2021
Velké Popovice

Podlahy v potravinářských provozech jsou jedním z nejvíce namáhaných povrchů. Často musí odolávat pádům těžkých předmětů, aniž by byly poškozeny. Teploty se mohou měnit z teploty místnosti na bod varu a vyšší během několika minut nebo dokonce sekund. Podlaha musí být schopna se rozpínat a smršťovat zároveň s podkladem, aby vrstvy zůstaly vzájemně spojené.

Stejně tak vzhledem k tomu, že patogeny představují v potravinářském provozu největší riziko, měla by být podlaha bez prasklin a jiných vad, kde mohou bakterie růst. Zároveň by mělo být snadné provádět rychlou a důkladnou sanitaci. Aby se předešlo uklouznutím a pádům zaměstnanců, které by mohly způsobit zranění, musí být podlahy navrženy tak, aby tomuto zabránily. Podlahy musí být také odolné a trvanlivé. To proto, že selhání, a to i ta zdánlivě nevýznamná, mohou způsobit nákladné prostoje, ztráty produktu, kontaminaci produktu a v nejhorším případě nehody.

Podlaha Sikafloor® PurCem® s dlouhou životností je nejlepší volbou v oblasti výroby a zpracování potravin. Podlaha je nepropustná a kompaktní, snadno se čistí a udržuje. Lze ji mýt agresivními čisticími prostředky, včetně vodní páry. Je bezespará, a proto se velmi snadno čistí. Díky tomu je podlaha Sikafloor® PurCem® vynikající volbou do prostředí výroby potravin. Produkty Sikafloor® PurCem® byly testovány, schváleny, a certifikovány pro použití při zpracování a manipulaci s potravinami a nápoji. Vyhovují HACCP, ISEGA, USDA a Pokynům EHEDG. 

Hybridní podlahové systémy Sikafloor® PurCem® odolávají vysokým teplotám a teplotním šokům. Nezávislé testy ukazují, že podlahy zůstanou neporušené a nezměknou pod 180 °C. Mají relativně nízký modul a faktory tepelné roztažnosti jsou blízké betonu. To znamená, že podlahu Sikafloor® PurCem® lze použít v chladných místnostech a mrazničkách již od -45 °C a také v oblastech vystavených tepelným šokům a plnému čištěním párou až do 130 °C, s občasným rozlitím kapalin o teplotě až 150 °C.
Odolnost proti teplotním šokům konkrétní podlahy Sikafloor® PurCem® závisí na její tloušťce, jenž poskytuje podlaze prostor pro absorbci tepla, které může způsobit mezi podlahou a jejím podkladem (beton) napětí. Dalšími důležitými faktory pro odolnost proti tepelným šokům je dobrá přilnavost na kvalitně připraveném podkladu.

Projekt Velké Popovice

Jedním z projektů realizovaných v nedávné době je podlaha nové stáčecí linky Pivovaru Velké Popovice. Byl zde položen podlahový systém Sikafloor®-20 PurCem® stěrka s prosypem křemičitého písku a uzavíracím nátěrem Sikafloor®-31 PurCem®, světlé šedé barvy.

Celková realizovaná plocha ca 2 000 m2.

celek_roh_plot

Provoz stačecí linky používá chemické látky pro mytí a sanitu obalů a dále zde dochází z mechanickému poškozování povrchu. Sikafloor® PurCem® je nejlepší řešením pro zmíněný provoz.
Podlaha Sikafloor® PurCem® je ekonomicky efektivní, neboť pokud je správně navržena a aplikována, je extrémně odolná a má dlouhou životnost. Deklaraci trvanlivosti podporuje maximální chemická, teplotní a mechanická odolnost, včetně odolnosti proti nárazům a otěru. Náklady na opravy, údržbu a prostoje jsou minimální.