21/02/2020

Ukončení výroby Sika Poxitar

Sika postupně inovuje své produktové portfolio i v souvislosti s nařízením REACH, které zakazuje používání některých zdraví škodlivých látek. Jsme odpověná firma, která chrání zdraví a životní prostředí. Řídíme se nejen místními zákony - často máme i přísnější normy s ohledem na bezpečnost a udržitelný rozvoj. V současnosti se zabýváme ochrannými nátěry na ocel: Sika Poxitar F, Sika Poxitar SW a Sika Poxitar SW Thixo.

ochranné nátěry

Ukončení výroby Sika Poxitar

Na základě nařízení REACH, paragraf 56/1, které zakazuje používání antracenových olejů, jsme ukončili výrobu a dodávky ochranných nátěrů na ocel řady Sika Poxitar.

Od data 4. 10. 2020 nesmí být tyto produkty používány, ani skladovány v rámci celého dodavatelského řetězce, proto je veškerým zásobám ukončena trvanlivost ke 4. 10. 2020.

Intenzivně pracujeme na inovaci produktové řady, abychom zákazníkům poskytli plnohodnotnou náhradu.

Co je Reach?

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod hodnocení rizik látek, a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace.

Potřebujete poradit v oblasti ochranných nátěrů?

Zeptejte se našeho zástupce pro sanace železobetonových konstrukcí.