a je pro vás ke stažení zdarma. Byl vyvinut jako uživatelsky přívětivý, profesionální nástroj, který poskytuje projektantům nejmodernější podporu:

• Navrhování kotev a dodatečně vlepovaných betonářských výztuží
• 3D grafika je vizuální pomůcka zobrazující uživatelské vstupy
• Jednotky metrické nebo Americké (imperiální) soustavy
• Možnost aktualizace prostřednictvím internetového připojení

Aplikace Sika AnchorFix Volume Calculator

Před aplikací chemických kotev je důležité znát množství materiálu, který na stavbě potřebujete, abyste předešli vyčerpání náplní během instalace závitových tyčí nebo výztuží, což by vedlo ke zbytečné ztrátě času. Na druhou stranu, definování požadovaného množství může také minimalizovat plýtvání materiálem.

Pro zjednodušení výpočtu potřebného objemu materiálu vyvinula Sika jednoduchou aplikaci. Stačí zadat následující parametry:


Zadávané parametry:
• Podklad, do kterého bude kotva instalována (beton, plné nebo duté zdivo)
• Průměr vrtaného otvoru
• Hloubka vložení
• Počet kotev


Vypočítané/získané parametry:
• Typ kotvy (závitová tyč nebo výztuž)
• Průměr vrtáku
• Názvy vhodných produktů
• Objem materiálu na 1 kotvu


Aplikace také nabízí získat více informací o produktu odkazem na webové stránky s technickými informacemi (Produktový list, Bezpečnostní list).

Aplikace je k dispozici ke stažení v Apple Store a Google Play.
• Požadavky pro aplikaci: Android 6.0 (nebo vyšší), iOS 9.0 (nebo vyšší)
• Instalovaná velikost: Android (29 MB), iOS (59 MB)