Přísady do betonu Beton Přísady do betonu Beton

Produkt Sika® Zimní přísada (Frostproofer) je možné použít jako přísadu pro betonáž v zimě, kdy se musí počítat se středními účinky chladu. Je zvláště vhodná pro výrobu betonů, u kterých je kladen důraz na vysokou počáteční pevnost, silnou redukci vody a vynikající tekutost.

Sika Zimní přísada do betonu

Společnost Sika je světovým výrobcem přísad do betonu. Nyní vám přináší profesionální produkty i pro menší aplikace - v praktickém 1l balení s dávkovačem.

Výrobky se špičkovou kvalitou zajišťují:

 • extra vydatnost
 • velký výkon při malých dávkách
 • vynikající zpracovatelnost

 

Usnadňují práci, zvyšují odolnost a životnost betonových konstrukcí. 

Sika Zimní přísada kombinuje dvojí účinek

1. Zimní přísada

Jak funguje?

Při smíchání cementu s vodou dochází k reakci "hydrataci," při které se cement mění na tuhou látku. Hydratace je exotermní reakcí, tj. dochází při ní k uvolnění tepla, které urychluje proces tuhnutí betonu. Hydratační proces se však u běžných cementů zastavuje již při teplotách pod +5 °C. Případný výskyt mrazu má za následek nezvratné poškození betonu v důsledku tvorby ledu v jeho struktuře.

Zimní přísada výrazně urychluje proces hydratace a tím zintenzivňuje vývoj tepla v betonu, které jej chrání před podchlazením a zastavením jeho zrání v nejkritičtější době. 

Výsledek

Čerstvý a tuhnoucí beton je chráněn před negativními účinky mrazu.

2. Vysoce účinný superplastifikátor

Jak funguje?

Sloučeniny na chemické bázi polykarboxylátu snižují tření mezi jednotlivými částicemi cementu v čerstvé betonové směsi a tím umožňují výrazně zredukovat množství přidávané vody a zároveň usnadňují jeho míchání a ukládání do konstrukce.

Výsledek

Snadnější míchání a ukládání betonu bez  nutnosti hutnění. Čím méně záměsové vody, tím pevnější, kompaktnější a trvanlivější beton.

Sika Zimní přísada do betonu - betonování v chladu
Sika Zimní přísada do betonu - betonování v chladu
Sika Zimní přísada do betonu - betonování v chladu
 
Dávkování
 • obvykle 125 mm na 25 kg cementu. (0,5 % hmotnosti cementu)
 • při teplotách pod 0 °C obvykle 175 ml na 25 kg cementu (0,7 % hmotnosti cementu)
 
Pokyny pro zpracování
 • Doporučujeme přidávat Sika Zimní přísadu se záměsovou vodou nebo po přidání záměsové vody.
 • Nesmí se dávkovat do suché směsi.
 • Pro aktivaci míchejte směs min. 2 minuty
 • Přísada snižuje potřebné množství vody až o 30 %.
 
Použití
 • beton prostý, vyztužený, předepjatý a železobetonové konstrukce
 • urychlení fáze tvrdnutí a tvrzení betonu
 • betonáž za nočních poklesů nebo výkyvů  teploty
 • zkrácení doby manipulace, odbednění nebo ochrany betonu

Obecné pokyny pro betonáž v zimním období

Při použití Sika Zimní přísady je nezbytné dodržovat obecná pravidla pro "Betonáž za chladného počasí a mrazu" dle ČSN EN 206-1 Změna Z3:

 • Výztuž, bednění a podklad udržujte bez vody, sněhu a ledu a předehřívejte je na teplotu nad 0 °C.
 • Bednění vytvářejte jako tepelnou izolaci.
 • Po uložení se musí čerstvá směs tepelně ošetřovat do doby, dokud nedosáhne minimální požadované pevnosti nebo dokud teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu.
 • Ošetřování se provádí zakrytím uložené směsi tepelně-izolační vrstvou (plachtou, folií, textilií apod.) nebo ohříváním okolního prostředí obvykle po dobu 1-3 dnů
 • Doba nutnosti tepelného ošetřování závisí na složení směsi a okolní teplotě. 
 • Obzvláště dbejte na tepelné ošetření při tenkovrstvých aplikacích (omítky, lepidla), které jsou choulostivější na působení nízkých teplot. 
 • Beton chraňte před ztrátou tepla a vlhkosti přikrytím a izolací.
 • Teplota čerstvého betonu v bednění musí činit minimálně +5 °C.