2021
Teplice

Lázeňský hotel Judita*** je posazen do krásného prostředí lázeňského parku, ve čtvrti Šanov města Teplice. Tradice lázeňského domu sahá až do počátku 19. století, kdy byl v letech 1804 – 1807 vystavěn ve své základní podobě jako rakousko-uherský vojenský ústav, Lázeňský dům císaře Františka I.

Klasicistní budova léčebny má čtyři postupně stavěná křídla, mezi nimiž je vnitřní dvůr. Budova č. p. 1170 je státem chráněná kulturní památka (č. 43714/5-2505), v seznamu vedena od 3. května 1958. Iniciátorem stavby byl maršál – poručík Jan von Zopf. Dalšími, kdo se o stavbu zasloužili, byli guberniální tajemník a správce krajského úřadu v Žatci, nevyšší purkrabí království českého a polní maršál. Od počátků byla budova zamýšlena jako lázeňský ústav pro léčbu raněných a nemocných vojáků, neboť teplické lázně byly velmi úspěšné v léčbě válečných zranění. Ke svému původnímu léčebnému účelu slouží dodnes nejen pro vojáky, ale také pro širokou veřejnost.

Časem došlo k vyblednutí barevného odstínu fasády, povrchové znečištění prachem a popraskání omítky. Proto v roce 2021 došlo k renovaci a obnově fasády Vojenských lázní.

V tomto případě bylo zvoleno řešení oživení vzhledu fasády bez zateplení. Renovace fasády bez zateplení je vhodné obzvlášť u starších fasád, kde je podmínkou zachování původních architektonických prvků. Zateplením by se tyto originální detaily mohly ztratit, nebo se samotné zateplení fasády výrazně prodraží.
Velice vydařená renovace fasády byla provedena realizační firmou S – Stav s.r.o.

Rekonstrukce fasády lázní spočívala v pečlivém zachování původních fasádních prvků, opravě omítky, nabarvení fasády odstínem identickým s původní barvou a rekonstrukcí fasádních prvků.
Cílem bylo zachovat všechny okrasné prvky fasády:
• nadokenní dekorace,
• nadokenní římsy,
• pilastry, atiky
• a další dekorativní fasádní prvky.
Původní podklad byl řádně očištěn. Opadané zdivo bylo vyspraveno jádrovou omítkou KVK 0600, štukem a minerální stěrkou. Na celou plochu fasády pro zpevnění byla natáhnuta stěrka Sika ThermoCoat®-5 Mineral Top Fine a Sika ThermoCoat®-5 Mineral Top Stucco.
Jako finální povrchová úprava fasády byla použita siloxanovou fasádní barvu Sika ThermoCoat®-5 Color (odstíny 685, 75, 70, 65), která je vodoodpudivá a zvyšuje odolnost natřených ploch proti vlivům povětrnosti.