2019
Praha

Obytné budovy se v současné době nejčastěji staví s železobetonovým nosným systémem budovaným na stavbě. Ploché střechy nyní neodmyslitelně patří k moderním obytným a administrativním budovám. Ploché střechy a obvodový plášť budov se zateplují na vnějším povrchu nosných konstrukcí. Vzhled obytných budov je nyní možné ovlivnit různými tvary konstrukcí a různými druhy stavebních materiálů, které mohou mít různé barvy povrchu.

V Praze v ulici Naskové je v provozu obytný soubor, který má hlavní nepochůzné ploché střechy a celou řadu různých teras. Obytný soubor vytváří příznivý dojem nejen při pohledu na fasádu objektu a na předzahrádky, ale také i na střechy obytných budov shora.

Jižní fasáda Obytného souboru Naskové
Obrázek: Jižní fasáda Obytného souboru Naskové
Pohled na střechu se samolepícími pásy PARAELAST FIX G30
Obrázek: Pohled na střechu se samolepícími pásy PARAELAST FIX G30

Ve skladbách jednoplášťových střech byly použity asfaltové pásy.

Střechy byly po provedení hydroizolační vrstvy ~ parozábrany pokryté tepelnou izolací z pěnového polystyrénu. Dvouvrstvá hydroizolace střechy byla provedena z vrchních modifikovaných asfaltových pásů ELASTODEK 40 special dekor šedý a ze spodních samolepicích asfaltových pásů PARAELAST FIX G30, které byly nalepeny na povrch pěnového polystyrenu.

Během výstavby obytných domů se na střechách budovaly různé nástavby pro vzduchotechnická zařízení a strojovny výtahů. Povlaková hydroizolace zůstala po určitou dobu výstavby střech rozpracovaná. Zateplení střech bylo zajištěné proti vodě spodní hydroizolační vrstvou ze samolepicích pásů. Ochrannou funkci spodní hydroizolace po dobu jejich výstavby zajistil popískovaný povrch samolepících pásů PARAELAST FIX G30.

Pohled na dokončené střechy Obytného souboru Naskové
Obrázek: Pohled na dokončené střechy Obytného souboru Naskové

Po dobudování střešních nástaveb bylo na střechách provedeno natavení vrchních modifikovaných asfaltových pásů. Jako finální vrstva nejvyšších plochých střech byla realizována vrstva kameniva a na terasách dlažba na podložkách.
Zatěžovací vrstva kameniva na povrchu plochých střech má následující výhody: zajistí vodotěsné a tepelné izolace proti zatížení větrem, a to obvykle znamená nižší náklady na lepení nebo mechanické kotvení izolací, a dále také chrání vrchní povlakovou střešní krytinu před působením slunečního záření.
Nevýhodou je určité vyšší zatížení střechy vrstvou kameniva, což má vliv na návrh stavebních konstrukcí budov z hlediska jejich únosnosti.

Popis modifikovaných asfaltových pásů

ELASTODEK 40 special dekor šedý
 • Vrchní natavitelný modifikovaný asfaltový pás,
  tloušťky 4,2 mm.
 • Povrchová úprava vrchní: břidličný posyp přírodní + podélná PP fólie šířky 9 cm
 • Nosná vložka pásu - polyesterová vložka (PV – 230 g/m2)
 • Typ krycího asfaltu: modifikovaný elastomery (SBS, syntetickým kaučukem)
 • Povrchová úprava spodní - PE fólie
PARAELAST FIX G30
 • Spodní samolepicí modifikovaný asfaltový pás,
  tloušťky 3,0 mm.
 • Povrchová úprava vrchní: minerální jemnozrnný posyp + silikonová snímatelná páska šířky 9 cm
 • Nosná vložka pásu: skelná tkanina (G – 200 g/m2)
 • Typ krycího asfaltu: modifikovaný elastomery (SBS, syntetickým kaučukem)
 • Povrchová úprava spodní - silikonová snímatelná fólie 
   
Panorama Prahy ze střech Obytného souboru Naskové
Obrázek: Panorama Prahy ze střech Obytného souboru Naskové