Sanace a ochrana betonu

Rostoucí provozní zátěž a tlak na zkracování termínů realizací a oprav - to jsou hlavní problémy silnic a chodníků. Ptáte se, jak jim efektivně čelit?

Sika® FastFix je řada systémových řešení, která je určena speciálně pro silniční práce. Splňuje všechny náročné požadavky vyplývající ze zvýšeného provozu chodců a vozidel, včetně příslušných norem.

Povrchy chodníků a silnic jsou vystaveny široké škále vlivů, které je poškozují:
 • fyzikální (automobilová doprava a mechanické strojní čištění
 • chemické (náhodná rozlití paliv, olejů, pohozené odpadky, používání posypových solí)
 • povětrnostní (velké teplotní výkyvy, pronikání vody)

Tyto vlivy negativně ovlivňují všechny přidružené kanalizační šachty, servisní průlezy a poklopy inženýrských sítí i uliční mobiliář.

Ve svých projektech můžete těmto problémům zabránit,

pokud si zvolíte kompetentního partnera. Společnost Sika má celosvětově rozsáhlé zkušenosti v této oblasti - od plánování projektu, přes realizaci až k dokončení, včetně jasného stanovení požadavků a postupů pro údržbu. Sika je váš ideální partner.

Ukládání obrubníků nebo dlažebních kostek

historické centrum města - dlažební kostky - fastfix
kamenná dlažba - fastfix
ukládání dlažebních kostek - fastfix
Dlažby v historických centrech měst

Aby se z dlažby nestala překážka pro chodce a cyklisty, je nutné pečlivě vybrat materiály pro ukládání a spárování.  Ukázalo se, že tradiční metody s použitím písku nebo směsi písku a cementu nejsou trvanlivé a v podmínkách moderních měst nevydrží - dochází k sedání kvůli statickému a dynamickému dopravnímu zatížení, praskání a úbytku spárovacího a dlažebního materiálu a prorůstání plevele.

historické centrum města - dlažební kostky - fastfix

Všechny tyto problémy řeší produktová řada Sika® FastFix, která zlepšuje funkční parametry dlážděných povrchů a snižuje nezbytnou dobu uzavírky po instalaci nebo opravě. Trvanlivost materiálů zvyšuje celkovou životnost dlážděných povrchů a zvětšuje intervaly mezi kroky údržby.

Sika® FastFix-132

Nyní pod názvem Sika® FastFix-134 CZ:

Rychletvrdnoucí cementový potěrový materiál pro ukládání dlažebních nebo betonových kostek, kamenných desek, kamene apod.

 • 1komponentní 
 • snadná zpracovatelnost (pouze přidání vody)
 • rychlé tuhnutí s minimálním vznikem trhlin
 • výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
 • vysoké konečné pevnosti
 • pěší provoz po 24 hodinách, provoz vozidel po 48 hodinách
 • balení 25 kg

 

Vhodné pro použití na stavbě nebo rekonstrukci:

 • veřejných prostorů, parkovišť, chodníků, zahrad
 • komunikací z dlažby nebo kamenných kostek
 • míst pro provoz a stání těžkých vozidel, zastávek MHD, příjezdových cest, kruhových objezdů

Spárování dlažeb

spárování kamenné dlažby - fastfix
spárování kamenné dlažby - fastfix
spárování kamenné dlažby - fastfix

Při dláždění nikdy nepodceňujte důležitost spárovací malty. Kromě pevného uložení dlažebních kostek a dobré estetické povrchové úpravy plochy, chrání tato malta podkladní maltu před kořeny rostlin, oděrem způsobeným mechanickými čisticími stroji a náhodně rozlitými oleji a palivem z vozidel nebo jinými agresivními chemikáliemi.

spárování kamenné dlažby - fastfix
Sika® FastFix-133

Nyní pod názvem Sika® FastFix-133 CZ:

Cementová malta pro vyplnění spár mezi dlažebními kostkami z kamene, kamenných dlaždic a desek, prefabrikáty apod.

 • 1komponentní 
 • výborná roztékavost a samonivelační vlastnosti
 • výborná přídržnost k betonu a přírodnímu kameni
 • nezanechává stopy a výkvěty na povrchu kamene
 • vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím
 • vysoké konečné pevnosti
 • pěší provoz po 24 hodinách, provoz vozidel po 48 hodinách
 • balení 25 kg

 

Vhodný k vyplňování spár dlažebních prvků a desek:

 • náměstí, parkoviště, pěší ulice
 • zastávky MHD, přechody, kruhové objezdy
 • zahrady, chodníky, atd.

Upevňování uličního mobiliáře a dopravních značek

upevnění silničního mobiliáře - fastfix
upevnění silničního mobiliáře - fastfix
upevnění silničního mobiliáře - fastfix

Společnost Sika má k dispozici mnoho dalších výrobků a systémů, z nichž lze vybrat to nejlepší řešení pro upevnění různých částí uličního mobiliáře, silničních značek a všeho ostatního, co se musí upevnit do dlažby nebo do podkladu a řádně utěsnit. např. Sika FastFix®-138 TT.

Při výrobě používá Sika ty nejnovější technologie na bázi cementu a pryskyřic. Materiály vyhovují požadavkům na různá zatížení, rozměry, vystavení okolním vlivům, rychlost tvrdnutí, kompatibilitu atd. Vybírat můžete v produktových řadách Sika® FastFix, SikaGrout®, Sikadur®, Sika AnchorFix®, Icosit® KC a Sikaflex®.
Naši odborní technici vám poskytnou potřebné poradenství.

Pracovní postup ukládání a spárování dlažby

Sika FastFix -132
Sika FastFix -132
Sika FastFix -133
Sika FastFix -133