2021
Česká republika

Rekonstrukce jedné z nejdůležitějších a nejvytíženějších dopravních staveb České republiky byla právě dokončena.

Na 160 km dlouhém úseku byla provedena kompletní rekonstrukce včetně 92 dálničních mostů, 35 nadjezdů, mimoúrovňových křižovatek, odpočívek, kanalizace a dělícího pásu. Modernizací dálnice došlo k jejímu rozšíření o 0,75 metru na každé straně, instalaci nových svodidel s vysokou úrovní zadržení, modernizaci stávajícího systému tísňového volání a výstavby oplocení, to vše výrazně zvýší její bezpečnost. Doplnila se protihluková opatření a čtyři nové ekodukty pro migraci zvěře.

Celá modernizace trvala osm let a probíhala za plného provozu, z toho důvodu byla práce rozdělena na 20 jednotlivých úseků. Celkové náklady jsou 21,8 miliardy korun. Cena jednoho kilometru je tedy 136 milionů korun, na 17 úsecích se z 80 procent spolupodílela Evropská unie.

Společnost Sika CZ, s.r.o. se podílela svými produkty na většině mostních objektů, nadjezdů, nadchodů pro zvěř, propustků a dalších stavebních objektů.

 

Mezi nejvýznamnější mostní objekty dálnice s řešením Sika patří tyto:
Úsek 2, km 29 – Most přes Sázavu, Hvězdonice.
Úsek 5, km 43 – Most přes řeku Blanici.
Úsek 7, km 61 – Most přes vodní nádrž Švihov.
Úsek 10, km 75 – Most přes vodní nádrž Želivka, Vojslavický most, Píšť.
Úsek 10, km 81 – Most přes Lohenický potok, Koberovice - sanace, izolace nosné konstrukce z horní strany.
Úsek 15, km 119 – Most přes silnici II/353, Velký Beranov.
Úsek 19, km 143 – Most Vysočina.

Použité produkty Sika z oblastí

Opravné malty: Sika MonoTop-2002 Universal (dříve SikaRep CZ), Sika MonoTop 2002, SikaMonoTop 452,

Finální stěrky: Sika MonoTop-2003 Finish (dříve Sika MonoTop 620),

Ochranné nátěry: Sikagard 550 W Elastic, Sikagard 675 Elastocolor, Sikagard 545 Elastofill,

Hydrofobní impregnace: Sikagard 700 S,

Ochrana proti korozi: Sika MonoTop-2001 Bond & Protect (dříve SikaMonoTop 910 N), SikaTop Armatec 110 EpoCem, SikaFerrogard 903 Plus,

Podlévání a zalévání: Sikagrout-311, Sikadur-12 Pronto, Sikadur-42 HE, Sikadur-52 Injecton,

Hydroizolace: Sika Igolflex-101, Sika Ergodur-500 Pro,

Chemické kotvy: Sikadur-31 CF Normal, Sika Anchorfix-1,

Děkujeme

Všem generálním dodavatelům podílejícím se na modernizaci dálnice D1 děkujeme za spolupráci a důvěru (Eurovia CS, a.s., Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Metrostav a.s., Colas CZ a.s., Skanska a.s., Hochtief CZ a.s., Strabag a.s., Swietelsky Stavební a.s., OHL ŽS, a.s.), jejich subdodavatelům (Freyssinet CS a.s., Čáp CZ, s.r.o., HCS spol. s r.o., ASEI spol. s r.o., Izomex s.r.o., DS-Izolace s.r.o., TBG PKS a.s.), poděkování patří také investorovi Ředitelství silnic a dálnic ČR.