30/03/2020
Hydroizolace spodní stavby Beton Hydroizolace spodní stavby Technologie

Pro zajištění vodotěsnosti betonových konstrukcí a prvků jsme vyvinuli speciální hydroizolační stěrku Sika MonoTop®-160 Migrating. Obsahuje aktivní látky, které migrují do kapilární sítě betonu. Tam reagují s volnými vápennými částicemi, vytvoří krystalickou strukturu a zajistí tak trvalou vodotěsnost podkladu.

Sika MonoTop®-160 Migrating

Sika MonoTop®-160 Migrating

 • Krystalická hydroizolační stěrka pro utěsnění kapilárního systému v betonu
 • Cementová malta obsahující příměsi a aktivní látky
 • Velmi efektivní a ekonomické řešení
 • Rychlý způsob zastavení vnikající vody
použití Sika Monotop 160 Migrating

Použití

 • Spodní stavby, opěrné zdi, výtahové šachty, základové desky...
 • Na beton a opravné malty
 • Pozitivní i negativní hydroizolace


Výhody

 • migrace aktivních částic a vytvoření krystalů pro utěsnění kapilární sítě
 • jednosložkový systém, stačí přidat vodu
 • konzistence pro snadnou aplikaci štětcem nebo nízkotlakým stříkáním
 • ochrana před pozitivním i negativním tlakem vody
 • vynikající přilnavost k betonu
 • paropropustnost

Jak to funguje?

Monotop 160 Migrating

1. V okolí kapilár jsou obsaženy vápenaté ionty a další sloučeniny vznikající při hydrataci cementu.

Monotop 160 Migrating

2. Při kontaktu s vodou se tyto sloučeniny rozpouští.

aplikace Monotop 160 Migrating

3. Rychle a pohodlně aplikujete stěrku nízkotlakým stříkacím zařízením nebo štětcem.

kontakt Monotop 160 Migrating s vlhkostí

4. Při kontaktu Sika MonoTop®-160 Migrating Migrating dochází k chemickým reakcím  ionty obsažených v kapilární vodě.

Monotop 160 Migrating

5. Tyto aktivní částice reagují s vápenatými ionty za vzniku nerozpustných sloučenin.

vodonepropustná krystalická struktura z Monotop 160 Migrating

6. V kapilárách .vzniká nerozpustná krystalická struktura bránící průniku vody a ostatních kapalin do betonové konstrukce.

Aplikace

Připravený podklad před aplikací důkladně nasyťte čistou vodou, abyste dosáhli kapilární nasycenosti suchého povrchu. Před aplikací odstraňte přebytečnou vodu, např. čistou houbou.

Sika MonoTop®-160 Migrating musí být aplikován na celý povrch v požadované tloušťce vrstvy.

aplikace Sika Monotop 160 Migrating - štětec

Jednoduchá aplikace štětcem nebo...

aplikace Sika Monotop 160 Migrating - nízkotlaké stříkací zařízení

...pohodlně a rychle nízkotlakým stříkáním.

Sika MonoTop®-160 Migrating se nanáší ve dvou vrstvách - tzv. "mokré do mokrého" - tedy druhá vrstva se aplikuje po lehkém zatažení první vrstvy.

Ošetřování během vytvrzování

Zajistěte okamžitě ochranu čerstvé malty před předčasným vysycháním vhodnou zvlhčovací metodou - např. stříkáním vody, zakrytím vlhkou geotextilií,  polyetylenovou fólií apod. Takto udržujte min. 5 dní po aplikaci.

Kontakty pro projekty železobetonových konstrukcí

Petr Horák

Technický poradce
Region Čechy

+420 601 374 784
Poslat e-mail

Tomáš Jarolím

Technický poradce
Region Morava

+420 603 563 552
Poslat e-mail