Sanace a ochrana betonu Opravy Malty Sika MonoTop® Technologie

Jedním z oborů, kde můžeme stavět na dlouhodobých zkušenostech z celého světa, je oprava betonových konstrukcí. Mnoho let výzkumu a desetiletí praktických zkušeností umožnily společnosti Sika vyvinout produktovou řadu malt Sika MonoTop®, která představuje všeobecné řešení pro renovaci a sanaci betonových konstrukcí.

Ochrana a oprava železobetonových konstrukcí

Degradace betonu může byt způsobena korozí, poškozením konstrukce, infiltrací vody, mrazovými cykly, zemětřesením, reaktivním kamenivem atd.
Úspěšná ochrana a opravy poškozených či narušených betonových konstrukcí si nejprve vyžadují odborné provedení stavebně technického průzkumu a profesionální posouzení stavu konstrukce. Poté následuje návrh, uskutečnění a dohled nad technicky správnými zásadami a metodami užití výrobků a systémů v souladu s evropskou normou ČSN EN 1504.
Sika dodává všechny výrobky potřebné k technicky dokonalé ochraně a opravě betonu plně v souladu se Zásadami a Metodami stanovenými normami ČSN EN 1504.

Použití sanačních malt:
 • konstrukce vystavené běžným povětrnostním podmínkám, například panelové stavby, stadiony, skelety průmyslových hal, opěrné zdi, betonové ploty, schody…
 • konstrukce vystavené dynamickému zatížení – mostní stavby, parkovací domy
 • konstrukce trvale zatížené vodou – nádrže, přehrady, jezy, mostní pilíře, vodojemy
 • konstrukce vystavené chemickému zatížení – nádrže ČOV, konstrukce v chemických, potravinářských provozech, farmacii

Nová řada opravných malt

Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect

Spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi

 • cementový, 1komponentní nátěrový materiál
 • modifikovaný polymerem
 • zušlechtěný technologií Silicafume s obsahem aktivních inhibitorů koroze
monotop-2001

Použití

 • ochranná pasivační vrstva zamezující korozivním procesům ocelové výztuže při opravách všech druhů železobetonových konstrukcí
 • vhodné jako úprava anodické oblasti
 • vhodné jako spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi jako součást systému pro opravy betonu

Vlastnosti

 • Lze aplikovat štětcem nebo i strojně metodou mokrého stříkání
 • Snadné použití - pouze se přidá voda
 • Vynikající přilnavost na beton a ocel
 • Dobrá odolnost vůči vodě a penetraci chloridů
Sika Monotop®-2002 Universal

Hrubá reprofilační malta, třída R4

 • 1-komponentní cementová reprofilační malta pro tloušťku vrstvy 5 - 50 mm
 • splňuje požadavky třídy R4 dle normy ČSN EN 1504-3: Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.
monotop-2002

Použití

 • pro opravy poškozených betonových nebo železebetonových konstrukcí
 • pro opravy betonu
 • pro zesilování konstrukcí
 • jako ochrana nebo obnovení pasivace

Vlastnosti

 • Třída R4 dle ČSN EN 1504-3
 • Vynikající zpracovatelnost
 • Vysoce tixotropní
 • Pro svislé i podhledové konstrukce
 • Tloušťka jednotlivé vrstvy až 50 mm
 • Pro ruční nebo strojní aplikaci
 • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím
 • Velmi nízké smrštění
 • Reakce na oheň – třída A1
Sika MonoTop®-2003 Finish

Jemná vyrovnávací malta, třída R2

 • 1-komponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta
 • splňuje požadavky třídy R2 dle ČSN EN 1504-3: Výrobky a systémy pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.
monotop-2003

Použití

 • Pro obnovu betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.3 dle ČSN EN 1504-9)
 • Pro reprofilaci tenkých vrstev na horizontálních a vertikálních plochách
 • Podklad pod ochranné a nátěrové systémy
 • Pro vyplnění pórů a vyrovnání podkladu

Vlastnosti

 • Třída R2 dle ČSN EN 1504-3
 • Vynikající zpracovatelnost
 • Vhodná pro ruční i strojní aplikaci
 • Tloušťka jednotlivé vrstvy může být až 5 mm
 • Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím
 • Pro venkovní a vnitřní použití
 • Kompatibilní s nátěry řady Sikagard®
 • Reakce na oheň A1

Systémová skladba: pro opěrné zdi, betonové ploty, schody, skelety, panelové stavby…

Ke stažení