2020
Praha

S výstavbou empírového kamenného viaduktu, pojmenovaném po jeho tvůrci, se začalo v roce 1846 a zprovoznění nastalo po 4 letech. Celková délka druhého nejstaršího mostu v Praze činila 1150 metrů, stal se tak součástí Severní státní dráhy. Do začátku 20. století byl nejdelším železničním mostem v Evropě. V 70. letech 19. století byla hlavní větev z Buben na dnešní Masarykovo nádraží doplněna o 351 metrů dlouhý spojovací viadukt umožňující přímé spojení Buben s Libní.

O rekonstrukci viaduktu rozhodl nevyhovující technický a stavební stav mostní konstrukce, naplánovala se výměna železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a trakčního vedení.

Projektanti museli splnit požadavek orgánů památkové péče na zachování co největšího rozsahu původních konstrukcí mostu.

Během stavebních prací bylo zrekonstruováno celkem 100 cihlových, pískovcových či žulových kleneb, z nichž osm překlenuje Vltavu. Zmodernizovaný železniční spodek a svršek umožní zvýšení traťové rychlosti ze 40 na 60 km/h a projeví se také na klidnější a plynulejší jízdě vlaků. Díky použití antivibračních rohoží a moderních výhybek budou obyvatelé lépe chráněni před hlukem.

Viadukt byl zprovozněn dne 1. 6. 2020 po 3 letech rekonstrukce, tj. přesně po 170 letech od zahájení provozu.

Sika řešení

K rekonstrukci přispěly společnosti Sika CZ a KVK Parabit hned v několika oblastech a fázích stavby:

Přísady do betonu

Přísady do beronu, které byly použity pro betonáž říms viaduktu a k zesílení kamenných oblouků. Jedná se o plastifikační přísady řady Sika® Viscocrete® a také provzdušňující přísady.

Sanace a ochrana betonu
  • Ochrana výztuže proti korozi:

Sika MonoTop®-910 N – spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® – spojovací můstek a ochrana výztuže proti korozi. Může být využit jako pevnostní můstek

  • Opravná malta:

SikaRep® CZ – opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí, třída R4 dle EN 1504-3, strojní i ruční aplikace

  • Finální malta:

Sika MonoTop®-620 – jemná správková malta zušlechtěná umělými hmotami na bázi technologie Silicafume, třída R2 dle EN 1504-3

  • Ochranné nátěry:

Sikagard®-552 W Aquaprimer – základní nátěr na vodní bázi
Sikagard®-550 W Elastic – trhliny překlenující ochranný nátěr na beton

Hydroizolace mostovky

Na hydroizolaci mostovky téměř celé stavby včetně odboček, byly použity hydroizolační pásy PARAELAST BRIDGE, v celkovém množství cca 28 000 m2. Jedná se o modifikovaný hydroizolační asfaltový pás pro mostní objekty SŽ, který je uveden v seznamu schválených systémů vodotěsných izolací železničních a mostních objektů.

Dodavatel:

Společnost „Negrelliho viadukt“:

 

 

 

 

 

Souvrství mostovky je tvořeno:
1) Nosná konstrukce
2) Stříkaná izolace
3) Podkladní beton
4) Primární vrstva
5) Hydroizolační vrstva - 2x PARAELAST BRIDGE