Technologie Beton Inovace

Sika dlouhodobě hledá řešení problémů omezených přírodních zdrojů. Písek sice pokrývá většinu zemského povrchu, ale není písek jako písek. V průmyslu se pro písek používá termín „agregát,“ což je kategorie zahrnující písek, štěrk, drcený kámen a různé recyklované materiály. Přírodní kamenivo je po vodě druhým nejvíce využívaným přírodním zdrojem na světě, a pro mnoho druhů aplikací je ten správný druh písku velmi omezený nebo zcela nepřístupný.

Když dochází kvalitní surovina pro beton

V roce 2014 zveřejnil Program OSN pro životní prostředí zprávu o tom, že těžba písku a štěrku „exponenciálně roste“ a „výrazně převyšuje míru přirozené obnovy“. Nedostatek vysoce kvalitního písku se stal výzvou pro inovace ve stavebním průmyslu.

písek jako surovina pro beton

 

Písek je hlavní složkou betonu. Betonová směs obsahuje 10% podíl cementu, který je složen z vápence a jílu, 15% podíl vody a zbylých 75 % tvoří písek a štěrk. Tyto agregáty tvoří většinu betonu a jsou pro celý kompozit naprosto nezbytné. Podle dostupných informací je písek a štěrk po vodě nejvíce spotřebovávaným přírodním zdrojem na planetě.

 

Každý rok se použije přibližně 50 miliard tun písku a štěrku, což by pokrylo území větší než souostroví Velké Británie. Tato míra těžby však překračuje míru přirozené obnovy, což má dopad na dostupnost kvalitních agregátů. Tento fakt ovlivňuje celé stavební odvětví - zdroj se stal vzácnou komoditou.

Prvním krokem při optimalizaci výroby betonu je uvědomění si skutečnosti, že beton již není pouhá směs cementu, kameniva a vody. Naopak, jedná se o vysoce sofistikovaný a komplexní materiál skládající se ze sedmi základních prvků: voda, cement, písek, štěrk, modifikující přísady, příměsi a vláknová výztuž.

složení moderního betonu

Sika má řešení

1. Přísady do betonu
složení moderního betonu

 

Přísady do betonu mohou zlepšit trvalou udržitelnost výstavby mnoha různými způsoby. Za prvé, přísady mohou významně zlepšit kvalitu a odolnost betonu, což následně prodlužuje jeho životnost. Díky tomu lze použít beton namísto jiných stavebních materiálů, a tím podstatně zlepšit životní cyklus infrastruktury. Např. betonové povrchy dálnic mají výrazně vyšší odolnost a trvanlivost v porovnání s běžně používanými živičnými povrchy.

Kromě toho přidání speciálních přísad, jako jsou stabilizační nebo superplastifikační přísady, umožňuje použití alternativních materiálů a druhotných surovin bez negativního dopadu na výslednou kvalitu betonu. V mnoha případech dále dochází díky použití přísad ke snížení spotřeby energie potřebné k výrobě cementových nebo betonových směsí. Jedním z příkladů je přidání přísad snižujících obsah vody a přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí za účelem získání vysokých počátečních pevností v prefabrikovaném betonu. To výrazně sníží nebo dokonce úplně nahradí potřebu vnějšího ohřevu betonových prvků.

 

Přísady do betonu Sika, například z produktové řady Sika® ViscoCrete®, pomáhají čelit výzvám moderní technologie betonu. Překonávají dopady, které situace s nedostatkem kvalitního písku způsobuje v současném i budoucím stavebnictví, tím, že zlepšují specifické vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, jako je zpracovatelnost, trvanlivost nebo počáteční a konečná pevnost.

přísay do betonu Sika Viscocrete
2. Malty z biologických zdrojů
Application of Parnatur

 

Od roku 2015 dosáhla společnost Parex, která byla začleněna do skupiny Sika v roce 2019, snížení emisí skleníkových plynů ve Francii o 5 %. Se zaměřením na oběhové hospodářství a hledání způsobů prevence změny klimatu byly upřednostněny projekty, které zahrnují použití recyklovaných nebo biologických surovin. 

 

 

Nová řešení, jako je PARNATUR®, první „snadno stříkatelná“ tepelně a zvukově izolační malta na bázi technického konopí, podporují využití biologických zdrojů a přispívají tak k tvorbě vazeb mezi stavebnictvím a zemědělstvím. Beton na bázi technického konopí je 100 % přírodním řešením s vysokým koeficientem vazby CO2 a schopností plné recyklace.

PARNATUR®  izolační malta z biologických zdrojů
Fasádní malta na moderním domě
Tepelná a zvuková izolace

Technické konopí je přírodní materiál vhodný pro výrobu lehčených izolačních omítek. Jeho hustota se pohybuje mezi 110 a 150 kg/m3 a délka vláken mezi 2 a 10 mm. Tepelná vodivost konopí je 0,04 W / m.K. Čerpatelná omítka na bázi konopí má tepelnou vodivost 0,065 W / m.k. Testování prokázalo, že tyto omítky jsou ideálním řešením pro snížení tepelných úniků skrz stěny. 

 

 

Použitím konopné fasádní omítky se sníží spotřeba energie v domě až o 45 %. Na převratné inovaci se pracovalo v technologickém centru Sika ve Francii. Výzkumný projekt byl podpořen francouzskou agenturou pro životní prostředí Ademe a zajistil tři celosvětové patenty.

 

PARNATUR®  izolační malta z biologických zdrojů