Reflexní střechy Střechy Technologie

„Cool roofs,“ též nazývané střechy s vysokým albedo efektem, mají schopnost odrážet přes 65 % slunečních paprsků. V porovnání s konvenčními střechami, jejichž odrazivost je menší než 15 %, mají reflexní střechy tuto schopnost díky zevní vrstvě obsahující speciální odrazový materiál.

ZNÁTE JE VŠICHNI DOBŘE

Na pohlednicích a fotkách z dovolených od Středozemního moře často dominují domky světlých barev s bílými střechami. Tradiční architektura stará tisíce let. Přestože jsou tzv. reflexní střechy jedny z nejhospodárnějších způsobů, jak snížit vnitřní teplotu během léta, západní architektura je z velké většiny prozatím nepřevzala.

JAK VLASTNĚ FUNGUJÍ?

Reflexní střechy umožňují odrážet sluneční paprsky a odpuzovat teplo díky speciálním
vlastnostem materiálů používaných pro jejich přípravu, pokrytí a nátěry. Nejčastěji se jedná o bílé střechy, které redukují fenomén tepelného ostrova, minimalizují teplotní dopad na mikroklima a místní životní prostředí. Systémy moderních reflexních střech se skládají z vysoce reflexních termoplastických a tekutých membrán a svrchních nátěrů, které poskytují celou řadu výhod po dlouhou dobu životnosti.

Všimněte si rozdílu energetického toku slunečního záření dopadajícího na konvenční plochou střechu (vlevo) a reflexní střechu pokrytou bílou membránou nebo pláštěm (vpravo).
Obrázek: Všimněte si rozdílu energetického toku slunečního záření dopadajícího na konvenční plochou střechu (vlevo) a reflexní střechu pokrytou bílou membránou nebo pláštěm (vpravo).
DLOUHODOBÉ PŘÍNOSY STUDENÝCH STŘECH PRO VÁŠ PROJEKT
 • Redukují spotřebu mechanické klimatizace a šetří náklady na energie.
 • Snižují efekt vzniku tzv. „městského tepelného ostrova“ ve městech a na předměstích.
 • Minimalizují tepelný dopad na mikroklima a místní životní prostředí.
 • Minimalizují růst vnitřních teplot v budovách a zlepšují komfort obyvatelů domu.
 • Zlepšují odolnost a vzhled střech snížením materiálového napětí a prodlužují její životnost.
SYSTÉMY PRO REFLEXNÍ STŘECHY SIKA SPLŇUJÍ VEŠKERÉ POŽADAVKY:
 • Vysoké počáteční SRI hodnoty
 • Vysoká odrazová hodnota po expozici (malá redukce odrazivosti během prvních let do doby, než dojde k ustálení barvy)
 • Přínosy bílých a reflexních střech (významné snížení spotřeby energie) během celé doby životnosti
 • Vlastnosti umožňující snadnou údržbu a čištění, aby SRI hodnota znovu dosáhla téměř 100 % původní hodnoty. Musí být respektována udržitelnost všech technologií pro dané klimatické podmínky.
 • Požadavky systému hodnocení LEED pro LEED kredit 5, úroveň 1
 • Požadavky systému hodnocení LEED pro další úrovně
 • Jednovrstvé membrány (FPO a PVC)
 • Tekuté membrány a vrstvy (několik technologií)
 • Slučitelnost s celým střešním systémem, včetně doplňků
 • Prokázaná výkonnost a spolehlivost, vysoká odolnost (Nižší povrchové teploty zvyšují životnost.)
 • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) k dispozici

   

PŘÍKLADY ZHOTOVENÍ REFLEXNÍCH STŘECH SIKA

MECHANICKY UKOTVENÝ MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM
 • FPO membrána Sarnafil® TS 77 mechanicky ukotvená k podkladu se Sarnafast® SBF 6.0 mm a Sarnafast® Washer KTL
 • Nová tepelná izolace
 • Stávající nebo nová skladba střechy na betonovém podkladě
Cool roof system buildup 3D rendering with Sika roof membrane
TEKUTÉ HYDROIZOLACE / NÁTĚROVÉ SYSTÉMY
 • 1 až 2 vrstvy Sikalastic-621 TC
 • Výztuž Sikalastic® Reemat
 • Podkladní nátěr Sikalastic®-601 BC
 • Sika Concrete Primer
 • Betonový podklad