SIKA® CARBODUR® SYSTEM je jeden ze světově nejuznávanějších a nejprověřenějších způsobů řešení konstrukčního zesilování pomocí polymerů (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Polymer) vyztužených uhlíkovými vlákny. Systém se skládá z uhlíkových lamel Sika CarboDur® a konstrukčního lepidla Sikadur® na bázi epoxidové pryskyřice.

Tento jednoduchý, spolehlivý a velmi účinný systém se snadnou aplikací, zajišťuje vynikající dlouhodobou životnost při zatížení. 

Hlavní výhody systému:

 1. Prověřené řešení s dlouhou životností, široké možnosti využití a reference z aplikací během více než 20 let.
 2. Rychlá instalace = minimální prostoje. Lamely nevyžadují žádné přípravné práce; jeden produkt slouží k vyrovnání povrchu, jako podkladní nátěr i lepidlo.
 3. Viditelné i neviditelné řešení: 
  • Možnost aplikace dodatečného nátěru nebo zapravení maltou. Je možné využít systémové řešení, které splňuje požadavky požární odolnosti.
  • Externí aplikace i aplikace blízko povrchu (NSM aplikace Near Surface Mounted), v ČR na dotaz.

4.  Celý systém = jeden dodavatel. Lamely včetně adhezivního lepidla a ochranné vrstvy (pokud je vyžadována).

POUŽITÍ SIKA CARBODUR® SYSTÉMU

Externí lepená nebo pod povrchem vkládaná výztuž pro zvýšení pevnosti v ohybu betonu, oceli, dřeva, zdiva a sklolaminátových konstrukcí. Lamely jsou vyrobeny z polymerů vyztužených uhlíkovými vlákny a mají přesně definované vlastnosti a účinky.

Tento materiál je široce použitelný pro zesilování staticky i dynamicky zatížených budov a inženýrských konstrukcí, jako jsou např. mosty, budovy, nosníky, stropy a stěny, a to pro kladné i záporné momenty.

 

1. ZESÍLENÍ V OHYBU

Kladný moment:

Parkovací plochy
Obytné budovy
Mosty

 

Záporný moment:

Mostovky, římsy
Ploché střechy
Zaoblené podklady

2. Metoda NSM (Near Surface Mounted) – externí aplikace i aplikace blízko povrchu

Vsazování Sika CarboDur® tyčí nebo lamel do betonu, dřeva nebo zdiva pod povrch má mnoho výhod:

 • není nutná žádná následná ochrana
 • nemění se estetický vzhled
 • možno použít i u neúnosných podkladů s trhlinami
 • aplikace na rovném i zakřiveném podkladu
 • vhodný pro různé profily (hranaté a zaoblené), možnost přizpůsobit rozměry

Pevné kotvení konců. Konce lamel Sika CarboDur® opatřené vrstvou lepidla Sikadur jsou vsazovány do stejných nebo kolmých drážek. Konce lamel jsou tak pevně zajištěny a je zabráněno jakémukoliv poškození nebo odloupnutí ukotvení.

Metoda je v ČR na dotaz.

LEPIDLA SIKADUR® NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE

Lepida Sikadur®-30 a Sikadur®-330 jsou prověřena 50 letými zkušenostmi při náročných projektech. Jedinečnou kombinací vlastností se stala ideálním materiálem pro bezpečnou aplikaci zesilovacích systémů:

Výborná přídržnost

k nejrůznějším podkladům a CFRP lamelám Sika CarboDur® a tkaninám SikaWrap® vysoká tuhost a nízké smrštění.

Vše v jednom produktě
 • slouží jako primer, vyrovnávací tmel, malta a lepidlo
 • rychlá a efektivní aplikace
Rozsáhlé testování
 • zcela v souladu s požadavky EN 1504-4 a FIP
 • celý systém testován nezávislými instituty a technickými univerzitami
 • dodatečné rozsáhlé laboratorní testy v extrémních podmínkách

Sika® CarboHeater

Sika vyvinula a patentovala speciální ohřívací zařízení na urychlení vytvrzení lepidla: dovoluje až 50x rychlejší vytvrzení lepidel Sikadur®-30.

 • pro rychlé zpracování
 • pro zpracování při nízkých teplotách
 • pro zpracování při vyšších provozních teplotách

JAK PŘIPEVNIT EXTERNĚ LEPENÉ CFRP LAMELY

OVĚŘENÁ DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

Sika zesilovací systém byl testován v mnoha náročných podmínkách, aby se ověřila dlouhodobá funkčnost při různých aplikacích, v různém prostředí.

DLOUHODOBÝ "CREEP" TEST

Betonový nosník vyztužený ocelovou deskou nalepenou lepidlem Sikadur® 30 byl zatížen v r. 1971 až 80 % hodnotou očekávané lomové pevnosti a dodnes je sledován. Průhyb nosníku je za posledních více než 40 let stabilní, dotvarování minimální. Tento test stále probíhá a je sledován a řízen nezávislými institucemi.

UMĚLÉ STÁRNUTÍ

Vzorky lamel Sika CarboDur® a tkanin SikaWrap® byly po dobu 500 dnů vystaveny umělému stárnutí. Výsledky testů před a po expozici ukázaly, že nedošlo k žádným změnám nebo zhoršení pevností v tlaku, odtrhu a smyku instalovaného systému.

INSTALACE ZA PROBÍHAJÍCÍHO DYNAMICKÉHO ZATÍŽENÍ

Lamely Sika Carbodur® byly osazovány za oscilujícího dynamického zatížení, aniž by došlo ke snížení rozsahu pevností systému (testováno nezávislým externím institutem).

Potřebujete poradit?

Tomáš Jarolím

Obchodně technický zástupce
VÝPOČETNÍ PROGRAM PRO STRUKTURÁLNÍ ZESILOVÁNÍ

“Sika CarboDur® FRP Design Software“ byl vyvinut jako uživatelsky přívětivý, profesionální návrhový nástroj, který poskytuje specializovaným projektantům příležitost k samostatnému navrhování optimálního řešení dodatečného vyztužování pomocí prvků z uhlíkových vláken, podle místně dostupného sortimentu výztužných prvků.

 • jednoduše
 • bezpečně
 • profesionálně
 • v češtině
 • zdarma