Strukturální zasklívání Fasády Technologie

Skleněné fasády jsou nedílnou součástí moderní architektury. Architekti ve snaze o dosažení ideální rovnováhy mezi estetickou přitažlivostí a energetickou účinností stále častěji volí pro konstrukci zavěšených fasád sklo. Jako průhledné strukturální zasklení slouží fasády s jednoduchým, dvojitým i trojitým sklem, či dokonce dvouplášťové fasády. Sklo lze rovněž kombinovat s jinými materiály, například přírodním kamenem, kovy či plasty potaženými kovy, což projektantům dává široké tvůrčí možnosti.

Bezvadný vzhled však není jediným klíčovým faktorem. Fasády a okna musí sloužit jako dlouhodobě odolné systémy. K tomu je zapotřebí dokonalá adheze mezi součástmi a vysoce pružné, voděodolné spoje.

Tyto specifikace si žádají nejmodernější silikonové tmely, jež jsou vyvinuté na míru vysoce specifickým požadavkům a zajišťují špičkové vlastnosti v každém ohledu. Společnost Sika si je těchto aplikačních požadavků vědoma a dodává široký sortiment osvědčených i inovativních výrobků pro každou aplikaci.

 

 

4 FASÁDNÍ TECHNOLOGIE

Strukturální zasklívání nebo dvoustranné strukturální zasklení je nejnovější technologií zasklení oken. Systémy strukturálního zasklívání mohou být buď dvoustranné, nebo čtyřstranné, přičemž každá z konstrukcí má své výhody. Obecně se pro efektivní a energeticky úspornou správu budov doporučuje dvojité či trojité zasklení.

1. ČTYŘSTRANNÉ STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ

Všechny čtyři strany velkoformátové skleněné tabule jsou nalepeny na přechodový profil pomocí silikonových lepicích tmelů Sikasil® SG a nemají žádný viditelný rám. Tyto prefabrikované skleněné moduly jsou poté připevněny na nosnou konstrukci, takže fasáda působí dojmem plochého skleněného povrchu. Dynamické zatížení přenáší silikonové lepidlo. K nesení zatížení skla vlastní hmotností doporučujeme mechanickou oporu, jež není viditelná zvenčí.

Výhody tohoto systému

 • Atraktivní vzhled bez viditelných rámů
 • Ideální rozložení teplot ve skle: nejsou zde žádné krycí profily, které by fasádu přistiňovaly. To snižuje nebezpečí praskání skla v důsledku tepelného napětí.
 • Fasáda je energeticky efektivnější: nejsou zde žádné venkovní kovové prvky.
 • Lepší samočisticí schopnost: hladké sklo bez rámů.
2. DVOUSTRANNÉ STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ 

Při dvoustranném strukturálním zasklení jsou k rámu pomocí silikonového lepidla Sikasil® SG upevněny pouze dvě vzájemně protilehlé hrany skla nebo obkladové desky (vodorovně nebo svisle). Druhé dvě vzájemně protilehlé strany jsou upevněny mechanicky, podobně jako tomu je u systému rámových zavěšených fasád. Mechanické upevnění skleněných prvků na dvou stranách nemá vliv na zatížení dvojice lepených stran. Vzhledem k tomu, že je nutné předejít nadměrnému ohybu skla, nesmí se měnit minimální rozměry spoje oproti čtyřstrannému systému.

Výhody tohoto systému

 • Vysoká mechanická bezpečnost
 • Silikonové lepidlo a mechanický spojovací materiál pomáhají rozložit dynamické síly
 • Kovové krycí profily lze použít jako designové prvky, které zmírní jednolitost fasády
3. BODOVĚ UPEVNĚNÉ ZASKLENÍ

U bodově upevněných systémů zasklení se skleněné prvky upevňují k lanovým systémům nebo kovovým nosníkům pomocí kovových spojovacích prvků. Tento spojovací materiál se v otvorech v tabuli skla kotví pomocí „lepidla na sklo“ nebo plastového krytu. Případně jej lze na sklo nalepit vysokopevnostním silikonovým lepidlem. Sklo může být ve formě jednoduchých tabulí nebo izolačních prvků s utěsněním hran silikonem s odolností vůči UV záření, či dokonce plněných argonem (Sikasil® IG). Tmely Sikasil® WS jsou díky výrazné pružnosti vhodné jako utěsnění proti povětrnostním vlivům ve spojích mezi skleněnými prvky. Na kotvení kovových spojovacích prvků do otvorů ve skle a dokonalé vyrovnání výrobních tolerancí žádejte výrobky řady Sika® AnchorFix®.

Výhody tohoto systému

 • Vysoká mechanická bezpečnost
 • Maximální transparentnost
 • Umožňuje lehké skleněné konstrukce
4. STRUKTURÁLNÍ LEPENÍ OKEN

U lepených oken se izolační skla strukturálně lepí k rámům. Zatížení se rovnoměrně přenáší do rámu. Tím se minimalizuje bodové namáhání. 

Výhody tohoto systému

 • Tenká konstrukce rámu a malý poměr rámu k ploše okna
 • Prodloužená životnost díky minimalizaci špičkového namáhání a vysoké tuhosti oken
 • Energeticky efektivní konstrukce
 • Až o 30 % více světla
 • Nejlepší tepelná a zvuková izolace
 • Vyšší přípustné zatížení větrem
 • Nižší náklady na výrobu a servis

 

Na obrázku je znázorněn prototyp modulu strukturálního zasklení. Tento výkres není zamýšlen jako výrobní postup. Ke splnění národních stavebních předpisů či konkrétních požadavků daného projektu může být nutné použít další, složitější konstrukční prvky.

SPECIALIZOVANÉ PRODUKTY SIKA

Silikonové neutrální tmely Sikasil® mají mnoho výhod a nabízejí jedinečné možnosti designu, energetické účinnosti a trvanlivosti vaší fasády.

Vysokomodulové silikonové lepicí tmely Sikasil® SG a sekundární těsnicí tmely Sikasil® IG jsou vysoce specializované produkty určené pro aplikace strukturálního zasklení a izolačního skla. 

Nízkomodulová těsnění proti povětrnostním vlivům Sikasil® WS vstřebávají pohyby mezi moduly strukturálního zasklení a trvale je utěsňují proti účinkům větru a počasí. Pružný utěsněný spoj dokáže dokonce omezit poškození v důsledku malých až středních zemětřesení a výbuchů bomb.

Silikony Sikasil® FS splňují mezinárodní normy požární ochrany.

 
Hlavní výhody
 • Vynikajicí přilnavost a pevnost lepeného spoje na skleněných a kovových površích
 • Díky vysoké počáteční pružnosti rychle dosahuje nosnosti
 • Vynikajicí odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí
 • Rovnoměrná dlouhodobá pružnost
 • Vynikajicí stabilita vůči UV a oxidaci
 • Dobrá chemická odolnost
 • Odolnost a pružnost při extrémních výkyvech teplot od –50 °C do +150 °C
 • Malý úbytek při vulkanizaci

Potřebujete poradit?

Miroslav Rychtařík

Obchodní zástupce - lepené fasády