Povědomí veřejnosti o různých typech asfaltových pásů, které se nabízejí na našem trhu, je možné bez nadsázky označit jako velmi polarizované. Někteří lidé se zajímají o technické parametry jednotlivých výrobků a oblast jejich použití opravdu do hloubky a jiní vnímají asfaltové pásy jen jako černé role, lepenku nebo jako IPU.

Sortiment výrobků asfaltových pásů, které se vyrábějí v České republice, v závodech Sika CZ je opravdu velmi široký. Hlavní součástí portfolia výrobků jsou SBS modifikované asfaltové pásy řady ELASTODEK, SKLODEK a PARAELAST. 

V celé řadě publikací, ve stavebních tabulkách, ve skriptech a v různých dalších publikacích o střechách a hydroizolacích spodních staveb najdeme technické údaje o modifikovaných asfaltových pásech ELASTODEK, SKLODEK, a také o klasických oxidovaných asfaltových pásech SKLOBIT a PARABIT.

SBS modifikované asfaltové pásy odolné prorůstání kořínků rostlin GARDENTOP E-KV-S5-wf a GARDENTOP E-KV-S4-wf se dovážejí do České Republiky z výrobního závodu skupiny Sika, z Dörr Bitbau z Rakouska. 

Do sortimentu asfaltových pásů patří lehké asfaltové pásy, které se používají jako separační nebo provizorní vrstvy anebo jako doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech.

Typy asfaltových pásů

Při volbě asfaltových pásů je potřeba vědět, kterou stavební konstrukci je potřeba chránit hydroizolacemi, a ve které poloze potřebujeme hydroizolaci ve skladbě stavebních konstrukcí navrhnout.

U asfaltových pásů má na jejich technické vlastnosti, na oblast použití i minimální teploty pro jejich montáž velký vliv typ asfaltové směsi:

special,
medium,
standard,
oxidovaná asfaltová směs,

a také typ nosné vložky v asfaltových pásech: 

  • G = skelná tkanina,
  • PV = polyesterová rohož (rouno),
  • V = skelná rohož,
  • AL+V  = hliníková vložka kašírovaná skelnou rohoží, 
  • GRID = skelná mřížka kašírovaná skelnou rohoží, 
  • H = hadrovo-papírová vložka. 

Aktuální technické údaje o modifikovaných a oxidovaných asfaltových pásech, technické listy a POV:

Celková tloušťka asfaltových pásů je pochopitelně také důležitá mimo jiné i s ohledem na typ montáže asfaltových pásů: natavování pomocí plamene hořáku, lepení - nalepování samolepicích pásů nebo pokládka asfaltových pásů s mechanickým kotvením.