2022
Brno

Tento projekt je jeden z nejvýznamnějších projektů z pohledu rozvoje tramvajové dopravy v Brně, je unikátní nejen svým rozsahem a charakterem, ale i objemem finančních prostředků získaných z dotačních titulů. Hlavní část tvoří prodloužení tramvajové tratě o 900 m s tramvajovým hloubeným tunelem o délce 619 m se dvěma zastávkami, z nichž jedna je situována v tunelu v hloubce 8 m pod zemí s názvem Nová Jihlavská.

Konečná zastávka Nemocnice Bohunice je úvraťová. Z této zastávky bude postupně vytvořen přestupní terminál. Nyní zde zastavují autobusy a trolejbusy MHD, a autobusy KORDIS. Koncem roku přibude právě budovaná tramvaj, ve výhledu je i lanová dráha, která bude se vzniklým dopravním terminálem propojena lávkou. Ze zastávky se tak stane důležitý dopravní uzel.

Do této lokality míří denně 40 tisíc lidí, neboť se zde nachází významné instituce jako je Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice Brno, Moravský zemský archiv, obchodní centrum Campus square a další. Vzhledem k plánovanému rozvoji této oblasti rozšířením o bytové domy se nároky na dopravní obslužnost v budoucnu ještě zvýší.
Cílem je zefektivnění a zrychlení dopravy a také snížení emisí výměnou autobusové dopravy za tramvajovou.

  • Cena projektu: 1,496 miliardy Kč, spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů z 85%
  • Tunel: délka 616 m
  • Počet osob přijíždějící do lokality různými způsoby dopravy: 40.000 osob/den
  • Začátek stavebních prací: květen 2020
  • Zprovoznění stavby: prosinec 2022

Investor: Statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna a.s.

Projektant: METROPROJEKT PRAHA A.S.

Generální dodavatel: sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a Metrostav a.s., Divize 1

Sika řešení

1) Hydroizolace kopané části tunelu - provedla společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Asfaltový pás PARAELAST BRIDGE - 12 600 m2

Jedná se modifikovaný asfaltový pás určený pro skladby vodotěsných izolací spodních staveb a inženýrských objektů. Pás je modifikovaný kombinací SBS a APP s polyesterovou nosnou vložkou PV-230 g/m2 a jemnozrnným minerálním posypem.

2) Systém antigraffiti - provedla společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ochranný nátěrový systém proti graffiti. Tento systém poskytuje trvalou ochranu proti nežádoucím graffiti nebo výlepům plakátů. K odstranění stačí jen voda. Unikátní inovované řešení pro omezení vlhkého vzhledu (wetlook) spočívá v použití antigraffiti nátěru s podetřením produktem Sikagard-552 W Aquaprimer.

Sikagard-552 W Aquaprimer
Sikagard-850 Activator
Sikagard-850 Clear

Naplnili jsme požadavek investora a dodavatele materiálu na antigraffiti systém, který je transparentní a ochrání pohledové betonové konstrukce nového tunelu proti útokům vandalů.

Samotný realizátor Firesta-Fišer rekonstrukce a stavby, má již s naším antigraffiti systémem zkušenosti z předchozích úspěšných aplikací pro Správu Železnic na jejich nádražních budovách (podchod Šakvice, podchod hlavní nádraží Brno – aplikace na obložení z travertinu, podchod Sklenné, Křižanov).

3) Opravné malty

Pro reprofilaci betonu byly použity produkty řady Sika MonoTop-2001 Bond & Protect - spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi  a Sika MonoTop- 2002 Universal jako hrubá reprofilační malta.
Vnitřní stěny tunelu byly dle požadavku projektu ošetřeny hydrofobní impregnací.

Související projekt: Tramvaj Škoda ForCity Smart 45T

Projekt prodloužení tramvajové trati včetně tunelu byl zprovozněn současně se spuštěním nové tramvaje Škoda ForCity Smart 45T do provozu dne 11.12.2022. Tyto vozy byly vyrobeny společností Škoda Group pro DPmB a.s.

Společnost Sika CZ měla možnost dodat produkty i pro výrobu těchto nových tramvají, zejména v oblasti lepení a tmelení. Propojily se tak oba směry našeho působení, stavební i průmyslový.