Zesilovací systém tkanin SikaWrap® je velmi vhodný pro konstrukční zvýšení únosnosti sloupů, zesílení betonu, zdiva, přírodního kamene a dřeva. Tato technologie je v praxi ověřená, osvědčená a ideální zejména pro nepravidelně tvarované konstrukce a podklady. Princip spočívá v aktivním zesílení konstrukce vystavené stálému nebo zvýšenému zatížení tkaninou z uhlíkových vláken, která je doplněna impregnační a laminační pryskyřicí.

Uhlíková vlákna vynikají svojí vysokou pevností. Jednosměrně utkaná tkanina má nízkou hmotnost a nezatíží tak konstrukci. Aplikace tkanin je možná mokrým nebo suchým způsobem. Metoda je přitom nákladově více efektivní než tradiční techniky.

Mezi typické aplikace systému SikaWrap® patří:       

Zvýšení únosnosti – pro prvky namáhané tlakem a ohybem
Zesílení ve smyku
Zesílení proti seismickým vlivům·
Zesílení neúnosného podkladu

Níže jsou uvedeny konkrétní příklady zesilování schodiště na dvou různých stavbách. Aplikace systému není nijak složitá. Z estetických důvodů může být systém doplněn maltou na cementové bázi nebo nátěrem.

Postup aplikace:

  1. Odstranění povrchového cementového tmelu a otevření struktury cementového kamene (pemrlování, dočištění ocelovým kartáčem, vysátí povrchu),
  2. aplikace impregnační pryskyřice Sikadur-330; vpravit pryskyřici do otevřené struktury betonu,
  3. vlepení SikaWrap-231 C – suchý způsob laminace; tkanina je vlepována suchá, není nutné ji s ohledem na její gramáž máčet v pryskyřici – tento způsob aplikace je pro konečného aplikátora velmi uživatelky příznivý
  4. laminace tkaniny – převrstvení tkaniny laminační pryskyřicí Sikadur-330 a zalaminování tkaniny.

Jako impregnační a laminační produkt použit jeden materiál – opět velká výhoda systému suché aplikace SikaWrap. Vzhledem k točitému charakteru schodiště bylo použití tradičních metod zesílení konstrukce použitím ocelových prvků prakticky nemyslitelné.

www.lezatka.com

Příklady z praxe:

Prefabrikované schodiště

Bylo nutné doplnění účinnosti výztužné oceli v tahové oblasti. Při ukládání betonu došlo k vychýlení výztuže od jejího předpokládaného uložení. Bylo provedeno preventivní patření pomocí SikaWrap® v tahové oblasti. Z důvodu specifického tvaru schodiště (šroubovice) nebylo možné použít uhlíkové lamely Sika Carbodur.

Točité schodiště

Při stavbě došlo ke změně projektu betonového schodiště a současně bylo požadováno zachování subtilního vzhledu. Aby bylo možné dosáhnout potřebné tuhosti konstrukce i bez použití výztužné pásnice, byla na spodní část schodiště aplikována uhlíková tkanina SikaWrap®.