Střechy Technologie

Tvar střechy může významně ovlivnit náklady na stavbu, ale i energetickou náročnost budovy. V minulých dobách způsobovaly ploché střechy spíše obavy z nízké životnosti a možnosti průsaku vody. V dnešní době moderních technologií a kvalitních stavebních materiálů nic takového nehrozí, a tak můžeme bez obav využít všech výhod, které ploché střechy nabízejí.

Získejte další prostor

Díky ploché střeše získá váš dům využitelný prostor nejen v interiéru, díky němuž nebudete vytápět nevyužitý prostor a ušetříte tak za energie. Z exteriéru můžete střechu využít k relaxaci a posezení, výsadbě rostlin nebo osazení pochozími prvky. Rovný povrch střechy je výhodný také pro instalaci střešních panelů, opravy střešních prvků nebo komína.

Typy plochých střech

Dle konstrukce můžeme ploché střechy rozdělit na jednoplášťové nebo dvouplášťové. Jednoplášťová varianta neobsahuje vzduchovou mezeru, a proto je nutné myslet na kvalitní parozábranu, která bude chránit konstrukci před pronikáním vodních par. Dvouplášťová alternativa obsahuje vzduchovou mezeru k odvádění vlhkosti. Aby mohla tato konstrukce dobře fungovat, musí být střecha opatřena nasávacími a odváděcími otvory proudícího vzduchu. 

Dělení dle způsobu zatížení:

Nepřitížené střechy (bez vnějšího zatížení) – patří sem mechanicky kotvené a celoplošně lepené střechy. Fixace hydroizolační fólie kotvením je nejčastěji používaný způsob. Důležitá je instalace vhodných kotvicích prvků a jejich umístění v ploše dle kotevního plánu, aby byla fólie schopna odolávat působení větru a dalším povětrnostním podmínkám. Volbou vhodné barvy fólie je možné zajistit odraz slunečních paprsků a snížit tak efekt „městského tepelného ostrova“.

Přitížené střechy (s vnějším zatížením) – mechanické kotvení je nahrazeno zatížením další vrstvou, např. štěrkovým ložem, vegetační vrstvou nebo pochůznými prvky pro vytvoření např. terasy. Tato přitěžující vrstva prodlužuje životnost střešního pláště, chrání ji před povětrnostními vlivy, rozdílnými teplotami a mechanickým poškozením. Zajistí tepelnou a zvukovou izolaci a zabrání přehřívání střechy.

Typický příklad přitížených střech jsou velmi oblíbené zelené střechy, které dále rozdělujeme na:

 • Intenzivní zelené střechy – jsou vhodné pro rekreaci, osázeny stromy a keři, vhodné k pěstování zeleniny apod. Vyžadují údržbu a zavlažování.
 • Extenzivní zelené střechy – jsou osázeny travinami, mechy a divokými květinami, plní okrasný účel. Jsou méně náročné na údržbu a nevyžadují zavlažování. Tloušťka vegetace je obvykle menší, což způsobuje i menší zatížení střechy.

Vytvoření zelené střechy nabízí skvělou možnost relaxace a zvýšení užitné hodnoty vašeho domu. Model zelených střech pochází původně ze severní Evropy a postupně se jeho variace dostaly do celého světa.

Výhody a funkce intenzivních zelených střech:

 • zabraňují přehřívání a ochraňují dům před mrazem,
 • snižují náklady na vytápění a klimatizaci, zamezují vzniku městských tepelných ostrovů,
 • zadržují nečistoty, jako jsou aerosoly nebo prach, a snižují tvorbu CO2,
 • zabraňují prudkým výkyvům teplot (den a noc),
 • chrání střešní krytinu před mechanickým poškozením a UV zářením,
 • prodlužují životnost střešního pláště,
 • zvyšují hodnotu nemovitosti,
 • efektivně zadržují dešťovou vodu, čímž snižují nároky na provoz kanalizace,
 • nejsou nutné další plochy pro výsadbu, vystačíte s vlastní střechou,
 • rozkvetlá zeleň snižuje stres a působí uklidňujícím dojmem.
   

Potřebujete poradit?

Dušan Velehradský

Business Development Roofing

email: velehradsky.dusan@cz.sika.com

+420 725 784 903
Poslat e-mail