Průmyslová lepidla a tmely Technologie Inovace

Snadná kontrola předúpravy a zlepšení sledovatelnosti produktů ve výrobě

Poškození nebo selhání výrobních dílů zabráníte nastavením přesných pravidel procesu lepení. Zpráva IFAM o normě DIN 2304 říká, že většina závad vznikajících při lepení souvisí s odchylkami od nastaveného procesu nebo nedostatečnou kontrolou. Ve srovnání s náklady na použité lepidlo mohou náklady v důsledku závady dosáhnout mnohonásobně vyšších čísel.

Proces lepení materiálů zahrnuje posloupnost operací, které vyžadují přísnou kontrolu a kompletní procesní dokumentaci. Zavedením normy DIN 6701 pro výrobu kolejových vozidel a její subdodavatele a normy DIN 2304 pro obecný zpracovatelský průmysl se téma bezpečnějších a kontrolovatelných procesů stalo ještě důležitějším. My ve společnosti Sika jdeme ještě o krok dále. Poskytujeme svým zákazníkům podporu pro lepší řízení procesů lepení včetně přípravy povrchu a řešení pro sledovatelnost produktů.

automated Glass bonding on a  truck in a factory
Application of a pretreatment on a bus windscreen

Lepší kontrola v průběhu procesu výroby

Povrchy musí být před aplikací tmelu nebo lepidla očištěny, aktivovány nebo opatřeny základním nátěrem. Většina čističů a aktivátorů je čirá jako voda. Není proto snadné zjistit, zda produkt prošel předúpravou či nikoli. Totéž může platit pro černé základní nátěry, pokud se aplikují na keramické nebo velmi tmavé nátěry a plasty. Složitá detekce stavu může způsobit mnoho nejistot a vést k závažným bezpečnostním rizikům v případě zapomenutého kroku předúpravy v manuálním procesu nebo ještě hůře v případě poruchy automatizovaného procesu. Pokud je taková chyba zjištěna, je nutné zkontrolovat a předělat mnoho vyrobených dílů, což vede k nadměrné pracovní zátěži.

Sika vyvinula řadu produktů pro přípravu povrchu, které lze snadno identifikovat pomocí UV světla. Luminiscenční vlastnosti lze použít k usnadnění identifikace produktu po jeho aplikaci. Zlepší tak bezpečnost procesu a sníží riziko poškození nebo nutnosti přepracování vadných dílů. Produktová řada obsahuje čisticí / aktivační přípravek a černý základní nátěr.

Produkty

Popis Produkt  
Aktivační luminiscenční přípravek Sika®Aktivator-306 LUM  
Pigmentovaný přípravek na bázi rozpouštědel pro zvýšení adheze Sika® Primer-207  

Detekce kvality přípravy povrchu

Při manuální aplikaci tmelů a lepidel lze provedení předúpravy obsahující luminiscenční barvivo detekovat pomocí jednoduché UV lampy, která vyzařuje požadovanou vlnovou délku 320 nm - 420 nm. Používání kamerového systému k automatickému ověřování použití a kvality pokrytí luminiscenčních produktů vede k redukci počtu zmetků, zlepšení kvality, omezení nutnosti přepracování výrobků a eliminaci manuální kontroly. Sledovací systém dokáže odhalit umístění a pokrytí produktu, poruchy nebo mezery, zmenšenou šířku a úhlopříčné zlomy. Systém pracuje se všemi barvami a lze ho nastavit podle požadavků zákazníka. Sledovací systémy jsou vyvinuté tak, aby se přizpůsobily specifickým podmínkám výroby dílů konstrukčního průmyslu. 

Luminiscenční efekt

Kvalita aplikace

V závislosti na kvalitě produktu a povrchu lze kontrolovat i kvalitu aplikace. Předúprava fluoreskuje pod UV světlem, jak je vidět pouhým okem.

Visual detection of pre-treatment  by eye
Obrázek: Předúprava fluoreskuje pod UV světlem, jak je vidět pouhým okem.
Detection of pre-treatment with Cognex IN sight camera
Obrázek: Detekce pomocí Cognex IN-Sight camera

Luminiscenční přípravky mohou zlepšit kvalitu procesu díky snadné detekci. Tyto systémy jsou použitelné pro manuální procesy i linky automatického systému lepení. Včasně upozorňují na absenci přípravku nebo chybnou aplikaci během procesu. Díky tomu lze dosáhnout snížení počtu vadných výrobků a zlepšení kvality.

Vylepšení sledovatelnosti se rovná kvalitní kontrole

Pro zajištění vysoké úrovně kvality a snížení rizika vzniku chyb vyžadují normy DIN 6701 a DIN 2304 pečlivé sledování všech produktů použitých při lepení. Osvědčené postupy pro kvalitní kontrolu a sledování procesů lepení ve výrobě byly zavedeny již před vydáním normy DIN 6701. Aplikátoři museli zaznamenávat různé informace do kontrolní dokumentace, například: 
Výrobky použité pro přípravu povrchu
Výrobky použité k lepení
Šarže použitých produktů
Datum expirace použitých produktů

bonding of interior console with Sikaflex-521 UV

Aplikátoři stvrzovali svým podpisem, že každý krok procesu byl v souladu s pokyny pro lepení. Tento postup byl běžný u velkých společností zaměřených na výměnu skla a výrobců kolejových vozidel. V současnosti je sledovatelnost produktů formalizována v různých normách.

Mohlo by Vás také zajímat:

Sika splňuje požadavky Automotive OEM a podporuje zlepšení kontroly při výrobě. Na každém obalu jsou vytištěna čísla EAN13 a EAN128. Pro společnosti zabývající se výměnou skla a výrobce kolejových vozidel jsou k dispozici nálepky s číslem šarže a datem expirace. Aby byla sledovatelnost produktu jednodušší, implementovala společnost Sika Data Matrix Code (DMC). DMC je kódován v souladu s průmyslovým standardem a lze přečíst pomocí většiny průmyslových nástrojů. Optická identifikace je klíčem k digitalizaci a transparentnosti výroby, protože zajišťuje plnou sledovatelnost produktů. DMC poskytuje např. tyto informace:

Jméno produktu
Číslo položky Sika
Číslo šarže
Datum expirace