Skupiny produktů

Skupiny produktů - Ochrana proti vodě

Nátěry

Vodotěsné malty

Izolační hmoty na bázi polyuretanu

Izolační hmoty na bázi bitumenů

Těsnění spár a prostupů

Spárové pásy / těsnicí pásy

Skupiny produktů - Hydroizolační fólie

Hydroizolace spodní stavby a základů

Hydroizolace podzemních staveb a tunelů

Hydroizolace bazénů

Hydroizolace zásobníků pitné vody

Hydroizolace jezírek, rybníčků a nádrží

Hydroizolace prům. nádrží, ČOV, ochrana podzemních vod

Příslušenství, pomocné produkty