Dokonale rovný a hladký povrch podlahového podkladu hraje důležitou roli v konečném výsledku a životnosti podlahy, bez ohledu na to, jaký druh podlahové krytiny bude položen. Dobře zhotovená podlaha vypadá krásně a je hladká, a to nejen díky vrchnímu nátěru podlahy, ale také přípravě podkladu a vrstvám pod ním. Vhodně navržená a položená podlaha bere v úvahu stávající podmínky a materiál podkladu, ať už je drsný nebo nerovný.

Sika dodává samonivelační stěrky pod značkou Sikafloor® Level, jejichž vynikající vlastnosti byly prokázány na různých stavebních projektech od rodinných domů až po průmyslové objekty.

Vhodnou samonivelační stěrku volíme podle velikosti nerovností a tím požadavku na tloušťku vrstvy, dále podle použité finální podlahové krytiny a také podle velikosti mechanického zatížení.

Pro nízké zatížení postačuje použití stěrky s pevností v tlaku do 20 (MPa) – Sikafloor-102 Level, Sikafloor-1100 Level. Pro velkou mechanickou zátěž můžeme volit z řady s pevností v tlaku 25 (MPa) – Sikafloor-202 Level, nebo 30 (MPa) – Sikafloor-352 Fiber Level – stěrka s polypropylenovým vláknem.

Floor leveling
Floor leveling

Pro podlahové krytiny, které mají vysoké požadavky na kvalitu povrchu doporučujeme stěrky na bázi síranu vápenatého – Sikafloor-1100 Level, Sikafloor-1200 Level. Jejich další výhodou je použití pro podklad, který nemá dobré mechanické parametry na povrchu. Tyto materiály však nelze použít do vlhkých prostor.

Obraťte se na odborníky firmy Sika, aby Vám pomohli vybrat systém přípravy podkladu od penetrace po samonivelační stěrky a potěry, a to vše kompatibilní s dalšími podlahovými materiály.

Výhody:
  • Vynikající tekutost a nivelační vlastnosti
  • Redukované smrštění
  • Rovného povrchu lze dosáhnout i v tenké vrstvě
  • Vhodné pro víceúčelové použití
  • Rychlé přetření je možné