05/11/2020
Průmyslová lepidla a tmely Technologie Inovace

Inovace pro průmyslová lepidla

Vysoce výkonné tužidlo: Technologie SmartCore® je navržena tak, aby poskytovala vysokou odolnost vůči nárazu a obstála i při dynamickém namáhání.

Nová technologie umožnila společnosti Sika vyvinout SikaPower® dvousložkové epoxidy vytvrzované za studena. Tím jsme překlenuli propast mezi jednosložkovými teplem vytvrzujícími epoxidovými systémy, kterými se běžně lepí lehké konstrukce v automobilech, a dvousložkovými za studena vytvrzujícími epoxidy používanými ve stavebnictví.

Využití: dopravní prostředky, větrná energie, všeobecný průmysl, zemědělská a stavební vozidla.

Další úroveň vytvrzení pomocí SikaPower® dvoukomponentních epoxidových lepidel

V průběhu moderní historie se začaly objevovat epoxidové systémy se zlepšenou tuhostí. U většiny z nich se uvádí, že mají vynikající tuhost oproti běžným epoxidovým systémům. Dosažená úroveň tuhosti však silně korelovala s elastickým modulem: zvýšené vytvrzení klasických 2K epoxidových lepidel vedlo k nežádoucímu poklesu tuhosti a schopnosti nést vysoké mechanické zatížení.

Tvrdidlo SmartCore patentované společností Sika tuto korelaci přerušuje. SikaPower® dvoukomponentní epoxidová lepidla zesílena produktem SmartCore vykazují vynikající úroveň tuhosti udržením extrémně vysokých mechanických vlastností.  

Trvanlivost

2-komponentni epoxidová lepidla SikaPower® vytvrzená pomocí SmartCore poskytují bezkonkurenční odolnost proti nárazu. V automobilovém průmyslu je dynamický nárazový test zavedenou metodou pro stanovení houževnatosti lepidla na ocelových podkladech.

Benchmarkové studie naznačují, že SikaPower®-1277 a SikaPower®-1200 poskytují vynikající houževnatost bez porovnání s mechanickou pevností komerčně dostupného 2K epoxidového lepidla používaného dnes na evropském trhu. Referenční produkty nepřesahují střední houževnatost bez snížení mechanického výkonu.

Sika jasně stanovuje nové standardy, pokud jde o vysoce tvrzená 2K epoxidová lepidla. Šíření trhlin se stává sekundárním problémem, protože tvrdidlo SmartCore zvyšuje trvanlivost epoxidových lepidel SikaPower®.

 

sikapower
lepení karoserií
lepení karoserií